Tìm hồ sơ

Tìm thấy 301 hồ sơ ngành nghề In ấn / Xuất bản x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Quản lý, nhân viên văn phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
5 năm trên 500 USD Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân viên thiết kế hoặc nhân viên pha mực
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Bình Dương hơn 3 năm qua
Nhan vien IT- Nhan vien KT
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
5 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Tây Ninh
hơn 4 năm qua
NV CSKH,Sale admin, Trợ lý kinh doanh, Nv mua hàng lĩnh vực in ấn bao bi
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
6 năm Thương lượng Bình Dương
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
Thiêt kế đồ họa
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân viên Phụ trách sản xuất in ấn
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
6 năm trên 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Kế Toán tổng hợp
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nam hơn 4 năm qua
Chuyên viên Thiết kế, Marketing
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
Chưa có kinh nghiệm trên 650 USD Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Thiết kế đồ họa
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 40
7 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Biên tập viên, phóng viên, nhân viên truyền thông, nhân viên văn phòng...
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Kế toán, hành chính văn phòng - nhân sự
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Dak Lak
hơn 4 năm qua
Quản lý Sản Xuất
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 43
17 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
3.2 Trưởng phòng kế hoạch, vật tư, mua hàng, QA
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 39
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Biên tập viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân viên Marketing
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 28
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Trưởng nhóm - Giám sát
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 43
7 năm trên 8,5 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
3.5 Ứng viên Giám đốc sản xuất
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 38
10 năm trên 30,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
Thiết kế đồ họa quảng cáo
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Hành Chính Văn Phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
4 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Kế toán ,hành chính văn phòng
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
3 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Kỹ thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
3 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân viên kinh doanh - hỗ trợ kỹ thuật nhân viên kinh doanh.
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 42
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
THƯ KÝ, TRỢ LÝ, HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
3.2 Quản lý / Trưởng phòng nhân sự / Giaó dục, đào tạo / Nhân viên cao cấp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Nghệ An
hơn 4 năm qua
Thiết kế đồ họa
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
3 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
5.8 Trưởng Phòng Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 44
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
en Editor, Copywriter
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm trên 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Quản lý sản xuất, quản lý chất lượng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
9 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
Nhân viên hành chính nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm trên 5,0 tr.VND Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 4 năm qua
Assistant Prepress Manager / New product Development
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 4 năm qua
Biên tập viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân viên sản xuất dược phẩm
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
hơn 5 năm qua
Hành Chính Văn Phòng, Thư Kí
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân viên Kinh Doanh / Sale online
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Marketing Staff
| Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân viên thiết kế
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
SENIOR PRODUCTION PLANNER
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 45
15 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 5 năm qua
3.6 SENIOR PRODUCTION PLANNER
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 40
14 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Nhân Viên Kinh Doanh - Sales Executive
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm 450 - 650 USD Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
hơn 5 năm qua
Nhân viên hành chính nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 50
2 năm 5,0 - 6,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Quản Lý Bán Hàng
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm 8,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân viên Chỉnh sửa ảnh
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm 3,5 - 4,5 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
QUẢN LÝ SẢN XUẤT, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 40
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Nhân Viên QA/QC
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm 5,5 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Kỹ Sư Chuyên Ngành In / Chế Bản
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Bình Dương hơn 5 năm qua
en IT - Network; Designer; Director Assistance
Bằng cấp: Khác | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
6 năm Thương lượng Đồng Nai hơn 5 năm qua
en 3.5 QA/QC/Production
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 5 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7