Search resume

Search found 1,638 resumes industry Statistics x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Resume title Experience year Salary Location Lastest update
Hỗ trợ KD/ Điều phối thống kê/ Kế toán viên/ Giao dịch viên
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 33
5 years Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
4.5 Sales Admin, Nhân Viên Chuyên Xử Lý Và Phân Tích Dữ Liệu
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 28
4 years 9 - 10 tr.VND Ho Chi Minh over 2 years ago
Nhân viên kế toán, nhân sự, xuất nhập khẩu
| Current level: Experienced | Age: 26
2 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Binh Phuoc
over 2 years ago
Thống kê sản xuất
| Current level: Experienced | Age: 29
2 years Negotiable Binh Dinh over 3 years ago
Nhân viên
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 36
11 years 11 - 15 tr.VND Dong Nai over 3 years ago
Secretary/ Receptionist
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 25
1 years Negotiable Ho Chi Minh over 4 years ago
Nhân viên QC/ Thống kê
| Current level: Experienced | Age: 33
5 years Negotiable Binh Duong over 4 years ago
Data Analysis
| Current level: Experienced | Age: 29
3 years 300 - 500 USD Ho Chi Minh over 4 years ago
Statistic
| Current level: Entry Level | Age: 28
1 years Negotiable Ho Chi Minh over 4 years ago
en Analyst
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 31
3 years Negotiable Ho Chi Minh over 4 years ago
Nhân Viên Kinh Doanh Dịch Vụ Vận Tải
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 28
No experience Negotiable Binh Duong over 4 years ago
Nhân Viên Thống Kê Sản Xuất / Kho Vận / Văn Phòng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 32
3 years 7 - 8 tr.VND Ho Chi Minh
Binh Thuan
Binh Duong
over 4 years ago
3.5 Nhân Viên Thống Kê
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 37
7 years Negotiable Binh Duong over 4 years ago
en 4.5 Business Analyst
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 40
11 years Negotiable Ho Chi Minh over 4 years ago
Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 29
2 years Negotiable Ho Chi Minh over 4 years ago
Nhân viên kế toán thống kê
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 37
10 years Negotiable Dong Nai over 4 years ago
Nhân viên hành chính, lễ tân, thủ quỹ, thu ngân
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 30
1 years Negotiable Ho Chi Minh over 4 years ago
Nhân viên kế toán
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 29
1 years 4,5 - 6 tr.VND Ho Chi Minh
Binh Duong
over 4 years ago
Kế Toán
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 31
2 years Negotiable Ho Chi Minh over 4 years ago
Thư Ký Xưởng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 27
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
over 4 years ago
en Systems analyst and designer/ Back Office Application Specialist
Degree: Postgraduate | Current level: Experienced | Age: 30
3 years Negotiable Ho Chi Minh over 4 years ago
en 3.9 CHUYÊN VIÊN KHAI THÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU ORACLE
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 36
7 years Negotiable Ho Chi Minh over 4 years ago
Nhân viên Văn phòng – Hành chánh, Thống kê, Kho
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 35
4 years Negotiable Dong Nai over 5 years ago
en Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 31
4 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 5 years ago
Kế toán viên
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 28
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 5 years ago
Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 27
1 years Negotiable Dong Nai over 5 years ago
KẾ TOÁN TỔNG HỢP
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 32
No experience Negotiable Quang Ninh over 5 years ago
KẾ TOÁN TỔNG HỢP
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 32
No experience Negotiable Quang Ninh over 5 years ago
NHÂN VIÊN KINH DOANH
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 30
No experience Negotiable Ho Chi Minh over 5 years ago
en General accountant, business analyst, internal controler
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 39
5 years 500 - 700 USD Ho Chi Minh over 5 years ago
en General accountant, business analyst, internal controler
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 39
5 years 500 - 700 USD Ho Chi Minh over 5 years ago
Nhan vien
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 30
No experience Negotiable Ho Chi Minh over 5 years ago
en Nhân viên Phân tích định lượng, Quản trị rủi ro
Degree: Bachelor | Current level: Entry Level | Age: 30
No experience Negotiable Ho Chi Minh over 5 years ago
en Staff
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 31
No experience Negotiable Binh Duong
Ninh Thuan
Ho Chi Minh
over 5 years ago
nhân viên kế toán,nhân viên văn phòng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 31
No experience Negotiable Ho Chi Minh over 5 years ago
kế toán giỏi
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 30
No experience Negotiable Binh Duong
Dong Nai
Ho Chi Minh
over 5 years ago
Nhan vien hanh chinh van phong
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 38
No experience Negotiable Ho Chi Minh over 5 years ago
Accountant
Degree: College | Current level: Entry Level | Age: 33
No experience 1 - 2 tr.VND Vinh Phuc
Phu Tho
Ha Noi
over 5 years ago
Administrative Staff
Degree: Bachelor | Current level: Entry Level | Age: 33
No experience 2 - 3 tr.VND Ha Noi over 5 years ago
Import/Export Staff
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 36
2 years Negotiable Ho Chi Minh over 5 years ago
Kế toán viên
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 35
No experience 1 - 3 tr.VND Ho Chi Minh over 5 years ago
en Data Analyst, Business Analyst, Business Intelligence
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 27
No experience Negotiable Ho Chi Minh over 5 years ago
Nhân Viên Nghiên Cứu Sản Phẩm Mới (R& D)
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 28
1 years 5 - 6 tr.VND Ho Chi Minh over 5 years ago
en 3.3 Accountant, Plan staff
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 27
2 years Negotiable Binh Duong over 5 years ago
en Nhân Viên Nghiên Cứu Sản Phẩm Mới (R& D)
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 27
No experience 5 - 6 tr.VND Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 5 years ago
en Chuyên Viên Kiểm soát Nội bộ/ Internal control position
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 36
10 years Negotiable Ha Noi
Vinh Phuc
over 5 years ago
en Nhân Viên Thu Ngân
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 29
2 years Negotiable Ba Ria-VT over 5 years ago
en Actuary
| Current level: Experienced | Age: 26
No experience Negotiable Ho Chi Minh over 5 years ago
en 5.1 QA, QC, LAB STAFF
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 28
2 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 5 years ago
Marketing Officer
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 31
5 years Negotiable Ho Chi Minh over 5 years ago
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10