Search resume

Search found 500 resumes industry Securities x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Resume title Experience year Salary Location Lastest update
Nhân Viên Thu Mua
Degree: College | Current level: Manager | Age: 33
4 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 9 years ago
en 5.2 Financial Analysist
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 47
10 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Can Tho
over 9 years ago
Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 33
4 years 10,0 - 15,0 tr.VND Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Binh Duong
over 9 years ago
Nhân Viên Bán Hàng
Degree: General Universal | Current level: Experienced | Age: 30
No experience Negotiable Ha Noi
Cao Bang
Thai Nguyen
over 9 years ago
en 3.8 Financial Analyst
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 35
1 years Negotiable Ho Chi Minh over 9 years ago
Nhân viên kinh doanh vàng
Degree: Bachelor | Current level: Student / Internship | Age: 31
1 years Negotiable Ha Noi over 10 years ago
Chuyên viên tư vấn đầu tư tài chính
Degree: General Universal | Current level: Experienced | Age: 41
No experience 5,0 - 7,0 tr.VND Ho Chi Minh over 10 years ago
Nhân viên môi giới chứng khoán
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 33
No experience over 7,1 tr.VND Ho Chi Minh over 10 years ago
Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 36
2 years Negotiable Ho Chi Minh over 10 years ago
Kinh doanh/Tài chính ngân hàng/Chứng khoán/Kế toán
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 41
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 10 years ago
Kế toán
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 34
No experience Negotiable Binh Duong
Dong Nai
Ho Chi Minh
over 10 years ago
Nhân viên
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 36
No experience Negotiable Binh Duong
Dong Nai
Ho Chi Minh
over 10 years ago
Phòng tài chính
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 33
1 years Negotiable Ha Noi
Thanh Hoa
Thai Nguyen
over 10 years ago
en HR Generalist/ Assistant-Deputy Head HR Dept
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 39
6 years 500 - 800 USD Ho Chi Minh over 10 years ago
en Nhân viên
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 35
1 years Negotiable Ho Chi Minh over 10 years ago
Nhân viên kinh doanh
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 38
3 years Negotiable Binh Duong
Dong Nai
Ho Chi Minh
over 10 years ago
Kế toán - kiểm toán
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 38
3 years Negotiable Binh Duong
Dong Nai
Ho Chi Minh
over 10 years ago
Quản lý
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 37
3 years Negotiable Da Nang over 10 years ago
Quản lý
Degree: Postgraduate | Current level: Manager | Age: 46
10 years Negotiable Mekong Delta
Binh Duong
Ho Chi Minh
over 10 years ago
bán hàng, sale, tài chính
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 36
2 years Negotiable Da Nang over 10 years ago
Nhân viên kinh doanh Copy
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 37
1 years Negotiable Ho Chi Minh over 10 years ago
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN, TRỢ LÍ KIỂM TOÁN
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 33
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Quang Nam
Da Nang
over 10 years ago
Nhân viên kế toán
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 39
5 years Negotiable Ho Chi Minh over 10 years ago
Giao dịch viên, nhân viên tín dụng, kế toán, trợ lý
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 34
1 years 4,0 - 5,0 tr.VND Ho Chi Minh over 10 years ago
en Nhân Viên
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 34
3 years Negotiable Ho Chi Minh over 10 years ago
Tài chính
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 36
2 years Negotiable Ho Chi Minh over 10 years ago
Chuyên viên thẩm định giá
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 33
1 years 5,0 - 7,0 tr.VND Ha Noi over 10 years ago
chuyên viên phân tích tài chính
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 33
No experience 5,0 - 7,0 tr.VND Binh Duong
Dong Nai
Ho Chi Minh
over 10 years ago
Nhân Viên Tài Chính
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 34
1 years 4,0 - 6,0 tr.VND Ho Chi Minh over 10 years ago
Nhân viên kinh doanh
| Current level: Student / Internship | Age: 33
1 years Negotiable Ho Chi Minh over 10 years ago
Nhân Viên Tín Dụng/Mô giới chứng khoán
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 35
1 years 4,0 - 5,0 tr.VND Ho Chi Minh
Binh Dinh
Binh Duong
over 10 years ago
Quản lý
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 48
8 years Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Binh Duong
over 10 years ago
en Nhân viên Kế toán tổng hợp
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 39
4 years Negotiable Ha Noi
Bac Ninh
over 10 years ago
Phó giám đốc phụ trách kinh doanh/PGĐ phụ trách tín dụng
Degree: Postgraduate | Current level: Manager | Age: 40
7 years Negotiable Ho Chi Minh
T. Thien Hue
over 10 years ago
Chuyên viên tài chính
Degree: Bachelor | Current level: Entry Level | Age: 29
2 years 2,5 - 5,0 tr.VND Ha Noi
Ho Chi Minh
Thanh Hoa
over 10 years ago
CHUYÊN VIÊN PHÒNG KINH DOANH/KẾ HOẠCH
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 41
5 years Negotiable Ho Chi Minh
T. Thien Hue
Da Nang
over 10 years ago
en Chuyên viên tài chính ngân hàng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 34
1 years Negotiable Ho Chi Minh over 10 years ago
Nhân viên định phí bảo hiểm/phân tích tài chính
Degree: Postgraduate | Current level: Experienced | Age: 36
1 years Negotiable Ho Chi Minh over 10 years ago
Finance Analyst/Management Accountant/Internal Audit
Degree: Others | Current level: Experienced | Age: 35
2 years Negotiable Ho Chi Minh over 10 years ago
Nhân viên tài chính - kế toán
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 34
2 years over 6,0 tr.VND Ho Chi Minh over 10 years ago
Nhân viên
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 35
1 years Negotiable Ho Chi Minh over 10 years ago
Chuyên viên Tài Chính
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 40
3 years 10,0 - 15,0 tr.VND Ho Chi Minh over 10 years ago
Kế toán viên
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 39
3 years Negotiable Ha Noi
Ho Chi Minh
Binh Duong
over 10 years ago
Kế toán trưởng/Giám đốc tài chính/Giám đốc kiểm toán nội bộ
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 44
11 years Negotiable Ho Chi Minh over 10 years ago
en Assistant Director / Admin
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 37
2 years Negotiable Ho Chi Minh over 10 years ago
Nhân viên Kế toán, Sale admin, Hành chánh- nhân sự
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 38
6 years over 5,0 tr.VND Ho Chi Minh over 10 years ago
Nhân viên kế toán
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 37
2 years Negotiable Ho Chi Minh
Gia Lai
Binh Duong
over 10 years ago
Nhân Viên Kế Toán
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 35
2 years Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Binh Duong
over 10 years ago
Nhân viên tín dụng ngân hàng, Nv đầu tư chứng khoán, NV kinh doanh
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 33
1 years Negotiable Ha Noi
Ho Chi Minh
Binh Thuan
over 10 years ago
chuyên viên tư vấn, phân tích tài chính, lập kế hoạch
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 34
1 years Negotiable Ha Noi over 10 years ago
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10