Search resume

Search found 416 resumes industry HSE x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Resume title Experience year Salary Location Lastest update
Project HSE manager
| Current level: Manager | Age: 44
17 years Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Dong Nai
over 3 years ago
en Giám Sát An Toàn
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 36
11 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
over 8 years ago
Kỹ Thuật Thi Công, Kỹ Sư Xây Dựng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 35
4 years 7,0 - 10,0 tr.VND Ha Noi
Nghe An
over 8 years ago
en 4.5 HSE Supervisor
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 39
7 years 1,200 - 2,000 USD Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
over 9 years ago
Nhân viên hành chính văn phòng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 35
1 years Negotiable Ho Chi Minh over 10 years ago
nhân viên
Degree: Bachelor | Current level: Entry Level | Age: 33
No experience Negotiable Hai Phong
Ho Chi Minh
Ha Noi
over 10 years ago
Kỹ sư cơ khí
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 36
1 years Negotiable Vinh Phuc
Lao Cai
Ha Noi
over 10 years ago
Nhân viên An toàn lao động
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 33
1 years 6,0 - 7,0 tr.VND Ho Chi Minh
Binh Duong
over 10 years ago
Chuyên Viên An Toàn Vệ Sinh Lao Động / HSE Officer
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 34
3 years 10,0 - 15,0 tr.VND Binh Duong over 10 years ago
NHAN VIEN
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 34
1 years Negotiable Ho Chi Minh over 10 years ago
nhân viên thủ kho,phụ kho
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 33
1 years Negotiable Ho Chi Minh over 10 years ago
Nhân viên ISO/HSE
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 32
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
over 10 years ago
KỸ SƯ XÂY DỰNG
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 33
2 years Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Binh Duong
over 10 years ago
en Senior HSE officer/ Vietnam HSE manager
Degree: Others | Current level: Manager | Age: 38
3 years 1,000 - 1,500 USD Binh Duong
Da Nang
Ho Chi Minh
over 10 years ago
cán bộ an toàn lao động
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 35
No experience Negotiable Binh Duong
Dong Nai
Ho Chi Minh
over 10 years ago
kĩ sư bảo trì hệ thông tự động
Degree: Bachelor | Current level: Entry Level | Age: 31
No experience Negotiable Ho Chi Minh over 10 years ago
NHÂN VIÊN MÔI TRƯỜNG, COMPILANCE, HSE, ISO
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 36
3 years Negotiable Binh Duong
Dong Nai
Ho Chi Minh
over 10 years ago
Nhân viên tư vấn thiết kế/Nhân viên kinh doanh/Trợ lý dự án
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 36
2 years 6,0 - 8,0 tr.VND Binh Duong
Da Nang
Ho Chi Minh
over 10 years ago
nhân viên thiết kế hệ thống xử lí nước thải, vẻ bản vẻ hệ thống xử lí nước thải
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 31
No experience Negotiable Ho Chi Minh over 10 years ago
Nhân viên Văn phòng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 38
1 years Negotiable Ba Ria-VT
Dong Nai
Ha Tinh
over 10 years ago
nhân viên HSE
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 34
3 years 7,0 - 10,0 tr.VND Ho Chi Minh
Long An
Da Nang
over 10 years ago
nhân viên trực tổng đài
Degree: General Universal | Current level: Experienced | Age: 29
No experience 3,0 - 5,0 tr.VND Ha Noi over 10 years ago
Nhân viên
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 34
1 years Negotiable Binh Duong
Dong Nai
Ho Chi Minh
over 10 years ago
kỹ sư thi công công trình
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 33
No experience Negotiable Ho Chi Minh over 10 years ago
Nhân viên
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 45
6 years Negotiable Ho Chi Minh over 10 years ago
Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí Và Kiểm Tra Chất Lượng Sản Phẩm
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 33
1 years Negotiable Ho Chi Minh over 10 years ago
Nhân viên Môi trường, Nhân viên ISO, HSE, QA/QC
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 33
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Tay Ninh
Binh Duong
over 10 years ago
en giam sat an toan lao daong
Degree: College | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 35
2 years Negotiable Ha Nam
Hung Yen
Ha Noi
over 10 years ago
Kĩ sư
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 33
2 years Negotiable Binh Duong
Ba Ria-VT
Ho Chi Minh
over 10 years ago
kỹ sư
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 37
3 years Negotiable Ba Ria-VT
Dong Nai
Ho Chi Minh
over 10 years ago
nhân viên
Degree: Others | Current level: Student / Internship | Age: 33
1 years 2,0 - 4,0 tr.VND Ho Chi Minh over 10 years ago
Kỹ Sư Môi Trường
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 34
1 years 5,0 - 8,0 tr.VND Quang Ngai
DakLak
Ho Chi Minh
over 10 years ago
kỷ thuật viên - giám sát công trình.
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 34
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
over 10 years ago
Nhân Viên Môi Trường
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 38
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Binh Phuoc
over 10 years ago
Nhân viên môi trường
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 37
5 years Negotiable Dong Nai
Ba Ria-VT
over 10 years ago
Nhân viên HSE, nhân viên môi trường, bảo hộ lao động, QA?QC
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 32
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Ha Tinh
Binh Duong
over 10 years ago
Nhân viên phụ trách môi trường, ISO, HSE.
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 33
No experience 4,0 - 5,0 tr.VND Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 10 years ago
Giám Sát/Kỹ Thuật thi công/Thiết kế kết cấu
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 34
1 years 400 - 600 USD Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 10 years ago
An Toàn Lao Động
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 35
3 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 10 years ago
Nhân viên QA-QC-HSE
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 33
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
over 10 years ago
Nhân viên môi trường, nhân viên an toàn lao động
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 34
2 years Negotiable Binh Duong over 10 years ago
HSE Officer
Degree: College | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 39
5 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 10 years ago
Nhân viên quản lý hệ thống ISO, giám sát chất lượng sản phẩm.
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 36
3 years 5,0 - 8,0 tr.VND Ho Chi Minh
Binh Duong
over 10 years ago
Kỹ sư môi trường
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 33
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Tay Ninh
over 10 years ago
nhân viên an toàn, sức khỏe, môi trường
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 32
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 10 years ago
An Environment Engineer who is active &creative, would like to apply for a position to manage HSE in the dynamic & profession work environment
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 40
6 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 10 years ago
Nhân viên ISO/ Môi Trường
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 32
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 10 years ago
Nhân viên
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 35
2 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 10 years ago
Nhân viên lắp đặt, vận hành hệ thống xử lí nước thải
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 34
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
over 10 years ago
Nhân viên môi trường/An toàn lao động/CR/HSE/Tổng vụ/Nhân sự
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 35
3 years 9,0 - 11,0 tr.VND Dong Nai over 10 years ago
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9