Tìm hồ sơ

Tìm thấy 5,445 hồ sơ ngành nghề Mỹ thuật / Nghệ thuật / Thiết kế x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Senior Graphic Designer
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 28
4 năm 16,0 - 23,0 tr.VND Hồ Chí Minh 5 tháng qua
design, R and D department
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
5 năm Thương lượng Bình Dương 11 tháng qua
Kỹ sư thiết kế, KCS, Kỹ sư cơ khí, nhân viên thiết kế
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm Thương lượng Cần Thơ hơn 2 năm qua
Thiết Kế Nội Thất/Trưởng Nhóm
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
7 năm trên 650 USD Hồ Chí Minh
Nước Ngoài
Toàn quốc
hơn 2 năm qua
Nhân viên thiết kế hoặc nhân viên pha mực
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Bình Dương hơn 3 năm qua
Designer / Translator
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Tây Ninh
hơn 3 năm qua
Web, UI/UX, Mobile App, Graphic Designer
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
9 năm 700 - 900 USD Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
ART director
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 42
14 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Thiết Kế
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
7 năm 10,0 - 12,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Sales
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 25
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
NHÂN VIÊN THIẾT KẾ
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 3 năm qua
Nhân viên - Chuyên viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Chuyên viên thiết kế
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm 7,0 - 9,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Thiết Kế Đồ Họa
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
2 năm 6,000 - 8,000 USD Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân viên Thiết kế đồ họa
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
5 năm 5,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân Viên Thiết Kế
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
4 năm 9,0 - 20,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 3 năm qua
Nhân viên thiết kế nội thất
| Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Khánh Hòa hơn 3 năm qua
Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
art designer
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân viên kỹ thuật thiết kế đồ gỗ, nhân viên thiết kế
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm 6,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân viên thiết kế
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân viên , thực tập sinh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân viên thiết kế đồ họa, dựng phim
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Thiết Kế
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm 6,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Trưởng Phòng Thiết Kế
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 31
4 năm 10,0 - 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân viên social media/ Nhân viên event/ Nhân viên marketing/ Graphic Designer
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
6 năm 8,0 - 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Thiết Kế
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa - 2D Ai, Ps, Corel
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Họa Viên Triển Khai Kết Cấu
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Dựng Phim
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Thiết Kế Đồ Họa
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 24
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Chỉnh Sửa Ảnh / Retoucher
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 45
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Hà Nội
Đà Nẵng
hơn 4 năm qua
Nhân Viên 2D Graphic Designer
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
8 năm 7,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Thiết Kế Thời Trang
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Chuyên Viên Thiết Kế Đồ Họa
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Thiết Kế Đa Truyền Thông Media
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Hoạ Sỹ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 30
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Thừa Thiên- Huế
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 5
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Thiết Kế Thời Trang
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa Đa Truyền Thông
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Thiết Kế Ngành In - Ấn
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân Viên Bán Hàng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 4
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Thiết Kế 3D
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Thiết Kế Thời Trang
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Graphic Design
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
3 năm 15,0 - 18,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10