Search resume

Search found 48,847 resumes industry Sales / Business Development x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Resume title Experience year Salary Location Lastest update
Trưởng, phó phòng kinh doanh, Quản lý, giám sát, nhân viên kinh doanh
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 37
14 years Negotiable Ha Noi
Ha Tay
Hoa Binh
3 days ago
Giám sát/giám đốc vùng
Degree: Bachelor | Current level: Director | Age: 30
5 years over 140000 USD Da Nang 2 weeks ago
Giám đốc chi nhánh
Degree: College | Current level: Director | Age: 30
4 years over 500 USD Ha Noi 3 weeks ago
Business Development Executive
| Current level: Experienced | Age: 26
3 years 13 - 15 tr.VND Ho Chi Minh 1 month ago
Quản lý điều hành/Chuyên viên đào tạo/trưởng phòng kinh doanh/ trưởng phòng mark
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 24
4 years over 100 USD Ha Noi
Hai Phong
Quang Ninh
1 month ago
Nhân viên
| Current level: Manager | Age: 26
2 years 5 - 7 tr.VND Ho Chi Minh 1 month ago
3.3 Trưởng bộ phận - Trưởng Phòng Kinh Doanh
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 30
6 years over 700 USD Khanh Hoa 1 month ago
4.4 Thư ký/ Sales admin/ Phân tích số liệu
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 28
5 years over 100000 USD Ho Chi Minh 1 month ago
3.3 marketing online,digital marketing,kinh doanh online,sales online
| Current level: Entry Level | Age: 28
2 years 7,5 - 11 tr.VND Ho Chi Minh 1 month ago
4.9 Nhân viên
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 30
3 years over 70000 USD Long An
Tien Giang
1 month ago
Quản lý Kinh doanh Vùng/ Quản lý kinh doanh Khu vực
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 26
3 years over 22 tr.VND Ho Chi Minh 2 month ago
ADMIN & HR,PRODUCTION OR MARKETING MANAGER, ASSISTANT FOR DIRECTOR
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 42
12 years over 100 USD Binh Duong
Dong Nai
Ho Chi Minh
2 month ago
Chuyên viên tư vấn và thu hồi nợ ngân hàng / tổ chức tín dụng
Degree: Intermediate | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 32
9 years Negotiable Ho Chi Minh 2 month ago
Quản lý , trưởng bộ phận
Degree: College | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 29
3 years over 400 USD Ha Noi
Bac Ninh
Hung Yen
2 month ago
4.1 Quản lý ngành hàng
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 32
7 years over 15 tr.VND Ha Noi 2 month ago
4.3 Kho vận, điều phối, kinh doanh
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 40
17 years over 500 USD Nghe An 3 month ago
Tùy theo nhà tuyển dụng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 32
6 years over 6 tr.VND Da Nang 3 month ago
Nhân viên Kinh doanh
| Current level: Experienced | Age: 47
5 years 5 - 7 tr.VND Ho Chi Minh 3 month ago
Nhân viên KD, Team Leader PGs..
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 27
4 years over 14 tr.VND Ho Chi Minh 4 month ago
4.3 Giám sát bán hàng, giám sát kinh doanh, Sales Supervisor, SS, ASM
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 34
9 years over 17 tr.VND Thanh Hoa 4 month ago
7.3 RETAIL MANAGER/ GIÁM ĐỐC TTTM/ GIAM ĐỐC SIÊU THỊ
Degree: Bachelor | Current level: Director | Age: 49
15 years Negotiable Ho Chi Minh
Can Tho
Tien Giang
4 month ago
Nhân viên
| Current level: Student / Internship | Age: 22
No experience 3 - 4 tr.VND Ho Chi Minh 4 month ago
Nhân viên hành chính văn phòng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 30
8 years over 70000 USD Ha Noi 5 month ago
Giám sát Kinh Doanh
Degree: College | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 27
5 years over 300 USD Ha Noi
Ha Giang
Tuyen Quang
5 month ago
Nhân viên văn phòng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 23
No experience over 4,5 tr.VND Da Nang 5 month ago
4.5 Regional Sales Manager
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 37
17 years Negotiable Ho Chi Minh
Da Nang
Khanh Hoa
5 month ago
Account Executive
| Current level: Experienced | Age: 23
1 years Negotiable Ho Chi Minh 5 month ago
Nhân viên văn phòng
| Current level: Experienced | Age: 24
1 years over 5 tr.VND Ho Chi Minh 6 month ago
Kế toán Doanh thu-Công nợ-Nội bộ-Tổng hợp
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 35
10 years Negotiable Ha Noi 6 month ago
Digital Marketing
| Current level: Experienced | Age: 25
2 years 400 - 600 USD Ho Chi Minh 6 month ago
quản lý kinh doanh
Degree: Intermediate | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 37
5 years 12 - 20 tr.VND Ho Chi Minh 6 month ago
3.1 Sale Admin, Xử lý đơn hàng, Điều phối hàng hóa
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 32
5 years over 7 tr.VND Da Nang 7 month ago
Assistant Trade Marketing Manager
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 25
1 years 800 - 1,200 USD Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
7 month ago
3.5 Chuyên viên đào tạo nội bộ
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 37
8 years over 500 USD Ha Noi 7 month ago
Nhân viên kế toán - Hành chính văn phòng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 29
3 years Negotiable Ha Noi 7 month ago
sales staff/ merchandiser
| Current level: Experienced | Age: 28
4 years Negotiable Binh Duong 7 month ago
Sales executive
| Current level: Experienced | Age: 24
10 years 7 - 10 tr.VND Ho Chi Minh 7 month ago
Sales Executive/Sales Engineer/ Sales Machine/ Technical Sales
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 27
4 years 8 - 15 tr.VND Ho Chi Minh 7 month ago
Senior Marketing Executive
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 29
4 years 15 - 18 tr.VND Ho Chi Minh 7 month ago
5.0 Kế toán trưởng
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 43
19 years over 18 tr.VND Binh Duong
Ho Chi Minh
Long An
8 month ago
Marketing Team Leader
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 26
5 years 9 - 12 tr.VND Ha Noi 8 month ago
Key Account Executive
| Current level: Experienced | Age: 26
2 years Negotiable Ho Chi Minh 8 month ago
3.7 Quản lý kinh doanh
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 39
14 years over 100 USD Ho Chi Minh 8 month ago
NHÂN VIÊN KINH DOANH
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 34
6 years Negotiable Ho Chi Minh 8 month ago
NHÂN VIÊN KINH DOANH
| Current level: Experienced | Age: 24
1 years 4 - 5 tr.VND An Giang 8 month ago
Quản Lý, Giám Sát
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 26
2 years 10 - 20 tr.VND Ha Noi 8 month ago
Project Engineer
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 31
5 years 500 - 800 USD Ha Noi 9 month ago
4.4 Nhân viên Kinh doanh
| Current level: Experienced | Age: 28
4 years Negotiable Da Nang 9 month ago
Giám đốc
Degree: Bachelor | Current level: Director | Age: 36
10 years over 1000 USD Ha Noi
Nam Dinh
Thai Nguyen
9 month ago
Nhân Viên
| Current level: Experienced | Age: 26
1 years 300 - 500 USD Ho Chi Minh
Overseas
9 month ago
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10