Search resume

Search found 34,352 resumes industry Finance / Investment x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Resume title Experience year Salary Location Lastest update
Giám đốc tài chính/Kế toán trưởng
| Current level: Manager | Age: 40
19 years Negotiable Ho Chi Minh 5 days ago
en Head of Finance and Accounting
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 29
10 years 2,200 - 3000 USD Ho Chi Minh 3 month ago
4.2 Finance/Accounting Manager
| Current level: Manager | Age: 44
20 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 2 years ago
Internal audit / Finance Analyst / Management Accountant
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 30
8 years 1800 - 2,500 USD Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 2 years ago
Manager
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 41
17 years Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
Kế toán tổng hợp/ Kế toán trưởng
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 33
12 years over 650 USD Ha Noi
Nam Dinh
Ninh Binh
over 2 years ago
Finance Manager
| Current level: Manager | Age: 42
15 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Long An
over 2 years ago
Kế toán tổng hợp
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 29
5 years over 8 tr.VND Ho Chi Minh over 2 years ago
3.2 Chuyên viên điều phối dự án
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 34
10 years over 20000 USD Ho Chi Minh over 2 years ago
4.4 Thư ký/ Sales admin/ Phân tích số liệu
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 29
5 years over 100000 USD Ho Chi Minh over 2 years ago
Chuyên viên thu hồi nợ qua điện thoại, Nhân viên Thẩm định tín dụng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 31
5 years over 9 tr.VND Ho Chi Minh over 2 years ago
Chuyên viên tư vấn và thu hồi nợ ngân hàng / tổ chức tín dụng
Degree: Intermediate | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 33
9 years Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
Trưởng phòng tài chính
| Current level: Manager | Age: 40
15 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
over 2 years ago
4.9 Chief Financial Officer (CFO)/ Finance Manager/ Chief Accountant
Degree: Postgraduate | Current level: Manager | Age: 41
15 years 2,300 - 2,800 USD Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 2 years ago
Kế toán thuế
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 31
6 years over 6,5 tr.VND Ba Ria-VT over 3 years ago
5.0 Kế toán trưởng
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 44
19 years over 18 tr.VND Binh Duong
Ho Chi Minh
Long An
over 3 years ago
Chuyên viên
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 2
13 years over 600 USD Da Nang
Ho Chi Minh
over 3 years ago
3.2 Kế Toán Viên
| Current level: Experienced | Age: 28
2 years Negotiable Ho Chi Minh over 3 years ago
Nhân viên ngân hàng
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 30
8 years over 500 USD Ho Chi Minh over 3 years ago
Chuyên viên giám sát chất lượng
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 33
6 years 15 - 17 tr.VND Ho Chi Minh over 3 years ago
4.3 Kế Toán tổng Hợp
Degree: College | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 33
6 years 12 - 14 tr.VND Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 3 years ago
Nhân viên
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 28
2 years 7 - 8 tr.VND Ho Chi Minh over 3 years ago
Nhân Viên
| Current level: Experienced | Age: 27
1 years 300 - 500 USD Ho Chi Minh
Overseas
over 3 years ago
Nhân viên kế toán
| Current level: Experienced | Age: 24
No experience 5 - 7 tr.VND Ho Chi Minh over 3 years ago
Marketing Manager
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 36
10 years over 20 tr.VND Ha Noi
Ho Chi Minh
Khanh Hoa
over 3 years ago
Executive accountant
| Current level: Experienced | Age: 29
No experience Negotiable Ho Chi Minh over 3 years ago
Nhân viên kinh doanh
| Current level: Experienced | Age: 27
3 years Negotiable Ho Chi Minh
Khanh Hoa
over 3 years ago
Nhân Viên Kế Toán, Nhân Viên Kho
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 29
5 years 5 - 7 tr.VND Ho Chi Minh over 3 years ago
Kế Toán Viên
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 28
3 years 7 - 8 tr.VND Ho Chi Minh over 3 years ago
Nhân viên kế toán/ Trợ lý kiểm toán viên
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 28
3 years 7 - 9 tr.VND Ha Noi
Thanh Hoa
over 3 years ago
Nhân Viên hành chính văn phòng
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 27
1 years Negotiable Ho Chi Minh over 3 years ago
General Accountant/Accounting Supervisor
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 30
6 years 800 - 100 USD Ho Chi Minh over 3 years ago
Nhân Viên Kế Toán
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 28
5 years 6 - 8 tr.VND Ho Chi Minh over 3 years ago
Nhân viên hành chính, nhân viên CSKH, giao dịch viên
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 30
3 years over 6 tr.VND Binh Duong over 3 years ago
Customer Service Leader/Assistant to Director
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 30
5 years over 1,200 USD Ha Noi over 3 years ago
Tùy vào doanh nghiệp tuyển chọn
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 40
7 years over 7 tr.VND Binh Thuan over 3 years ago
Database Administrator - Oracle Database, MySQL Database, MongoDB
| Current level: Experienced | Age: 33
8 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Da Nang
over 3 years ago
Financial Analyst
| Current level: Experienced | Age: 29
2 years Negotiable Ho Chi Minh over 3 years ago
4.7 Quản lý Kinh doanh, Quản lý Điều hành
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 33
7 years Negotiable Bac Giang
Bac Ninh
North Central Coast
over 3 years ago
Giám đốc chi nhánh
| Current level: Director | Age: 54
32 years 1,500 - 300 USD Can Tho over 3 years ago
Purchasing Manager/ International Finance Department
Degree: Postgraduate | Current level: Experienced | Age: 29
4 years Negotiable Ho Chi Minh over 3 years ago
Giám đốc tài chính/ kế toán trưởng
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 47
20 years over 1,20000 USD Ha Noi over 3 years ago
GIÁM SÁT VÙNG/ TRƯỞNG DỰ ÁN/ GIÁM ĐỐC.
Degree: College | Current level: Manager | Age: 28
5 years 15 - 20 tr.VND Ho Chi Minh
Binh Dinh
Da Nang
over 3 years ago
Trưởng nhóm- chuyên viên
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 37
8 years Negotiable Ho Chi Minh
DakLak
Lam Dong
over 3 years ago
4.2 Kế Toán Tổng Hợp
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 39
10 years Negotiable Ho Chi Minh over 3 years ago
Nhân viên kinh doanh; Trợ lý kinh doanh
| Current level: Experienced | Age: 26
1 years Negotiable Lam Dong over 3 years ago
Chuyên viên
| Current level: Manager | Age: 36
3 years 10 - 15 tr.VND Ho Chi Minh over 3 years ago
Nhân viên Tài Chính
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 27
2 years Negotiable Tay Ninh over 3 years ago
Trưởng phó phòng/trưởng bộ phận thẩm định tài sản
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 32
8 years Negotiable Ho Chi Minh over 3 years ago
Nhân viên
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 26
1 years 5 - 10 tr.VND Ha Noi
Bac Ninh
over 3 years ago
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10