Search resume

Search found 417 resumes industry Marine x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Resume title Experience year Salary Location Lastest update
Kỹ sư thiết kế, KCS, Kỹ sư cơ khí, nhân viên thiết kế
| Current level: Experienced | Age: 29
3 years Negotiable Can Tho over 2 years ago
Ứng tuyển vị trí XNK
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 29
3 years 10 - 15 tr.VND Ho Chi Minh over 3 years ago
Technical superintendent/ Purchasing staff
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 33
6 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 3 years ago
Nhân viên IT thiết kế Web, Seo web
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 35
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
over 3 years ago
Hành chính văn phòng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 28
No experience 3 - 4 tr.VND Ho Chi Minh over 4 years ago
Nhân Viên
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 32
5 years Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Khanh Hoa
over 4 years ago
Kinh doanh
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 43
11 years Negotiable Ho Chi Minh over 4 years ago
Hành chính văn phòng
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 33
No experience Negotiable Ha Noi
Ha Nam
Hai Duong
over 4 years ago
Chứng từ Ngoại thương XNK
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 36
7 years Negotiable Ho Chi Minh over 4 years ago
Nhân viên xuất nhập khẩu, chứng từ ...
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 30
4 years Negotiable Ho Chi Minh over 4 years ago
Chứng từ xuất nhập khẩu, logistics và dịch vụ khách hàng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 28
No experience Negotiable Hai Phong over 4 years ago
Kế toán, hành chính văn phòng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 28
No experience Negotiable Ha Noi
Bac Ninh
over 4 years ago
Kế toán tổng hợp
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 31
5 years Negotiable Ha Noi over 4 years ago
Nhân viên văn phòng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 30
No experience Negotiable Da Nang over 4 years ago
Tư vấn viên, nhân viên maketing
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 25
No experience over 7 tr.VND Da Nang
Quang Nam
Quang Ngai
over 4 years ago
Nhân viên
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 37
10 years Negotiable Ha Noi
Hai Phong
Quang Ninh
over 4 years ago
Kỹ sư chuyên ngành khai thác máy tàu thủy
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 31
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Binh Duong
over 4 years ago
en Mechanical Engineer
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 37
10 years Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Binh Duong
over 4 years ago
Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 39
10 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 4 years ago
en 7.4 Chuyên Ngành Hàng Hải
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 37
No experience Negotiable Ho Chi Minh over 4 years ago
Giám đốc điều hành
Degree: Bachelor | Current level: Director | Age: 36
9 years Negotiable Hai Phong
Quang Ninh
over 4 years ago
Kỹ sư cơ khí - Thiết kế tàu
Degree: Bachelor | Current level: Student / Internship | Age: 28
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Binh Duong
over 4 years ago
Trưởng nhóm
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 33
6 years over 8,5 tr.VND Ha Noi
Hai Phong
Quang Ninh
over 4 years ago
nhân viên kĩ thuật, kĩ sư
| Current level: Experienced | Age: 27
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Ha Noi
Hai Phong
over 4 years ago
en Import Export Staff
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 27
No experience Negotiable Ho Chi Minh over 4 years ago
en 6.0 Import-Export Documentation Staff (Nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu)
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 35
5 years Negotiable Ho Chi Minh over 4 years ago
Tìm việc làm
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 37
7 years Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Quang Ngai
over 4 years ago
Import - Export Staff, Administrative Staff, Sales Staff, Receptionist, Assistant, Clerk (Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu, Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng, Nhân Viên Kinh Doanh, Nhân Viên Lễ Tân, Trợ Lý, Thư Ký)
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 27
2 years over 8 tr.VND Ba Ria-VT over 4 years ago
Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 30
1 years Negotiable Ho Chi Minh
DakLak
Dong Nai
over 4 years ago
Nhân viên phòng xuất nhập khẩu
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 35
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 4 years ago
KINH DOANH VẬN TẢI- XNK - LOGISTIC SALES
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 30
4 years Negotiable Ha Noi over 4 years ago
Hàng Hải, Xuất nhập khẩu, Vật tư thu mua, Hành chính Tổng vụ ...
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 40
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Khanh Hoa
over 4 years ago
en 5.7 Kĩ sư vận hành/sửa chữa máy.
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 33
5 years Negotiable Ha Noi
Bac Ninh
Hai Duong
over 4 years ago
3.4 Nhân viên chứng từ XNK
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 35
No experience Negotiable Hai Phong over 4 years ago
Nhân viên VẬN TẢI - LOGSITICS
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 30
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Binh Duong
over 4 years ago
Kỹ Sư Điện
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 37
9 years Negotiable Hai Phong over 4 years ago
Nhân viên xuất nhập khẩu
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 35
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 4 years ago
Nhân viên Tổ chức và Quản lý giao thông vận tải - logistics
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 30
3 years Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Binh Duong
over 4 years ago
en 3.5 Quản lý, trưởng bộ phận
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 38
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Binh Duong
over 4 years ago
en An toàn lao động/Hàng hải
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 32
3 years Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Khanh Hoa
over 4 years ago
Quản lý điều hành
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 39
10 years Negotiable Ho Chi Minh over 4 years ago
en 4.0 Port Supervisor
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 48
21 years over 16000 USD Ha Noi
Ho Chi Minh
Hai Phong
over 4 years ago
Hành chính văn phòng hoặc trợ lý.
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 32
4 years Negotiable Hai Phong over 4 years ago
en 3.5 Kỹ sư điện
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 39
No experience Negotiable Ha Noi
Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
over 4 years ago
en 4.5 NHÂN ĐIỀU ĐỘ CẢNG, GIÁM SÁT CA LÀM VIỆC, NHÂN VIÊN KHO, THU MUA
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 42
8 years Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Binh Duong
over 4 years ago
Nhân viên Giao Nhận, Kho Vận, Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 28
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
over 4 years ago
en 4.4 HSE Supervisor/ HSE Manager
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 43
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Dong Nai
over 4 years ago
Hàng hải; Dầu khí - Hóa chất
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 47
12 years Negotiable Khanh Hoa over 4 years ago
en Mechanical Piping engineer
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 29
3 years Negotiable Bac Ninh
Hai Phong
Thanh Hoa
over 4 years ago
Trương phó phòng
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 39
No experience Negotiable Ba Ria-VT
Hai Phong
Thanh Hoa
over 4 years ago
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9