Search resume

Search found 7,186 resumes industry Real Estate x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Resume title Experience year Salary Location Lastest update
Manager
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 40
17 years Negotiable Ho Chi Minh 3 month ago
3.2 Chuyên viên điều phối dự án
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 33
10 years over 20000 USD Ho Chi Minh 4 month ago
Senior Architect
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 33
7 years 900 - 1,200 USD Ho Chi Minh 4 month ago
Chief Accountant/ Finance Manager/ Finance Controller
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 35
13 years 1,800 - 200 USD Ho Chi Minh 6 month ago
Hỗ trợ KD/ Điều phối thống kê/ Kế toán viên/ Giao dịch viên
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 32
5 years Negotiable Ho Chi Minh 8 month ago
Thẩm định, quản lý dự án
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 42
15 years over 600 USD Ha Noi
Quang Ninh
Thai Nguyen
8 month ago
4.1 Trưởng phòng
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 34
12 years over 10 tr.VND Can Tho 9 month ago
Giám đốc kinh doanh bất động sản
Degree: Bachelor | Current level: Director | Age: 42
3 years Negotiable Ho Chi Minh 9 month ago
4.7 Nhân viên Quản lý dự án / Trưởng nhóm giám sát
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 42
10 years over 15 tr.VND Ho Chi Minh
Long An
10 month ago
Quản lý/chuyên viên thu mua, cung ứng, vật tư - Lĩnh vực cầu đường, xây dựng nhà
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 35
10 years over 800 USD Ha Noi 10 month ago
Trưởng/Phó phòng (nhóm). Giám sát thi công và hoàn thiện công trình.
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 39
14 years over 15 tr.VND Binh Dinh 10 month ago
Marketing Manager
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 31
7 years 100 - 200 USD Ho Chi Minh 11 month ago
QUẢN LÝ/ TRỢ LÝ/ NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 33
9 years over 500 USD Ho Chi Minh
Long An
11 month ago
Giám đốc Pháp lý dự án BĐS
Degree: Bachelor | Current level: Director | Age: 47
20 years over 600000 USD Ho Chi Minh over 2 years ago
Sales
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 23
No experience Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
Trợ lý, Nhân viên Hành chính
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 26
1 years Negotiable Ha Noi over 2 years ago
Ky su kinh te xay dung
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 40
15 years 100 - 1,500 USD Ho Chi Minh over 2 years ago
Engineer ( Infrastructure : Traffic - Rain + Waste Water - Leveling systems)
| Current level: Experienced | Age: 28
4 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 2 years ago
Nhân Viên Kinh Doanh
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 29
4 years 10 - 20 tr.VND Ha Noi over 2 years ago
Chánh Văn phòng/Thư ký HĐQT/Thư ký Ban TGĐ
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 36
10 years over 100 USD Ho Chi Minh over 2 years ago
Kỹ sư quản lý dự án, tư vấn giám sát, thiết kế
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 34
7 years over 550 USD Ha Noi
Bac Ninh
Thanh Hoa
over 2 years ago
Quản lý
Degree: General Universal | Current level: Manager | Age: 50
10 years Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
GIÁM SÁT VÙNG/ TRƯỞNG DỰ ÁN/ GIÁM ĐỐC.
Degree: College | Current level: Manager | Age: 27
5 years 15 - 20 tr.VND Ho Chi Minh
Binh Dinh
Da Nang
over 2 years ago
Customer Service/Assistant Property Manager
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 31
6 years Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
Chuyên viên
| Current level: Experienced | Age: 32
5 years 100 - 100 USD Ho Chi Minh over 2 years ago
tourism staff
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 39
15 years Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
Kinh doanh bất động sản
Degree: Bachelor | Current level: Director | Age: 30
6 years Negotiable Ha Noi over 2 years ago
Trưởng phó phòng/trưởng bộ phận thẩm định tài sản
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 31
8 years Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
Nhân Viên Kinh Doanh
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 2
5 years Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
Kỹ Sư Quản Lý Dự Án Xây Dựng
Degree: Bachelor | Current level: Director | Age: 33
5 years Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
Nhân Viên Kinh Doanh
Degree: Bachelor | Current level: Director | Age: 2
2 years Negotiable DakLak over 2 years ago
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản Khu Vực Miền Bắc
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 27
2 years Negotiable Hai Phong over 2 years ago
Chuyên Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 25
1 years Negotiable Da Nang over 2 years ago
Nhân Viên Kinh Doanh
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 25
1 years Negotiable Da Nang over 2 years ago
Nhân Viên Xây Dựng Cơ Sở Dữ Liệu
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 24
1 years Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
Nhân Viên Kinh Doanh
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 27
1 years Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
Chuyên Viên Tư Vấn, Nhân Viên Kinh Doanh.
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 30
2 years Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 2
1 years Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
Quản Lý Cửa Hàng
Degree: Bachelor | Current level: Student / Internship | Age: 35
5 years Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
Business Development, Investment Analyst, Finance
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 32
5 years Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Da Nang
over 2 years ago
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 28
5 years Negotiable Da Nang over 2 years ago
Nhân Viên Kinh Doanh
Degree: General Universal | Current level: Experienced | Age: 3
1 years Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
Nhân Viên Kinh Doanh
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 27
3 years Negotiable Ha Noi over 2 years ago
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 26
1 years Negotiable Ha Noi over 2 years ago
Nhân Viên Part Time
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 24
1 years Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
Nhân Viên Thẩm Định Giá
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 24
1 years Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
Chuyên Viên Kinh Doanh Bđs
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 24
5 years Negotiable Ha Noi over 2 years ago
Nhân Viên Kinh Doanh
Degree: Bachelor | Current level: Student / Internship | Age: 32
3 years Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
Chuyên Viên Phát Triển Hệ Thống
Degree: College | Current level: Student / Internship | Age: 2
5 years Negotiable Ho Chi Minh
Can Tho
Tra Vinh
over 2 years ago
Trưởng Phòng Kinh Doanh
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 39
5 years Negotiable Ha Noi over 2 years ago
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10