Tìm hồ sơ

Tìm thấy 36 hồ sơ ke toan tong hop x tại Nghệ An x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first | Relevant resume first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Kế toán tổng hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
5 năm trên 600 USD Hà Nội
Nghệ An
hơn 4 năm qua
Kế toán tổng hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
4 năm Thương lượng Hà Nội
Nghệ An
hơn 4 năm qua
Kế toán tổng hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
3 năm trên 6,0 tr.VND Nghệ An hơn 4 năm qua
3.7 KẾ TOÁN TỔNG HỢP
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
4 năm trên 15,0 tr.VND Hà Nội
Nghệ An
Thái Nguyên
hơn 4 năm qua
Kế toán tổng hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
3 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Hà Nội
Nghệ An
hơn 5 năm qua
Kế toán Tổng hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
2 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Nghệ An
hơn 5 năm qua
Kế toán tổng hợp
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm Thương lượng Hà Nội
Nghệ An
Hải Dương
hơn 5 năm qua
Kế toán tổng hợp
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 42
6 năm Thương lượng Nghệ An
Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 5 năm qua
Kế toán tổng hợp
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 35
Chưa có kinh nghiệm 2,0 - 3,0 tr.VND Nghệ An hơn 5 năm qua
Kế toán tổng hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
4 năm Thương lượng Hà Nội
Nghệ An
Đà Nẵng
hơn 6 năm qua
Kế Toán Tổng Hợp
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
3 năm 8,0 - 15,0 tr.VND Nghệ An hơn 6 năm qua
Kế Toán Tổng Hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
5 năm 5,0 - 8,0 tr.VND Hà Nội
Nghệ An
hơn 6 năm qua
Kế toán tổng hợp
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
3 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Bình Dương
Đồng Nai
Nghệ An
hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
2 năm 3,0 - 4,0 tr.VND Nghệ An hơn 6 năm qua
Nhâm Viên Kế Toán Tổng Hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
2 năm 4,0 - 5,0 tr.VND Nghệ An
Thanh Hóa
hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm 3,0 - 4,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
Nghệ An
Toàn quốc
hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
3 năm 4,0 - 5,0 tr.VND Nghệ An hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 4,0 tr.VND Nghệ An
Toàn quốc
hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
2 năm 2,0 - 3,0 tr.VND Hà Nội
Hà Tĩnh
Nghệ An
hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
3 năm 4,0 - 5,0 tr.VND Nghệ An hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm 4,0 - 5,0 tr.VND Nghệ An hơn 6 năm qua
Nhân viên Kế Toán Tổng Hợp
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
4 năm Thương lượng Hà Nội
Nghệ An
hơn 6 năm qua
Nhân viên kế tóan tổng hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
3 năm Thương lượng Nghệ An hơn 6 năm qua
Giám sát kế toán, kế toán tổng hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
4 năm Thương lượng Nghệ An hơn 6 năm qua
Kế toán trưởng/ kế toán tổng hợp
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 35
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Nghệ An
hơn 4 năm qua
Kế Tóan Tổng Hợp, Kế Tóan Thuế
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
2 năm 5,0 - 8,0 tr.VND Hà Tĩnh
Nghệ An
hơn 6 năm qua
Úng Tuyển Vào Vị Trí Kế Toán Tổng Hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 8,0 tr.VND Nghệ An hơn 6 năm qua
Kế toán viên- ke toan kho- ke toan tong hop
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
1 năm 1,0 - 2,0 tr.VND Hà Tĩnh
Nghệ An
Hà Nội
hơn 5 năm qua
Kế Toán Trưởng/Kế Toán Tổng Hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 36
5 năm 5,0 - 8,0 tr.VND Nghệ An hơn 6 năm qua
Kế toán tổng hợp/Nhân viên kế toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
3 năm 4,0 - 6,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Nghệ An
Bình Dương
hơn 6 năm qua
Kế toán tổng hợp/ Trợ lý kiểm toán nội bộ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
2 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Hà Nội
Nghệ An
Hải Dương
hơn 6 năm qua
Kế toán viên,nhan vien kiem toan, ke toan tong hop
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 35
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Nghệ An
Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 5 năm qua
Tuyển Kế Toán Tổng Hợp - Công Ty Tm&xd Đông Bắc Cn Nghệ An
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 40
5 năm 5,0 - 8,0 tr.VND Nghệ An hơn 6 năm qua
Ke Toan Tong hop,Tro Ly Giam Doc,Truong Phong Thu mua,Truong Phong kinh Doanh,
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 33
4 năm Thương lượng Nghệ An
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Hồ Sơ Xin Việc Nhân Viên Kế Toán Kiểm Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Hà Nội
Nghệ An
hơn 6 năm qua
Với Những Kiến Thức Và Kinh Nghiệm Đã Tích Lũy Được Tôi Mong Muốn Được Tuyển Dụng Vào Vị Trí Phù Hợp Như Nhân Viên Kinh Doanh Hay Kế Toán Viên
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm 1,0 - 2,0 tr.VND Hà Tĩnh
Hưng Yên
Nghệ An
Thái Nguyên
hơn 6 năm qua