Tìm hồ sơ

Tìm thấy 39,557 hồ sơ ngành nghề Kế toán / Kiểm toán x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Kế toán viên, nhân viên văn phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
7 năm 11 - 15 tr.VND Hồ Chí Minh 6 ngày qua
Nhân viên Nhân sự Tiền lương
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
8 năm Thương lượng Đồng Nai 1 tuần qua
Senior Consultant
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 44
20 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 2 tuần qua
Nhân Viên Kế Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm 7 - 10 tr.VND Hồ Chí Minh 1 tháng qua
Kế toán tổng hợp/kế toán thuế
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 23
2 năm Thương lượng Hà Nội 1 tháng qua
nhân viên kế toán
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 1 tháng qua
Kế Toán Trưởng
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 41
13 năm 30 - 35 tr.VND Hồ Chí Minh 1 tháng qua
Kế Toán
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 24
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 1 tháng qua
Giám đốc tài chính/Kế toán trưởng
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 40
19 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 2 tháng qua
Kế toán tổng hợp.
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
10 năm trên 15 tr.VND Hồ Chí Minh 2 tháng qua
Kế Toán Viên
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 27
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 3 tháng qua
Chief Accountant
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 28
6 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 3 tháng qua
Giám Đốc Tài Chính
| Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 42
10 năm 35 - 50 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
3 tháng qua
nhân viên kế toán nội bộ
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 23
1 năm 6,5 - 7 tr.VND Hồ Chí Minh 3 tháng qua
General Accountant
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 3 tháng qua
Nhân viên Kế Toán
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
5 năm 12 - 14 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
4 tháng qua
Accounting and Finance Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 35
12 năm Thương lượng Bà Rịa - Vũng Tàu 4 tháng qua
Chief accountant or Finance or Accountant
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 48
18 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 4 tháng qua
en Head of Finance and Accounting
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
10 năm 2,200 - 3000 USD Hồ Chí Minh 5 tháng qua
Nhân viên Kế Toán
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
4 năm 7 - 10 tr.VND Hồ Chí Minh 6 tháng qua
Finance / Accounting Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 29
7 năm 35 - 45 tr.VND Hồ Chí Minh 7 tháng qua
Kế toán, Trợ lý, Chuyên viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
10 năm 8 - 20 tr.VND Hồ Chí Minh 10 tháng qua
Financial - Accounting
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 33
11 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
10 tháng qua
Kế toán trưởng - Chief Accountant
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 38
12 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 10 tháng qua
Bộ phận Kế toán
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
9 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 10 tháng qua
4.2 Kế toán trưởng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 49
20 năm 1,300 - 1,500 USD Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 2 năm qua
Kế toán
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
4.2 Finance/Accounting Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 44
20 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 2 năm qua
Nhân viên kế toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 2 năm qua
Internal audit / Finance Analyst / Management Accountant
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 30
8 năm 1800 - 2,500 USD Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 2 năm qua
Nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Kế toán trưởng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 41
20 năm trên 100 USD Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Nhân viên kế toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
2 năm trên 6,5 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Kế toán tổng hợp/ Kế toán trưởng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
12 năm trên 650 USD Hà Nội
Nam Định
Ninh Bình
hơn 2 năm qua
Kế toán tổng hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 40
18 năm Thương lượng Hà Nội hơn 2 năm qua
Finance Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 42
15 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Long An
hơn 2 năm qua
Chuyên Viên Kế toán Quản Trị, Kế toán Tổng Hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 28
4 năm trên 700 USD Đà Nẵng
Hồ Chí Minh
KV Nam Trung Bộ
hơn 2 năm qua
Kế toán tổng hợp
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
5 năm trên 8 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Kế toán/ Kiểm toán
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 23
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Biên dịch
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
2 năm trên 7 tr.VND Hà Nội hơn 2 năm qua
Payroll
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 39
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Kế toán trưởng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
10 năm trên 25 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Chief Accountant/ Finance Manager/ Finance Controller
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 36
13 năm 1,800 - 200 USD Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Chuyên viên, nhân viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
3 năm trên 5 tr.VND Hồ Chí Minh
Vĩnh Long
hơn 2 năm qua
4.9 Nhân viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm trên 70000 USD Long An
Tiền Giang
hơn 2 năm qua
Nhân viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
6 năm trên 60000 USD Cần Thơ hơn 2 năm qua
Thủ Kho
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
4 năm trên 70000 USD Hưng Yên hơn 2 năm qua
Kế Toán Trưởng - Kế Toán Tổng Hợp
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
11 năm trên 100 USD Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
1 năm 6 - 10 tr.VND Hồ Chí Minh
Đồng Bằng Sông Cửu Long
KV Đông Nam Bộ
hơn 2 năm qua
Thực tập sinh kế toán
| Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 23
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10