Tìm hồ sơ

Tìm thấy 36,131 hồ sơ nhan vien ke toan x tại Hồ Chí Minh x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first | Relevant resume first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Kế Toán
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh Hôm qua
en Head of Finance & Accounting department
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 42
16 năm 3,000 - 5,000 USD Hồ Chí Minh
Đồng Nai
1 tuần qua
CHIEF ACCOUNTANT (Kế toán trưởng)
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 29
6 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 1 tháng qua
KẾ TOÁN TỔNG HỢP
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
9 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
1 tháng qua
Kế toán viên
| Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 22
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 1 tháng qua
Kế toán trưởng
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 44
19 năm 20,0 - 30,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
1 tháng qua
Finance and Accounting Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 30
8 năm 2,500 - 3,000 USD Hồ Chí Minh 1 tháng qua
Kế Toán Trưởng
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 37
16 năm 16,0 - 20,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
1 tháng qua
4.2 Kế toán trưởng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
14 năm 20,0 - 25,0 tr.VND Hồ Chí Minh 2 tháng qua
en Kế toán trưởng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 2 tháng qua
kế toán viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 24
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 2 tháng qua
4.0 KẾ TOÁN TRƯỞNG, KẾ TOÁN TỔNG HỢP,
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
8 năm 18,0 - 20,0 tr.VND Hồ Chí Minh 2 tháng qua
4.2 Kế Toán Tổng Hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 40
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 7 tháng qua
Chief Accountant/ Accounting Manager
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
14 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 7 tháng qua
Finance and Accounting Manager / Chief Accountant
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 29
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Long An
7 tháng qua
Chief accountant
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 41
15 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 8 tháng qua
Kế toán viên, nhân viên văn phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
7 năm 11,0 - 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh 9 tháng qua
Kế toán, Trợ lý, Thư ký
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 41
12 năm 7,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh 10 tháng qua
Nhân Viên Kế Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm 7,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh 10 tháng qua
nhân viên kế toán
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 11 tháng qua
Kế Toán Trưởng
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 43
13 năm 30,0 - 35,0 tr.VND Hồ Chí Minh 11 tháng qua
Kế Toán
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 11 tháng qua
Giám đốc tài chính/Kế toán trưởng
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 42
19 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 11 tháng qua
Kế toán tổng hợp.
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
10 năm trên 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh 11 tháng qua
Kế Toán Viên
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 28
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Chief Accountant
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 29
6 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
nhân viên kế toán nội bộ
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 24
1 năm 6,5 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
General Accountant
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Nhân viên thực tập kế toán
| Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 22
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Nhân viên Kế Toán
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
5 năm 12,0 - 14,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 2 năm qua
Chief accountant or Finance or Accountant
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 49
18 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
en Head of Finance and Accounting
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
10 năm 2,200 - 30,000 USD Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Nhân viên Kế Toán
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
4 năm 7,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Finance / Accounting Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 30
7 năm 35,0 - 45,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Kế toán, Trợ lý, Chuyên viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
10 năm 8,0 - 20,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Financial - Accounting
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 34
11 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 2 năm qua
Kế toán trưởng - Chief Accountant
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 39
12 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Bộ phận Kế toán
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
9 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
4.2 Kế toán trưởng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 50
20 năm 1,300 - 1,500 USD Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 2 năm qua
Kế toán
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
4.2 Finance/Accounting Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 45
20 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 3 năm qua
Nhân viên kế toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 3 năm qua
Internal audit / Finance Analyst / Management Accountant
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 31
8 năm 18,000 - 2,500 USD Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 3 năm qua
Kế toán trưởng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 42
20 năm trên 1,000 USD Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân viên kế toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
2 năm trên 6,5 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Chuyên Viên Kế toán Quản Trị, Kế toán Tổng Hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
4 năm trên 700 USD Đà Nẵng
Hồ Chí Minh
KV Nam Trung Bộ
hơn 3 năm qua
Kế toán tổng hợp
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
5 năm trên 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Kế toán/ Kiểm toán
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 24
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Kế toán trưởng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 39
10 năm trên 25,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Chief Accountant/ Finance Manager/ Finance Controller
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 37
13 năm 1,800 - 2,000 USD Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10