Search resume

Search found 1,410 resumes industry Supply chain x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Resume title Experience year Salary Location Lastest update
Quality Assurance
| Current level: Manager | Age: 22
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Mekong Delta
Dong Nai
4 month ago
Giám đốc khu vực / Area sales manager ( Asm )
| Current level: Director | Age: 32
8 years Negotiable Ho Chi Minh
Mekong Delta
7 month ago
Project leader
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 30
5 years 650 - 1,000 USD Vinh Phuc over 2 years ago
Supply Chain Customer Service Executive
| Current level: Experienced | Age: 35
7 years Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
Assistant to General Director
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 30
6 years Negotiable Ho Chi Minh over 3 years ago
Nhân Viên Kinh Doanh
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 28
2 years 5,0 - 15,0 tr.VND Ho Chi Minh over 8 years ago
suppier, office worker
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 33
3 years Negotiable Dong Nai over 8 years ago
Lái Xe Bằng B2
Degree: General Universal | Current level: Experienced | Age: 37
No experience 5,0 - 8,0 tr.VND Ha Noi over 10 years ago
Nhân Viên Kinh Doanh
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 33
No experience 4,0 - 5,0 tr.VND Ho Chi Minh
Dong Nai
Long An
over 10 years ago
Nhân Viên Thiết Kế
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 34
No experience Negotiable Ha Noi over 10 years ago
Nhan Ven Ke Toan
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 35
1 years 4,0 - 5,0 tr.VND Ha Noi over 10 years ago
Đơn Xin Việc
Degree: General Universal | Current level: Experienced | Age: 36
No experience 4,0 - 5,0 tr.VND Binh Dinh over 10 years ago
Nhân Viên Văn Phòng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 39
3 years 4,0 - 5,0 tr.VND Ho Chi Minh over 10 years ago
Trợ Lý Phòng Kinh Doanh, Nhân Viên Kinh Doanh
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 36
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
over 10 years ago
Nhân Viên Kỹ Thuật Điên Tử
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 33
1 years 3,0 - 4,0 tr.VND Ha Noi over 10 years ago
Hồ Sơ Ứng Tuyển
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 35
4 years 5,0 - 8,0 tr.VND Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 10 years ago
Xin Việc
Degree: General Universal | Current level: Experienced | Age: 31
No experience 4,0 - 5,0 tr.VND Ho Chi Minh over 10 years ago
Nhân Viên
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 32
No experience 4,0 - 5,0 tr.VND Da Nang
Quang Tri
over 10 years ago
Nhân Viên Giao Nhận Hàng Hóa
Degree: General Universal | Current level: Experienced | Age: 41
1 years 3,0 - 4,0 tr.VND Ho Chi Minh
Dong Nai
over 10 years ago
Nhan Vien
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 35
No experience 3,0 - 4,0 tr.VND Ho Chi Minh
Ha Noi
Thanh Hoa
over 10 years ago
Cần Tìm Việc Làm Online
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 32
No experience 2,0 - 3,0 tr.VND Ha Noi over 10 years ago
Kế Toán Trưởng
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 38
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Nationwide
over 10 years ago
Giám Đốc Kinh Doanh
Degree: Bachelor | Current level: CEO | Age: 47
No experience 15,0 - 30,0 tr.VND Ho Chi Minh over 10 years ago
Nhân Viên
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 32
1 years 3,0 - 4,0 tr.VND Ha Noi
Hung Yen
Nationwide
over 10 years ago
Nhan Vien Vp
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 42
3 years 4,0 - 5,0 tr.VND Ho Chi Minh over 10 years ago
Nhân Viên Bán Hàng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 31
No experience 1,0 - 2,0 tr.VND Ha Noi over 10 years ago
Đơn Xin Việc Làm Thích Hợp Có Khả Năng Thăng Tiến
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 32
No experience 5,0 - 8,0 tr.VND Ho Chi Minh over 10 years ago
Tài Xế Dấu D , Xin Chạy Tất Cả Các Loại Xe Cho Cty , Tư 4 Chổ Đến Dưới 30 Chổ
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 56
No experience Negotiable Ho Chi Minh over 10 years ago
Nhân Viên Thủ Kho
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 34
1 years 3,0 - 4,0 tr.VND Ha Noi over 10 years ago
en Sales Executive
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 34
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
over 10 years ago
Nhân Viên Kinh Doanh
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 40
5 years 3,0 - 4,0 tr.VND Ho Chi Minh
Khanh Hoa
over 10 years ago
Tìm Việc Kế Toán Viên, Nhân Viên Văn Phòng , Nhân Viên Nhân Sự
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 35
2 years 4,0 - 5,0 tr.VND Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 10 years ago
Tim Viec
Degree: General Universal | Current level: Experienced | Age: 10
No experience 1,0 - 2,0 tr.VND Ha Noi over 10 years ago
Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 32
1 years Negotiable Ha Noi over 10 years ago
Tìm Việc Làm Điều Dưỡng
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 33
No experience 3,0 - 4,0 tr.VND Ha Noi
Thanh Hoa
over 10 years ago
Nhân Viên Kế Toán
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 33
No experience 4,0 - 5,0 tr.VND Ha Noi
Bac Giang
Bac Ninh
over 10 years ago
Nhận Sữa Chữa & Xây Mới Nhà Dân Dụng
Degree: Others | Current level: Experienced | Age: 45
No experience Negotiable Ho Chi Minh over 10 years ago
Kế Toán Kiểm Toán
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 34
No experience Negotiable Phu Yen over 10 years ago
Nhân Viên
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 30
No experience 2,0 - 3,0 tr.VND Ha Noi over 10 years ago
Tài Chính Kế Toán
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 35
No experience Negotiable Ho Chi Minh over 10 years ago
Nhân Viên Kế Toán
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 35
No experience Negotiable Ha Noi
Bac Can
Bac Giang
Bac Ninh
Thai Nguyen
Vinh Phuc
over 10 years ago
Hồ Sơ
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 32
No experience 2,0 - 3,0 tr.VND Ho Chi Minh
Binh Phuoc
Can Tho
over 10 years ago
en Admin, Sales, Customer Service
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 35
2 years 15,0 - 30,0 tr.VND Ho Chi Minh
Ha Noi
Other
over 10 years ago
Tìm Việc Làm
Degree: General Universal | Current level: Experienced | Age: 10
No experience 1,0 - 2,0 tr.VND Ha Noi
Nationwide
over 10 years ago
Người Mẫu Ảnh
Degree: Others | Current level: Experienced | Age: 29
No experience 1,0 - 2,0 tr.VND Ho Chi Minh over 10 years ago
Tìm Việc Làm
Degree: General Universal | Current level: Experienced | Age: 34
No experience 3,0 - 4,0 tr.VND Ha Noi
Bac Giang
over 10 years ago
Nhân Viên Văn Phòng, Trợ Lý
Degree: General Universal | Current level: Experienced | Age: 42
No experience 5,0 - 8,0 tr.VND Ho Chi Minh
An Giang
Binh Duong
Dong Nai
over 10 years ago
Nhân Viên
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 35
2 years 4,0 - 5,0 tr.VND Ha Noi over 10 years ago
Nhân Viên Kế Hoạch Đầu Tư
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 32
No experience 3,0 - 4,0 tr.VND Ho Chi Minh
Binh Duong
Binh Dinh
Da Nang
Nationwide
over 10 years ago
Hồ Sơ Xin Việc
Degree: General Universal | Current level: Experienced | Age: 32
No experience 3,0 - 4,0 tr.VND Hai Phong over 10 years ago
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10