Search resume

Search found 7,861 resumes industry Telecommunications x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Resume title Experience year Salary Location Lastest update
Nhân viên
| Current level: Experienced | Age: 28
No experience 5 - 7 tr.VND Ho Chi Minh 2 month ago
Nhân viên
| Current level: Experienced | Age: 30
3 years Negotiable Dien Bien 9 month ago
3.5 Trưởng nhóm/trưởng phòng
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 36
11 years over 15 tr.VND Ha Noi over 2 years ago
Nhân viên
| Current level: Manager | Age: 27
2 years 5 - 7 tr.VND Ho Chi Minh over 2 years ago
Nhân viên
| Current level: Manager | Age: 35
5 years Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
nhân viên lái xe
| Current level: Experienced | Age: 30
3 years Negotiable Binh Duong over 2 years ago
Nhân Viên Kỹ Thuật / Nhân Viên Lắp Ráp Bảo Trì Máy - Hỗ Trợ Vận Hành Máy
| Current level: Experienced | Age: 26
1 years Negotiable Ho Chi Minh over 3 years ago
Kỹ thuật
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 32
5 years over 9 tr.VND Ha Noi
Ha Nam
Hung Yen
over 3 years ago
Project Manager/R&D/ Lecturer
| Current level: Manager | Age: 37
12 years Negotiable Ha Noi over 3 years ago
kỹ thuật viên
| Current level: Experienced | Age: 25
2 years Negotiable Ho Chi Minh over 3 years ago
Giám sát bán hàng
| Current level: Manager | Age: 28
3 years Negotiable Quang Ninh over 3 years ago
business development manager, sales manager, carrier relations manager
| Current level: Manager | Age: 32
7 years 1,300 - 200 USD Ha Noi over 3 years ago
Giám đốc, phó giám đốc,giám sát khu vực,quản lý điêu hành
Degree: Bachelor | Current level: Director | Age: 37
8 years over 1,200 USD Ha Tinh
Nghe An
over 3 years ago
IT SOFTWARE
| Current level: Entry Level | Age: 24
No experience 250 - 350 USD Ho Chi Minh over 3 years ago
Giám đốc kinh doanh, Giám đốc khu vực, Trưởng Phòng kinh doanh, Sale Manager,National Sale Manager, Area Sale Manager
| Current level: Director | Age: 34
8 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 3 years ago
4.4 Sales Manager/Director
Degree: Postgraduate | Current level: Manager | Age: 37
11 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 3 years ago
Thiet Ke Do Hoa, Tin Hoc Quan Li
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 28
110 years 4 - 5 tr.VND An Giang
Dong Thap
over 3 years ago
Nhân viên thẩm định
| Current level: Experienced | Age: 31
4 years 5 - 7 tr.VND Ho Chi Minh over 3 years ago
Nhân Viên Kỹ Thuật
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 33
5 years Negotiable Ha Noi over 3 years ago
Marketing Analyst
| Current level: Experienced | Age: 29
3 years Negotiable Ho Chi Minh over 3 years ago
Nhân Viên Kỹ Thuật
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 26
1 years Negotiable Ho Chi Minh over 3 years ago
Nhân Viên It
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 4
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
over 3 years ago
Phó Phòng Kinh Doanh
Degree: Bachelor | Current level: Director | Age: 36
1 years Negotiable Ha Noi over 3 years ago
Nhân viên văn phòng, Điện thoại viên chăm sóc khách hàng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 30
8 years over 6 tr.VND Hai Phong over 3 years ago
Nhân Viên It
Degree: Bachelor | Current level: Student / Internship | Age: 26
1 years Negotiable Ha Noi over 3 years ago
Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Tử Viễn Thông
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 29
2 years Negotiable Ho Chi Minh
Can Tho
over 3 years ago
Nhân Viên Kỹ Thuật
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 28
2 years Negotiable Ha Nam
Nam Dinh
over 3 years ago
Kỹ Sư Viễn Thông
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 26
1 years Negotiable Ha Noi over 3 years ago
Nhân Viên Kỹ Thuật
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 28
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
over 3 years ago
Electronic And Telecommunication
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 28
1 years Negotiable Ho Chi Minh over 3 years ago
Nhân Viên Kinh Doanh
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 27
1 years Negotiable Da Nang
Quang Nam
over 3 years ago
Nhân Viên Kỹ Thuật Viễn Thông
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 35
1 years Negotiable Da Nang over 3 years ago
Nhân Viên Kỹ Thuật
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 25
1 years Negotiable Ha Noi over 3 years ago
Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 27
1 years Negotiable Ho Chi Minh over 3 years ago
Nhân Viên Thiết Kế Mạng Viễn Thông (Netx - Cad)
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 49
1 years Negotiable Ho Chi Minh over 3 years ago
Nhân Viên It
Degree: College | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 25
5 years Negotiable Ba Ria-VT over 3 years ago
Nhân Viên Kỹ Thuật Điện, Điện Tử
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 49
1 years Negotiable Ho Chi Minh over 3 years ago
Kỹ Sư Điện Tử Viễn Thông
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 26
1 years Negotiable Da Nang over 3 years ago
Nhân Viên It Phần Cứng / Mạng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 27
1 years Negotiable Ha Noi
Bac Giang
over 3 years ago
Nhân Viên Chính Thức
| Current level: Experienced | Age: 25
No experience Negotiable Kien Giang over 3 years ago
Nhân Viên Kỹ Thuật
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 49
5 years Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Binh Duong
over 3 years ago
Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 49
5 years Negotiable Da Nang over 3 years ago
Kỹ Thuật Viên Triển Khai Khối Doanh Nghiệp
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 49
5 years Negotiable Ha Noi over 3 years ago
Nhân Viên It
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 49
2 years Negotiable Ha Noi over 3 years ago
Nhân Viên Kỹ Thuật
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 25
1 years Negotiable Ha Noi
Bac Ninh
Hung Yen
over 3 years ago
Nhân Viên Văn Phòng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 27
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Tien Giang
over 3 years ago
Nhân viên kĩ thuật viễn thông
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 32
5 years Negotiable Ha Noi over 3 years ago
Nhan vien IT- Nhan vien KT
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 37
5 years 5 - 7 tr.VND Ho Chi Minh
Binh Duong
Tay Ninh
over 3 years ago
Kế Toán - Nhân Viên Văn Phòng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 34
3 years Negotiable Ho Chi Minh over 3 years ago
Nhân viêc hành chánh
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 31
2 years Negotiable Ho Chi Minh over 3 years ago
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10