Search resume

Search found 34,350 resumes industry Finance / Investment x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Resume title Experience year Salary Location Lastest update
Nhân Viên Kế Toán
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 26
5 years 6 - 8 tr.VND Ho Chi Minh 1 weeks ago
Nhân viên hành chính, nhân viên CSKH, giao dịch viên
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 28
3 years over 6 tr.VND Binh Duong 2 weeks ago
4.0 Chief Financial Officer (CFO)/ Finance Manager/ Chief Accountant
Degree: Postgraduate | Current level: Manager | Age: 39
15 years 2,300 - 2,800 USD Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
2 weeks ago
Customer Service Leader/Assistant to Director
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 28
5 years over 1,200 USD Ha Noi 1 month ago
Finance Manager
| Current level: Manager | Age: 40
15 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Long An
1 month ago
Tùy vào doanh nghiệp tuyển chọn
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 38
7 years over 7 tr.VND Binh Thuan 1 month ago
Database Administrator - Oracle Database, MySQL Database, MongoDB
| Current level: Experienced | Age: 31
8 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Da Nang
2 month ago
Financial Analyst
| Current level: Experienced | Age: 27
2 years Negotiable Ho Chi Minh 2 month ago
4.7 Quản lý Kinh doanh, Quản lý Điều hành
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 31
7 years Negotiable Bac Giang
Bac Ninh
North Central Coast
2 month ago
Giám đốc chi nhánh
| Current level: Director | Age: 52
32 years 1,500 - 300 USD Can Tho 2 month ago
Purchasing Manager/ International Finance Department
Degree: Postgraduate | Current level: Experienced | Age: 27
4 years Negotiable Ho Chi Minh 2 month ago
Giám đốc tài chính/ kế toán trưởng
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 45
20 years over 1,20000 USD Ha Noi 2 month ago
GIÁM SÁT VÙNG/ TRƯỞNG DỰ ÁN/ GIÁM ĐỐC.
Degree: College | Current level: Manager | Age: 26
5 years 15 - 20 tr.VND Ho Chi Minh
Binh Dinh
Da Nang
3 month ago
Trưởng nhóm- chuyên viên
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 35
8 years Negotiable Ho Chi Minh
DakLak
Lam Dong
3 month ago
4.2 Kế Toán Tổng Hợp
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 37
10 years Negotiable Ho Chi Minh 3 month ago
Nhân viên kinh doanh; Trợ lý kinh doanh
| Current level: Experienced | Age: 24
1 years Negotiable Lam Dong 3 month ago
Chuyên viên
| Current level: Manager | Age: 34
3 years 10 - 15 tr.VND Ho Chi Minh 4 month ago
Nhân viên Tài Chính
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 25
2 years Negotiable Tay Ninh 4 month ago
Trưởng phó phòng/trưởng bộ phận thẩm định tài sản
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 30
8 years Negotiable Ho Chi Minh 4 month ago
Nhân viên
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 24
1 years 5 - 10 tr.VND Ha Noi
Bac Ninh
4 month ago
Nhân Viên Kế Toán
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 28
1 years Negotiable Dong Nai 4 month ago
Nhân Viên Kế Toán
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 24
1 years Negotiable Ha Noi 4 month ago
Kế Toán Trưởng / Kế Toán Tổng Hợp
Degree: Bachelor | Current level: Student / Internship | Age: 3
5 years Negotiable Long An 4 month ago
Nhân Viên Kế Toán
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 7
1 years Negotiable Ha Noi 4 month ago
Nhân Viên Kế Toán
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 32
5 years Negotiable Ha Noi 4 month ago
Nhân Viên Kế Toán
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 27
3 years Negotiable Ho Chi Minh 4 month ago
Nhân Viên Kế Toán
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 23
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Dinh
4 month ago
Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 24
1 years Negotiable Ha Noi 4 month ago
Kế Toán Viên
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 25
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
4 month ago
Kế Toán Tổng Hợp
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 31
5 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
4 month ago
Nhân Viên Kế Toán
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 23
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
4 month ago
Kế Toán Nội Bộ
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 30
5 years Negotiable Ha Noi 4 month ago
Kế Toán Tổng Hợp
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 25
3 years Negotiable Ha Noi 4 month ago
Nhân Viên Kế Toán
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 24
1 years Negotiable Thai Nguyen 4 month ago
Nhân Viên Kế Toán
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 25
2 years Negotiable Ho Chi Minh 4 month ago
Nhân Viên Kế Toán
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 25
2 years Negotiable Ho Chi Minh 4 month ago
Nhân Viên Kế Toán
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 23
5 years Negotiable Ho Chi Minh 4 month ago
Kế Toán Tổng Hợp, Kế Toán Trưởng
Degree: Bachelor | Current level: Student / Internship | Age: 33
5 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
4 month ago
Kế Toán Tổng Hợp
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 29
4 years Negotiable Ho Chi Minh 4 month ago
Nhân Viên Hành Chính - Văn Phòng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 27
3 years Negotiable Ha Noi 4 month ago
Thực Tập Sinh Kế Toán
Degree: Bachelor | Current level: Student / Internship | Age: 22
1 years Negotiable Ho Chi Minh 4 month ago
Nhân Viên Kế Toán
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 24
1 years Negotiable Ha Noi
Ha Giang
Vinh Phuc
4 month ago
Nhân Viên Kế Toán
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 4
1 years Negotiable Khanh Hoa 4 month ago
Nhân Viên Kế Toán
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 27
2 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
4 month ago
Kế Toán Doanh Nghiệp
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 25
2 years Negotiable Quang Ninh 4 month ago
Nhân Viên Kế Toán
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 26
1 years Negotiable Ha Noi 4 month ago
Nhân Viên Tài Chính
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 1
1 years Negotiable Ha Noi 4 month ago
Kế Toán Tổng Hợp
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 26
3 years Negotiable Ha Noi 4 month ago
Nhân Viên Kế Toán
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 23
1 years Negotiable Ha Noi
Ha Nam
4 month ago
Kế Toán Dịch Vụ
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 29
5 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
4 month ago
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10