Tìm hồ sơ

Tìm thấy 74 hồ sơ cua hang truong x tại Hà Nội x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first | Relevant resume first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Cửa hàng trưởng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Cửa hàng trưởng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
6 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Phó Cửa Hàng Trưởng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
2 năm 7,0 - 10,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Cửa Hàng Trưởng Showroom
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 40
2 năm 10,0 - 12,0 tr.VND Nghệ An

Gia Lai
Hà Nội
hơn 6 năm qua
en Cửa Hàng Trưởng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
8 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
Cửa Hàng Trưởng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 30
2 năm 7,0 - 9,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Cửa hàng trưởng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 39
Chưa có kinh nghiệm trên 7,1 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
3.1 Cửa hàng trưởng
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
5 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Trưởng nhóm - Cửa hàng trưởng
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
3 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Ứng Tuyển Cửa Hàng Trưởng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm 8,0 - 15,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Cữa hàng trưỡng _ Nhân viên kinh doanh
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
4 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
hơn 6 năm qua
Cửa hàng trưởng- giám sát
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
2 năm 4,0 - 7,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Quản lý - Giám sát - Cửa hàng trưởng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 38
7 năm 8,0 - 12,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Cửa Hàng Trưởng, Quản Lý
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
3 năm 8,0 - 15,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Giám Sát Bán Hàng , Cửa Hàng Trưởng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm 1,0 - 2,0 tr.VND Hà Nội
Nghệ An
hơn 6 năm qua
Bán hàng, cửa hàng trưởng
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
4 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
Cửa Hàng Trưởng Cửa Hàng Thời Trang Tại Hà Nội
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
4 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
Quản Lý Cửa Hàng, Cửa Hàng Trưởng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
4 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Trưởng ca bán hàng, Cửa hàng trưởng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 42
10 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Cửa hàng trưởng/ Trưởng bộ phần bán hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 39
8 năm Thương lượng Long An
Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 6 năm qua
Giám sát bán hàng/ Cửa hàng trưởng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
3 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
Cửa hàng trưởng, Quản trị nhân sự,
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
2 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
nhân viên kinh doanh , giám sát , cửa hàng trưởng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
3 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
Điều hành tour, Trưởng phòng, cửa hàng trưởng, quản lý ...
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 46
11 năm Thương lượng Hải Phòng
Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 6 năm qua
Nhân Viên Bán Xăng Dầu, Cửa Hàng Trưởng Cửa Hàng Xăng Dầu
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 41
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 8,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Quản lý nhóm , trưởng phó phòng kinh doanh, cửa hàng trưởng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh, Giám Sát Bán Hàng, Cửa Hàng Trưởng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
2 năm 5,0 - 8,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Cửa Hàng Trưởng, Nhân Viên Bán Hàng Mỹ Phẩm, Makeup Có Kinh Nghiệm
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
4 năm 4,0 - 5,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân Viên Bán Hàng , Giám Sát Bán Hàng , Cửa Hàng Trưởng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
2 năm 5,0 - 8,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Quản lý cửa hàng trưởng, giám sát kinh doanh, trưởng ngành hàng siêu thị.
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
4 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Cửa hàng trưởng/Nhân viên chăm sóc khách hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
5 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Trưởng/Phó Phòng, Giám Sát Kinh Doanh/ Cửa Hàng Trưởng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 33
4 năm 8,0 - 15,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Cửa Hàng Trưởng/Phó ,sales Admin Lĩnh Vực Thời Trang
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
4 năm 5,0 - 8,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Quản lý bán hàng - ASM, Trưởng phó ngành hàng, Quản lý chuỗi cửa hàng, Cửa hàng trưởng...
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 40
10 năm 12,0 - 15,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân viên bán hàng, lễ tân.tổ trưởng ,cửa hàng phó, cửa hàng trưởng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
6 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
4.2 Giám sát kinh doanh, cửa hàng trưởn, saleadmin,nhân viên kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
hơn 5 năm qua
3.9 Trưởng nhóm kinh doanh, Phụ trách-Giám sát kinh doanh khu vực, Cửa hàng trưởng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 34
5 năm Thương lượng Nam Định
Hà Nội
hơn 6 năm qua
Ứng Tuyển Cửa Hàng Trưởng Cửa Hàng Thời Trang Nhãn Hiệu Elle Ở Hà Nội_Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phước Long
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm 2,0 - 3,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Quản Lý Nhà Hàng, Giám Sát Bán Hàng, Cửa Hàng Trưởng, Kinh Doanh, Marketing, Nhân Viên Thương Mại Điên Tử, Bán Hàng Online
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Hưng Yên
hơn 6 năm qua
Nhân Viên Bán Hàng, Quản Lý / Trợ Lý Cửa Hàng - Chuyên Viên Tư Vấn
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
3 năm trên 3,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Quản lý cửa hàng, Trưởng cửa hàng, Giám sát bán hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân viên trông cửa hàng Internet
| Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
Quản Lý Cửa Hàng (Hệ Thống Cửa Hàng Bán Lẻ Thời Trang Thể Thao)
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
5 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
Quản Lý Cửa Hàng (Hệ Thống Cửa Hàng Bán Lẻ Thời Trang Thể Thao)
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
6 năm Thương lượng Hà Nội
Quảng Ninh
Vĩnh Phúc
hơn 6 năm qua
Trưởng Cửa Hàng/trưởng Nhóm
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 35
5 năm 5,0 - 8,0 tr.VND Hà Nội
Hải Phòng
Quảng Ninh
hơn 6 năm qua
Trợ Lý Giám Sát Cửa Hàng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
2 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Ứng Cử Vị Trí Giám Sát Bán Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 39
5 năm 8,0 - 15,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
3.5 Trưởng Cửa Hàng - Ngành Hàng/ Trưởng Kinh Doanh Khu Vực/ Chuyên Viên Dự Án/ Marketing/ Tư Vấn Bán Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 36
5 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
en Quản lý cửa hàng (hệ thống cửa hàng bán lẻ, thời trang thể thao)
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 32
3 năm 9,0 - 15,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Đơn Xin Ứng Tuyển Vào Vị Trí Quản Lý Cửa Hàng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
  1. 1
  2. 2