Tìm hồ sơ

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first | Relevant resume first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Nhân Viên An Toàn Môi Trường
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên An Toàn Môi Trường Lao Động
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân viên An toàn Môi trường ( HSE)/ Kỹ sư Môi Trường
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm Thương lượng Đồng Nai
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Kỹ Sư Cấp Thoát Nước/ nhân viên Quản Lý Môi Trường/ nhân viên an toàn môi trường/Tự Động Hóa Cấp Thoát Nước/nhân viên QA/QC
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Quảng Ngãi
hơn 6 năm qua
Nhân Viên An Toàn_ Môi Trường
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Tây Ninh
hơn 4 năm qua
en 3.4 Nhân Viên An Toàn và Môi Trường
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Khánh Hòa
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Nhân viên An Toàn - Môi TRường
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
2 năm Thương lượng Phú Yên
Khánh Hòa
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Nhân viên An toàn, môi trường
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 6 năm qua
HSE OFFICER (NHÂN VIÊN AN TOÀN - VỆ SINH - MÔI TRƯỜNG)
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 6 năm qua
Nhân viên an toàn- môi trường, nhân viên iso, nhân viên hse
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Nhần viên An toàn/ Nhân viên môi trường/ Nhân viên HSE
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Nhân Viên An toàn - Nhân viên Môi trường- Nhân viên ISO - Nhân viên HSE
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Nhân Viên An Toàn / Nhân Viên Môi Trường / Nhân Viên ISO
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm 4,0 - 6,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 6 năm qua
Nhân viên ISO - An toàn - Môi trường
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
4 năm 7,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 6 năm qua
nhân viên an toàn sức khỏe môi trường
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
1 năm Thương lượng Bình Dương
Long An
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
3.8 NHÂN VIÊN QUẢN LÝ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG SỨC KHỎE
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
3 năm Thương lượng Bình Dương
Long An
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
Nhân viên an toàn, môi trường, HSE, QHSE
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 6 năm qua
Nhân viên an toàn, môi trường, HSE, QHSE
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 6 năm qua
Nhân Viên An Toàn Lao Động, Nhân Viên Môi Trường
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Tây Ninh
hơn 4 năm qua
Nhân viên an toàn lao động / Nhân viên môi trường / Nhân viên quản lý chất lượng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Nhân Viên An Toàn Lao Động / Nhân Viên Môi Trường / Nhân Viên Xây Dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
2 năm 7,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Nhân viên An toàn, HSE, Nhân viên môi trường, nhân viên ISO
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Nhân viên An Toàn Lao Động - Môi Trường
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Bình Dương
Đồng Nai
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Nhân viên giám sát an toàn và môi trường
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
6 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Nhân Viên An Toàn Lao Động / Môi Trường / Sức Khỏe
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm 5,0 - 6,0 tr.VND Bình Dương hơn 5 năm qua
Nhân viên Môi trường - An toàn
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Công Nghệ Môi Trường / Nhân Viên An Toàn Lao Động
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhân viên giám sát ISO, Nhân viên môi trường. Nhân viên tư vấn môi trường. Nhân viên Giám sát An toàn
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
hơn 4 năm qua
en Nhân viên An Toàn - Phòng Cháy - Môi Trường
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bà Rịa - Vũng Tàu
hơn 5 năm qua
nhân viên an toàn, sức khỏe, môi trường
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 6 năm qua
Nhân Viên Giám Sát An Toàn Sức Khỏe Môi Trường
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
hơn 6 năm qua
Nhân viên phụ trách An toàn lao động và môi trường
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
2 năm 6,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 6 năm qua
Nhân Viên An Toàn Lao Động, Nhân Viên Tư Vấn Môi Trường, Nhân Viên Khai Báo Hải Quan
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
3 năm 5,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhân viên môi trường, An toàn lao động
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân Viên An Toàn Lao Động / Kỹ Sư Môi Trường
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
hơn 5 năm qua
en Nhân viên mô trường, An toàn lao động
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
1 năm Thương lượng Bình Dương
Đồng Nai
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Nhân viên môi trường, an toàn lao động
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Môi Trường / An Toàn Lao Động
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm 4,5 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Tây Ninh
Bình Dương
hơn 5 năm qua
3.4 Nhân Viên Môi trường, An toàn lao động
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm 7,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Nhân viên môi trường, an toàn lao động
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Nhân viên môi trường - an toàn - sức khỏe
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
1 năm Thương lượng Bình Dương
Đồng Nai
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Môi Trường, An Toan Lao Dong
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
2 năm Thương lượng Bình Dương
Cần Thơ
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
Nhân viên môi trường, an toàn lao động
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
hơn 6 năm qua
Nhân viên về môi trường - An toàn lao động
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Long An
Bình Dương
hơn 6 năm qua
Nhân viên môi trường và an toàn lao động
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
4 năm 8,0 - 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 6 năm qua
Nhân viên Môi trường - An toàn lao động
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 6 năm qua
Nhân viên môi trường & An toàn lao động
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Định
hơn 6 năm qua
Nhân Viên Quản Lý An Toàn, Môi Trường, Pccc
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
4 năm 8,0 - 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
hơn 6 năm qua
Nhân viên An toàn lao động, nhân viên môi trường, HSE, nhân viên QA/QC
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Nhân Viên An Toàn Lao Động / Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng / Nhân Viên Môi Trường
Bằng cấp: Khác | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 6 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3