Search resume

Search found 48,862 resumes industry Sales / Business Development x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Resume title Experience year Salary Location Lastest update
Sales Regional Manager
| Current level: Director | Age: 46
19 years Negotiable Ho Chi Minh Yesterday
Trợ lý; Giám Sát; Quản Lý
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 30
5 years Negotiable Ho Chi Minh 2 days ago
Nhân Viên Fulltime
Degree: After PhD | Current level: Experienced | Age: 25
No experience 8 - 12 tr.VND Ha Noi
Hai Phong
6 days ago
nhân viên
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 24
2 years 7 - 8 tr.VND Ho Chi Minh 1 weeks ago
Sale manager
| Current level: Experienced | Age: 37
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Long An
1 weeks ago
BUSINESS DEVELOPMENT OFFICER
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 31
4 years over 700 USD Ho Chi Minh 3 weeks ago
Engineering Manager/ Business Development manager/ Aftersales Manager
| Current level: Manager | Age: 42
15 years Negotiable Ho Chi Minh 4 weeks ago
Chuyên Viên, Nhân Viên
| Current level: Experienced | Age: 25
1 years 8 - 10 tr.VND Long An
Tien Giang
1 month ago
Giám Đốc Tài Chính
| Current level: Director | Age: 42
10 years 35 - 50 tr.VND Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
1 month ago
Nhân viên kinh doanh
| Current level: Experienced | Age: 21
1 years Negotiable Ho Chi Minh 1 month ago
Nhân Viên Kinh Doanh
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 26
3 years Negotiable Ho Chi Minh 1 month ago
Sales Admin Leader
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 32
9 years 20 - 25 tr.VND Ho Chi Minh 3 month ago
Business Development Executive
| Current level: Experienced | Age: 27
4 years over 700 USD Ho Chi Minh 3 month ago
Quản Lý Khu Vực
| Current level: Manager | Age: 26
5 years 20 - 30 tr.VND Ha Noi 4 month ago
Marketing Executive, Sale Executive
| Current level: Experienced | Age: 26
2 years 650 - 750 USD Ho Chi Minh 8 month ago
NV Kinh Doanh - Giám sát Kinh Doanh
Degree: General Universal | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: -49
15 years Negotiable Ho Chi Minh
Southeast
8 month ago
SALES EXCUTIVE OFFICER
| Current level: Entry Level | Age: 25
No experience 8 - 9 tr.VND Ho Chi Minh 8 month ago
Part time
| Current level: Experienced | Age: 21
No experience 2 - 5 tr.VND Ho Chi Minh 9 month ago
Phục vụ
| Current level: Experienced | Age: 19
No experience Negotiable Ho Chi Minh 9 month ago
nhân viên
| Current level: Experienced | Age: 32
8 years Negotiable Hung Yen 9 month ago
Nhân viên
| Current level: Experienced | Age: 23
No experience Negotiable Phu Tho 9 month ago
5.3 RETAIL MANAGER/ GIÁM ĐỐC TTTM/ GIAM ĐỐC SIÊU THỊ
Degree: Bachelor | Current level: Director | Age: 50
15 years Negotiable Ho Chi Minh
Can Tho
Tien Giang
over 2 years ago
3.2 Business Develop Manager
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 42
15 years 30 - 50 tr.VND Ho Chi Minh
Ha Noi
Da Nang
over 2 years ago
Giám đốc bán hàng Miền Hồ Chí Minh
Degree: Bachelor | Current level: Director | Age: 36
6 years over 1,500 USD An Giang
Ho Chi Minh
Mekong Delta
over 2 years ago
Quản lý / Trưởng nhóm kinh doanh/ Trợ lý kinh doanh/ Giám sát kinh doanh/ Market
Degree: College | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 34
8 years Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
3.5 Trưởng nhóm/trưởng phòng
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 36
11 years over 15 tr.VND Ha Noi over 2 years ago
Quản Lý Vùng
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 38
12 years over 1,500 USD Ha Noi
North Central Coast
Nationwide
over 2 years ago
Trưởng, phó phòng kinh doanh, Quản lý, giám sát, nhân viên kinh doanh
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 38
14 years Negotiable Ha Noi
Ha Tay
Hoa Binh
over 2 years ago
Giám sát/giám đốc vùng
Degree: Bachelor | Current level: Director | Age: 31
5 years over 140000 USD Da Nang over 2 years ago
Giám đốc chi nhánh
Degree: College | Current level: Director | Age: 31
4 years over 500 USD Ha Noi over 2 years ago
Quản lý điều hành/Chuyên viên đào tạo/trưởng phòng kinh doanh/ trưởng phòng mark
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 25
4 years over 100 USD Ha Noi
Hai Phong
Quang Ninh
over 2 years ago
Nhân viên
| Current level: Manager | Age: 27
2 years 5 - 7 tr.VND Ho Chi Minh over 2 years ago
3.3 Trưởng bộ phận - Trưởng Phòng Kinh Doanh
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 31
6 years over 700 USD Khanh Hoa over 2 years ago
4.4 Thư ký/ Sales admin/ Phân tích số liệu
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 29
5 years over 100000 USD Ho Chi Minh over 2 years ago
3.3 marketing online,digital marketing,kinh doanh online,sales online
| Current level: Entry Level | Age: 29
2 years 7,5 - 11 tr.VND Ho Chi Minh over 2 years ago
4.9 Nhân viên
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 31
3 years over 70000 USD Long An
Tien Giang
over 2 years ago
Quản lý Kinh doanh Vùng/ Quản lý kinh doanh Khu vực
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 27
3 years over 22 tr.VND Ho Chi Minh over 2 years ago
ADMIN & HR,PRODUCTION OR MARKETING MANAGER, ASSISTANT FOR DIRECTOR
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 43
12 years over 100 USD Binh Duong
Dong Nai
Ho Chi Minh
over 2 years ago
Chuyên viên tư vấn và thu hồi nợ ngân hàng / tổ chức tín dụng
Degree: Intermediate | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 33
9 years Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
Quản lý , trưởng bộ phận
Degree: College | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 30
3 years over 400 USD Ha Noi
Bac Ninh
Hung Yen
over 2 years ago
4.1 Quản lý ngành hàng
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 33
7 years over 15 tr.VND Ha Noi over 2 years ago
4.3 Kho vận, điều phối, kinh doanh
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 41
17 years over 500 USD Nghe An over 2 years ago
Tùy theo nhà tuyển dụng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 33
6 years over 6 tr.VND Da Nang over 2 years ago
Nhân viên Kinh doanh
| Current level: Experienced | Age: 48
5 years 5 - 7 tr.VND Ho Chi Minh over 2 years ago
Nhân viên KD, Team Leader PGs..
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 28
4 years over 14 tr.VND Ho Chi Minh over 2 years ago
4.3 Giám sát bán hàng, giám sát kinh doanh, Sales Supervisor, SS, ASM
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 35
9 years over 17 tr.VND Thanh Hoa over 2 years ago
Nhân viên
| Current level: Student / Internship | Age: 23
No experience 3 - 4 tr.VND Ho Chi Minh over 2 years ago
Nhân viên hành chính văn phòng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 31
8 years over 70000 USD Ha Noi over 2 years ago
Giám sát Kinh Doanh
Degree: College | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 28
5 years over 300 USD Ha Noi
Ha Giang
Tuyen Quang
over 2 years ago
Nhân viên văn phòng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 24
No experience over 4,5 tr.VND Da Nang over 2 years ago
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10