Tìm hồ sơ

Tìm thấy 39,562 hồ sơ ngành nghề Kế toán / Kiểm toán x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Trợ lý tài chính
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 2 tuần qua
4.2 Kế Toán Tổng Hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 40
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 2 tháng qua
Informatics Technology (IT)
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 47
20 năm 1,000 - 2,000 USD Hồ Chí Minh 3 tháng qua
Chief Accountant/ Accounting Manager
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
14 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 3 tháng qua
Finance and Accounting Manager / Chief Accountant
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 29
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Long An
3 tháng qua
Finance manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 35
14 năm 2,500 - 3,000 USD Hà Nội
Bắc Giang
4 tháng qua
Chief accountant
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 41
15 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 4 tháng qua
AR, AP, GL, FA
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
9 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 4 tháng qua
Kế toán viên, nhân viên văn phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
7 năm 11,0 - 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh 5 tháng qua
Nhân viên Nhân sự Tiền lương
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
8 năm Thương lượng Đồng Nai 5 tháng qua
Senior Consultant
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 45
20 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 5 tháng qua
Nhân Viên Kế Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm 7,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh 6 tháng qua
Kế toán tổng hợp/kế toán thuế
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 24
2 năm Thương lượng Hà Nội 6 tháng qua
nhân viên kế toán
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 6 tháng qua
Kế Toán Trưởng
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 42
13 năm 30,0 - 35,0 tr.VND Hồ Chí Minh 6 tháng qua
Kế Toán
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 6 tháng qua
Giám đốc tài chính/Kế toán trưởng
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 41
19 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 7 tháng qua
Kế toán tổng hợp.
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
10 năm trên 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh 7 tháng qua
Kế Toán Viên
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 28
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 7 tháng qua
Chief Accountant
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 29
6 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 7 tháng qua
Giám Đốc Tài Chính
| Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 43
10 năm 35,0 - 50,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
8 tháng qua
nhân viên kế toán nội bộ
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 24
1 năm 6,5 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh 8 tháng qua
General Accountant
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 8 tháng qua
Nhân viên thực tập kế toán
| Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 22
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 8 tháng qua
Nhân viên Kế Toán
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
5 năm 12,0 - 14,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
9 tháng qua
Accounting and Finance Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 36
12 năm Thương lượng Bà Rịa - Vũng Tàu 9 tháng qua
Chief accountant or Finance or Accountant
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 49
18 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 9 tháng qua
en Head of Finance and Accounting
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
10 năm 2,200 - 30,000 USD Hồ Chí Minh 9 tháng qua
Nhân viên Kế Toán
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
4 năm 7,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh 11 tháng qua
Finance / Accounting Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 30
7 năm 35,0 - 45,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Kế toán, Trợ lý, Chuyên viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
10 năm 8,0 - 20,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Financial - Accounting
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 34
11 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 2 năm qua
Kế toán trưởng - Chief Accountant
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 39
12 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Bộ phận Kế toán
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
9 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
4.2 Kế toán trưởng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 50
20 năm 1,300 - 1,500 USD Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 2 năm qua
Kế toán
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
4.2 Finance/Accounting Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 45
20 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 2 năm qua
Nhân viên kế toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 2 năm qua
Internal audit / Finance Analyst / Management Accountant
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 31
8 năm 18,000 - 2,500 USD Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 2 năm qua
Nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Kế toán trưởng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 42
20 năm trên 1,000 USD Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Nhân viên kế toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
2 năm trên 6,5 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Kế toán tổng hợp/ Kế toán trưởng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
12 năm trên 650 USD Hà Nội
Nam Định
Ninh Bình
hơn 2 năm qua
Kế toán tổng hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 41
18 năm Thương lượng Hà Nội hơn 2 năm qua
Finance Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 43
15 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Long An
hơn 2 năm qua
Chuyên Viên Kế toán Quản Trị, Kế toán Tổng Hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
4 năm trên 700 USD Đà Nẵng
Hồ Chí Minh
KV Nam Trung Bộ
hơn 2 năm qua
Kế toán tổng hợp
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
5 năm trên 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Kế toán/ Kiểm toán
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 24
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Biên dịch
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
2 năm trên 7,0 tr.VND Hà Nội hơn 3 năm qua
Payroll
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 40
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10