Tìm hồ sơ

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first | Relevant resume first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
3.7 Kế Toán Trưởng Kế Toán Tổng Hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 41
Chưa có kinh nghiệm 8,0 - 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Ninh Bình
hơn 6 năm qua
General Accountant / Chief Accountant / Kế Toán Trưởng / Kế Toán Tổng Hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
10 năm trên 800 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Kế toán trưởng, Kế toán Tổng hợp/ Chief Accountant, General Accountant
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 46
14 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Kế toán trưởng - ke toan tong hop - ke toan vien
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 45
8 năm Thương lượng Bình Dương
Đồng Nai
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Kế Toán Trưởng - Kế Toán Tổng Hợp - Kế Toán Thuế
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 6 năm qua
3.2 Nhân viên kế toán, kế toán trưởng, kế toán tổng hợp, kế toán thuế
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 42
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Trưởng nhóm kiểm toán, Kế toán trường, Kế toán tổng hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 32
3 năm 10,0 - 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 6 năm qua
Kế Toán Trưởng - Kế Toán Tổng Hợp
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
11 năm trên 1,000 USD Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Kế Toán Trưởng / Kế Toán Tổng Hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 38
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Long An
hơn 4 năm qua
3.1 Kế toán trưởng - Kế toán tổng hợp
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
10 năm 15,000 - 20,000 USD Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Kế Toán Trưởng / Kế Toán Tổng Hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 31
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 4 năm qua
Kế Toán Trưởng / Kế Toán Tổng Hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 50
5 năm Thương lượng Bình Dương hơn 4 năm qua
4.9 KẾ TOÁN TRƯỞNG / KẾ TOÁN TỔNG HỢP
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Long An
hơn 4 năm qua
Kế Toán Trưởng / Kế Toán Tổng Hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
6 năm 15,0 - 20,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Kế toán trưởng - Kế toán Tổng Hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
6 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
Ke toan truong / ke toan tong hop
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 45
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Kế Toán Trưởng - Kế Toán Tổng Hợp
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 36
Chưa có kinh nghiệm 7,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Ninh Thuận
hơn 5 năm qua
Kế Toán Trưởng - Kế Toán Tổng Hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
Chưa có kinh nghiệm 7,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Kế Toán Trưởng / Kế Toán Tổng Hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
5 năm 12,0 - 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
KẾ TOÁN TRƯỞNG - KẾ TOÁN TỔNG HỢP
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 32
5 năm 10,0 - 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Kế Toán Trưởng / Kế Toán Tổng Hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 39
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Kế Toán Trưởng - Kế Tóan Tổng Hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
7 năm 8,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
KẾ TOÁN TRƯỞNG - KẾ TOÁN TỔNG HỢP
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 36
5 năm 12,0 - 20,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Kế Toán Trưởng - Kế toán tổng hợp
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 38
10 năm 10,0 - 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Kế Toán Trưởng / Kế Toán Tổng Hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Kế Tóan Trưởng - Kế tóan tổng Hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 43
11 năm 15,0 - 20,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Đồng Nai
hơn 5 năm qua
Kế Toán Trưởng / Kế Toán Tổng Hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 45
17 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Kế toán trưởng / Kế toán tổng hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Kế toán trưởng - Kế toán tổng hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
6 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Kế toán trưởng / Kế toán tổng hợp
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 41
10 năm 7,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
4.2 Kế Toán Trưởng / Kế Toán Tổng Hợp
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Kế Toán Trưởng / Kế Toán Tổng Hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 44
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Kế toán trưởng - Kế toán tổng hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 39
10 năm 10,0 - 12,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Kế toán trưởng - Kế toán tổng hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
5 năm 9,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Kế toán trưởng ; Kế toán tổng hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 40
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
kế toán trưởng - Kế toán tổng hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 42
5 năm 10,0 - 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
5.4 Kế toán trưởng / Kế toán tổng hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 38
6 năm 10,0 - 13,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Kế Toán Trưởng / Kế Toán Tổng Hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
10 năm 10,0 - 12,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Kế toán trưởng - kế toán tổng hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 42
12 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Kế toán trưởng - Kế toán tổng hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 39
10 năm trên 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Kế toán trưởng / Kế toán tổng hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 39
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Kế Toán Trưởng / Kế Toán Tổng Hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 39
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Kế Toán Trưởng / Kế Toán Tổng Hợp
Bằng cấp: Khác | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
6 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Kế toán trưởng - Kế toán tổng hợp
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 39
4 năm Thương lượng Bình Dương
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Kế toán trưởng & ke toan tong hop
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 47
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Kế toán trưởng / Kế toán tổng hợp
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 41
3 năm 412 - 618 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Kế toán trưởng - Kế toán tổng hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 49
10 năm 4,0 - 6,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Kế toán trưởng / Kế toán tổng hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
3 năm 4,0 - 5,0 tr.VND Bình Dương
Đồng Nai
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Kế toán trưởng / Kế toán tổng hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 43
7 năm 618 - 721 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Kế toán trưởng / Kế toán tổng hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 45
6 năm 5,0 - 6,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10