Tìm hồ sơ

Tìm thấy 12,406 hồ sơ ngành nghề Sản xuất / Vận hành sản xuất x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Mechanical; Technical; Project; Factory; Manufacture
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 37
14 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Long An
1 tuần qua
Mechanical, Engineer, Project, Manager, Director, Design,
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 37
14 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Long An
2 tuần qua
Nhân Viên An Toàn Lao Động- HSE
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Long An
2 tháng qua
Giám Đốc Tài Chính
| Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 42
10 năm 35 - 50 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
3 tháng qua
Supervisor/Assistant Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 27
4 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Hưng Yên
3 tháng qua
Nhân viên HSE
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
2 năm 7 - 10 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
4 tháng qua
kế hoạch sản xuất
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm 7 - 7,5 tr.VND Hồ Chí Minh 5 tháng qua
any
| Cấp bậc hiện tại: Tổng giám đốc | Tuổi: 65
41 năm 300 - 500 USD Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Đồng Nai
6 tháng qua
Trưởng/phó phòng
| Cấp bậc hiện tại: Phó Giám đốc | Tuổi: 32
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
6 tháng qua
Nhân viên Kế Hoạch Sản Xuất
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
5 năm Thương lượng Đồng Nai 6 tháng qua
Manufacturing management/ Logistics
| Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Long An
Tiền Giang
hơn 2 năm qua
3.5 Trưởng Phòng Kế Hoạch
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 37
10 năm 20 - 22 tr.VND Bình Dương hơn 2 năm qua
Human Resources
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
3 năm 14 - 17 tr.VND Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Đồng Nai
hơn 2 năm qua
Nhân viên chính thức
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Food Industrial Engineer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
7 năm 12 - 16 tr.VND Hà Nội hơn 2 năm qua
4.1 Máy và Qúa trình thiết bị công nghệ hóa học - Thực phẩm
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm 7 - 10 tr.VND Hồ Chí Minh
Dak Lak
Đồng Nai
hơn 3 năm qua
Technician
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Service engineer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 3 năm qua
GENERAL ACCOUNTANT
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
5 năm 500 - 650 USD Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
hơn 3 năm qua
SALES ADMIN
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Thủ kho - quản lý kho
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
8 năm 8,5 - 9 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Site Engineer / Project Engineer, Production Engineer / Supervising Engineer, Purchasing Staff
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 39
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 3 năm qua
Senior Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 37
13 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 3 năm qua
Kỹ sư cơ điện tử
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 3 năm qua
Mechanical Engineer - Supervisor
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
2 năm 600 - 100 USD Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Supervisor
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
6 năm Thương lượng Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 3 năm qua
Giám đốc sản xuất
| Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 34
9 năm Thương lượng Hà Nội
Đà Nẵng
Thanh Hóa
hơn 3 năm qua
3.2 Kế hoạch sản xuất
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
10 năm Thương lượng Hà Nội hơn 3 năm qua
3.8 Maintenance, Facility, Production engineer
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 37
10 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Thái Nguyên
hơn 3 năm qua
KẾ TOÁN TRƯỞNG-KIỂM SOÁT NỘI BỘ
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 41
15 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Trưởng nhóm bảo trì
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
10 năm Thương lượng Bình Dương hơn 3 năm qua
Quản lý điều hành
| Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 57
29 năm 13 - 15 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 3 năm qua
Quản Lý
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 39
8 năm Thương lượng Bình Dương hơn 3 năm qua
Planing Staff
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
hơn 3 năm qua
Purchasing/MR Staff
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 40
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân viên kế toán, Hỗ trợ sản xuất, Bán hàng, Nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
4 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
hơn 3 năm qua
Nhân Viên Điều Phối, Quản lý kho vận
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
8 năm 8 - 10 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 3 năm qua
Process Engineer/ Chemical Engineer
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
hơn 3 năm qua
PRODUCTION MANAGEMENT - LEAN_GREEN BELT 6 SIGMA
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
2 năm 500 - 100 USD Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 3 năm qua
Kỹ Sư Cơ Khí
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
hơn 3 năm qua
Kỹ Sư Công Nghệ Thực Phẩm, Qa / Qc, R&d
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 3 năm qua
Tổ Trưởng Sản Xuất
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
3 năm Thương lượng Bắc Ninh hơn 3 năm qua
Nhân Viên Sản Xuất, Kế Hoạch
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 3 năm qua
Nhân Viên Lập Đơn Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Bình Phước
hơn 3 năm qua
Quản Lý Sản Xuất Biết Tiếng Trung
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 3 năm qua
Kỹ Sư Cơ Khí
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 3 năm qua
Nhân Viên Hóa Nghiệm, Nv Sản Xuất / Nv Qa-Qc
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Đà Nẵng
Quảng Nam
Quảng Ngãi
hơn 3 năm qua
Nhân Viên Sản Xuất
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
3 năm Thương lượng Bình Dương hơn 3 năm qua
Kĩ Sư Cơ Khí
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 6
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Hà Nội
Hải Phòng
hơn 3 năm qua
Qc Incomming
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
5 năm Thương lượng Bình Dương hơn 3 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10