Tìm hồ sơ

Tìm thấy 36,604 hồ sơ ngành nghề Hành chính / Thư ký x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Kế toán viên, nhân viên văn phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
7 năm 11 - 15 tr.VND Hồ Chí Minh 6 ngày qua
Hành chính nhân sự
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 1 tuần qua
Nhân viên - Chuyên viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
9 năm 10 - 12 tr.VND Hồ Chí Minh 2 tuần qua
Nhân viên văn phòng, kho vân
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 27
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Long An
2 tuần qua
Kế toán, Trợ lý, Thư ký
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 40
12 năm 7 - 10 tr.VND Hồ Chí Minh 2 tuần qua
HR Manager
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
9 năm 14 - 17 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
1 tháng qua
Admin/ Secretary
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
5 năm 13 - 18 tr.VND Hồ Chí Minh
Nước Ngoài
1 tháng qua
Trợ lý Giám đốc
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 1 tháng qua
Nhân viên văn phòng
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
2 năm Thương lượng Khánh Hòa 1 tháng qua
Nhân Viên Kế Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm 7 - 10 tr.VND Hồ Chí Minh 1 tháng qua
Trợ lý; Giám Sát; Quản Lý
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 2 tháng qua
nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 24
2 năm 7 - 8 tr.VND Hồ Chí Minh 2 tháng qua
Kế Toán Viên
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 27
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 3 tháng qua
Administrative/ Document Controller
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
10 năm Thương lượng Bà Rịa - Vũng Tàu 3 tháng qua
Biên phiên dịch tiếng Trung
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 4 tháng qua
Interpreter & Translator / Administrative Personnel / Personnel recruitment / Assistant/ Trainer
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 26
4 năm 600 - 700 USD Hà Nội 5 tháng qua
Sales Admin Manager, Operation Manager, Business Development Assistant, Sales Assistant Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 35
11 năm 1,500 - 1,800 USD Hồ Chí Minh 6 tháng qua
Nhân viên
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
5 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
6 tháng qua
Admin manager- Sales Admin manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 32
9 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 9 tháng qua
Kế toán, Trợ lý, Chuyên viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
10 năm 8 - 20 tr.VND Hồ Chí Minh 10 tháng qua
Chuyên viên Hành chính, Chuyên viên quản lý hệ thống thông tin khách hàng, Chuyên viên điều phối đào tạo
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
6 năm 11 - 14 tr.VND Hồ Chí Minh 10 tháng qua
Bộ phận Kế toán
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
9 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 10 tháng qua
Nhân viên hành chánh văn phòng
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 10 tháng qua
Nhân viên hành chính văn phòng
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
3 năm 5 - 7 tr.VND Hồ Chí Minh 10 tháng qua
Nhân viên C&B
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
11 năm 7 - 10 tr.VND Hồ Chí Minh 11 tháng qua
Nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 23
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Phú Thọ 11 tháng qua
Customer Service Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 39
13 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 23
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Human Resources
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
3 năm 14 - 17 tr.VND Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Đồng Nai
hơn 2 năm qua
nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 24
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 2 năm qua
Assistant/ Officer/ Marketing Executive
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Kế toán tổng hợp/ Kế toán trưởng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
12 năm trên 650 USD Hà Nội
Nam Định
Ninh Bình
hơn 2 năm qua
3.3 Trưởng phòng Hành chính Nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 51
20 năm trên 18 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Nhân viên mua hàng, phòng kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
12 năm trên 10 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Chuyên viên, nhân viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
3 năm trên 5 tr.VND Hồ Chí Minh
Vĩnh Long
hơn 2 năm qua
Nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 24
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Sales Admin, Telesales, Thư ký, Trợ lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
6 năm trên 70000 USD Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
4.4 Thư ký/ Sales admin/ Phân tích số liệu
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
5 năm trên 100000 USD Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
4.9 Nhân viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm trên 70000 USD Long An
Tiền Giang
hơn 2 năm qua
Nhân viên văn phòng - môi trường
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
Chưa có kinh nghiệm trên 6 tr.VND Hà Nội hơn 2 năm qua
NHÂN VIÊN NHÂN SỰ
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 40
10 năm trên 10 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Nhân viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
6 năm trên 60000 USD Cần Thơ hơn 2 năm qua
ADMIN & HR,PRODUCTION OR MARKETING MANAGER, ASSISTANT FOR DIRECTOR
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 43
12 năm trên 100 USD Bình Dương
Đồng Nai
Hồ Chí Minh
hơn 2 năm qua
Quản lý, nhân viên văn phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
5 năm trên 500 USD Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Nhân viên Văn thư - Lưu trữ - Hành chính văn phòn
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm 7 - 10 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Nhân viên hành chính văn phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
11 năm trên 6 tr.VND Bà Rịa - Vũng Tàu hơn 2 năm qua
Hỗ trợ KD/ Điều phối thống kê/ Kế toán viên/ Giao dịch viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Nhân Viên Hành Chánh Văn Phòng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Hành chính nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 40
15 năm trên 9 tr.VND Hà Nội hơn 2 năm qua
quản lý
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 23
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10