Tìm hồ sơ

Tìm thấy 22,617 hồ sơ ngành nghề CNTT - Phần mềm x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Thực tập sinh PHP
| Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 21
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 2 tháng qua
Tìm Việc Làm Ôn Định
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 51
3 năm under 10 tr.VND Hồ Chí Minh 2 tháng qua
Nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
5 năm 7 - 10 tr.VND Hà Nội
Hà Nam
Nam Định
5 tháng qua
Trưởng Nhóm hoặc Trưởng Bộ Phận
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 28
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 10 tháng qua
Nhân viên chính thức sau thực tập
| Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 21
Chưa có kinh nghiệm under 3 tr.VND Hồ Chí Minh 11 tháng qua
Trưởng Phòng IT
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 41
10 năm Thương lượng Đà Nẵng hơn 2 năm qua
Nhân Viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 2 năm qua
It Software ,Web admin
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
CIO, Chief Information Officer, CTO, Chief Technology Officer, IT Director
| Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 59
30 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Hà Nội
Bình Dương
hơn 2 năm qua
IT
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Quản lý, nhân viên văn phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
5 năm trên 500 USD Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Chuyên gia tư vấn lịch vục điện tử , tin hộc
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 45
10 năm trên 25 tr.VND Hà Nội hơn 2 năm qua
Điều phối viên dự án, tư vấn viên, quản lý điều hành
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 39
16 năm trên 100 USD Hà Nội hơn 3 năm qua
Information System Analyst
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
7 năm trên 2,500 USD Hà Nội hơn 3 năm qua
Nhân viên IT
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
5 năm trên 80000 USD Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân viên IT
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
9 năm trên 8,5 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân viên kỹ thuật
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm 7 - 10 tr.VND Bình Dương hơn 3 năm qua
IT Leader
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
7 năm trên 800 USD Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân viên kỹ thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 41
17 năm trên 8 tr.VND Hà Nội hơn 3 năm qua
IT Hardware/Networking, Hepldesk
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 3 năm qua
Marketing online - SEO
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 25
3 năm trên 12 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
4.0 Trưởng Phòng CNTT / Phó Phòng CNTT / Trưởng nhóm CNTT / IT Manager / Deputy IT Manager / IT Team Leader / IT Supervisor
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 35
10 năm 60 - 70 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Chuyên viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 24
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Trưởng Phòng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 33
3 năm 15 - 20 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
3.1 Nhân viên công nghệ thông tin, IT phần mềm / phần cứng
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
5 năm 10 - 12 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
.NET Developer
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Senior Front-End & Back-End Website Developer, UI/UX Analyst (PDF)
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
4 năm 20 - 25 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Quản lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
7 năm trên 14 tr.VND Hòa Bình hơn 3 năm qua
Lập trình viên WordPress
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
7 năm trên 12 tr.VND Hà Nội hơn 3 năm qua
Fresher React Native
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
5.4 IT Manager (Trưởng phòng IT), IT Supervisor (Giám sát IT)
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 41
15 năm Thương lượng Bình Dương
Đồng Nai
Hồ Chí Minh
hơn 3 năm qua
3.5 IT Delivery/Project Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 40
23 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Lâm Đồng
hơn 3 năm qua
BA, ERP Consultant
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Senior SAP FICO Consultant/Chief Accountant
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 40
14 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
5.6 IT, Mạng và Hệ Thống
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 3 năm qua
Lập trình viên
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 36
7 năm 10 - 15 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
IT SOFTWARE
| Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 24
Chưa có kinh nghiệm 250 - 350 USD Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
QA/Tester, Hành chính văn phòng, nhân viên xử lý dữ liệu
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân Viên Chính thức
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Cần Thơ hơn 3 năm qua
Cộng Tác Viên SEO
| Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 25
6 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
IT
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Bắc Ninh
Hưng Yên
Thái Nguyên
hơn 3 năm qua
junior dev
| Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Đà Nẵng hơn 3 năm qua
Thiet Ke Do Hoa, Tin Hoc Quan Li
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
110 năm 4 - 5 tr.VND An Giang
Đồng Tháp
hơn 3 năm qua
PRODUCTION MANAGEMENT - LEAN_GREEN BELT 6 SIGMA
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
2 năm 500 - 100 USD Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 3 năm qua
Chuyên viên PR & Marketing / Event, Chuyên viên KD / Quản lý dịch vụ VAS
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
8 năm trên 15 tr.VND Hà Nội hơn 3 năm qua
Nhân Viên It
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 8
5 năm Thương lượng Hà Nội hơn 3 năm qua
Nhân Viên Kiểm Thử / Tester
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 3 năm qua
Nhân Viên It
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 3
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân Viên Công Nghệ Thông Tin
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 3 năm qua
Nhân Viên Kỹ Thuật
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
5 năm Thương lượng Hà Nội hơn 3 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10