Tìm hồ sơ

Tìm thấy 36,127 hồ sơ nhan vien ke toan x tại Hồ Chí Minh x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first | Relevant resume first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Chief Accountant/ Accounting Manager
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
14 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 2 tuần qua
Finance and Accounting Manager / Chief Accountant
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 28
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Long An
2 tuần qua
Chief accountant
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 40
15 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 1 tháng qua
Kế toán viên, nhân viên văn phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
7 năm 11,0 - 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh 2 tháng qua
Kế toán, Trợ lý, Thư ký
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 40
12 năm 7,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh 2 tháng qua
Nhân Viên Kế Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm 7,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh 3 tháng qua
nhân viên kế toán
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 3 tháng qua
Kế Toán Trưởng
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 41
13 năm 30,0 - 35,0 tr.VND Hồ Chí Minh 3 tháng qua
Kế Toán
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 24
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 3 tháng qua
Giám đốc tài chính/Kế toán trưởng
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 40
19 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 4 tháng qua
Kế toán tổng hợp.
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
10 năm trên 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh 4 tháng qua
Kế Toán Viên
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 27
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 4 tháng qua
Chief Accountant
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 28
6 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 5 tháng qua
nhân viên kế toán nội bộ
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 23
1 năm 6,5 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh 5 tháng qua
General Accountant
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 5 tháng qua
Nhân viên thực tập kế toán
| Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 21
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 5 tháng qua
Nhân viên Kế Toán
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
5 năm 12,0 - 14,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
6 tháng qua
Chief accountant or Finance or Accountant
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 48
18 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 6 tháng qua
en Head of Finance and Accounting
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
10 năm 2,200 - 30,000 USD Hồ Chí Minh 7 tháng qua
Nhân viên Kế Toán
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
4 năm 7,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh 8 tháng qua
Finance / Accounting Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 29
7 năm 35,0 - 45,0 tr.VND Hồ Chí Minh 9 tháng qua
Kế toán, Trợ lý, Chuyên viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
10 năm 8,0 - 20,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 1 năm qua
Financial - Accounting
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 33
11 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 2 năm qua
Kế toán trưởng - Chief Accountant
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 38
12 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Bộ phận Kế toán
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
9 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
4.2 Kế toán trưởng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 49
20 năm 1,300 - 1,500 USD Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 2 năm qua
Kế toán
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
4.2 Finance/Accounting Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 44
20 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 2 năm qua
Nhân viên kế toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 2 năm qua
Internal audit / Finance Analyst / Management Accountant
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 30
8 năm 18,000 - 2,500 USD Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 2 năm qua
Kế toán trưởng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 41
20 năm trên 1,000 USD Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Nhân viên kế toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
2 năm trên 6,5 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Chuyên Viên Kế toán Quản Trị, Kế toán Tổng Hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 28
4 năm trên 700 USD Đà Nẵng
Hồ Chí Minh
KV Nam Trung Bộ
hơn 2 năm qua
Kế toán tổng hợp
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
5 năm trên 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Kế toán/ Kiểm toán
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 23
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Kế toán trưởng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
10 năm trên 25,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Chief Accountant/ Finance Manager/ Finance Controller
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 36
13 năm 1,800 - 2,000 USD Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Kế Toán Trưởng - Kế Toán Tổng Hợp
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
11 năm trên 1,000 USD Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Hỗ trợ KD/ Điều phối thống kê/ Kế toán viên/ Giao dịch viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Thực tập sinh kế toán
| Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 23
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Kế Toán Tổng Hợp
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
12 năm trên 600 USD Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Kế toán thuế
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
3 năm 8,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân viên kế toán, nhân sự, xuất nhập khẩu
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Bình Phước
hơn 3 năm qua
Chief Accountant
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 39
14 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 3 năm qua
Kế toán kho
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
6 năm trên 5,000,000 USD Hà Nội
Đà Nẵng
Hồ Chí Minh
hơn 3 năm qua
4.9 Chief Financial Officer (CFO)/ Finance Manager/ Chief Accountant
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 41
15 năm 2,300 - 2,800 USD Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 3 năm qua
Account Executive
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 24
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Kế Toán Trưởng/ Kế Toán Tổng Hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
10 năm trên 800 USD Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
3.2 Kế toán tổng hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
2 năm trên 6,0 tr.VND Đà Nẵng
Hồ Chí Minh
Thừa Thiên- Huế
hơn 3 năm qua
Accountant
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
6 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10