Tìm hồ sơ

Tìm thấy 23,049 hồ sơ ngành nghề Tiếp thị / Marketing x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Nhân Viên Marketing
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
3 năm 14 - 20 tr.VND Hồ Chí Minh 1 tháng qua
Digital Marketing
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 22
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 1 tháng qua
Digital Marketing
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 22
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Nước Ngoài
1 tháng qua
Director
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 38
15 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 1 tháng qua
Marketing Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 35
8 năm trên 2,500 USD Hồ Chí Minh 6 tháng qua
Marketing Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 31
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 9 tháng qua
Marketing Executive, Sale Executive
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
2 năm 650 - 750 USD Hồ Chí Minh 10 tháng qua
SALES EXCUTIVE OFFICER
| Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 25
Chưa có kinh nghiệm 8 - 9 tr.VND Hồ Chí Minh 10 tháng qua
Part time
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 21
Chưa có kinh nghiệm 2 - 5 tr.VND Hồ Chí Minh 11 tháng qua
Assistant/ Officer/ Marketing Executive
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Marketing Executive / Event Planner
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
2 năm 8 - 10 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
PR & Communications/Content
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
9 năm 18 - 30 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
3.2 Business Develop Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 42
15 năm 30 - 50 tr.VND Hồ Chí Minh
Hà Nội
Đà Nẵng
hơn 2 năm qua
Marketing Executive/Supervisor
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
2 năm 10 - 12 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Marketing Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 34
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Nhân Viên Hành Chính / Thư Ký
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
2 năm 5 - 7 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
3.3 marketing online,digital marketing,kinh doanh online,sales online
| Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 29
2 năm 7,5 - 11 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
3.5 Thu mua. Kinh doanh. Tiếng trung. Tiếng hoa
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 39
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Marketing, specialized in Branding
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 25
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
4.5 Regional Sales Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 38
17 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Khánh Hòa
hơn 3 năm qua
Marketing Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 32
7 năm 100 - 200 USD Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Digital Marketing
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
2 năm 400 - 600 USD Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Designer / Translator
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Tây Ninh
hơn 3 năm qua
Sales executive
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
10 năm 7 - 10 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Senior Marketing Executive
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
4 năm 15 - 18 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Marketing Team Leader
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 27
5 năm 9 - 12 tr.VND Hà Nội hơn 3 năm qua
Key Account Executive
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Get more knowledge about autoparts. I am looking for a challenging position where I can use knowledge, skills as well as to learn more good experience.
| Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 25
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 3 năm qua
Assistant Brand Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
3 năm 500 - 700 USD Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Marketing/ Brand executive
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
3 năm 14 - 18 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
GIÁM SÁT BÁN HÀNG/ CỬA HÀNG TRƯỞNG
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 28
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bến Tre
hơn 3 năm qua
Nhân viên Marketing Online
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Quản lý
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 31
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
An Giang
hơn 3 năm qua
Mẫu Nhân Viên Chuyên Nghiệp Và Sẵn Sàng Học Hỏi - Tìm Việc Kinh Doanh/Marketing/Tài Chính - Kế Toán/Hành Chính Nhân Sự - Mong Muốn Tìm Môi Trường Năng Động Sau Một Số Năm Làm Việc Trong Doanh Nghiệp Nhà Nước
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
3.1 Sales Representative
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 39
10 năm 800 - 100 USD Hà Nội hơn 3 năm qua
Marketing
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
9 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân viên nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Long An
hơn 3 năm qua
Trade Marketing Supervisor/Team Leader
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 27
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
ABM - Assistant Brand Manager
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 28
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Assitant Brand Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
4 năm 650 - 800 USD Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Chuyên viên mua hàng
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
5 năm Thương lượng Hà Nội hơn 3 năm qua
Marketing, PR
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
3 năm 1 - 14 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
4.8 Trợ lý Điều hành/Trưởng phòng Kinh doanh/Trường phòng Thu mua
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 35
14 năm 30 - 35 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 3 năm qua
3.6 NHÂN VIÊN MARKETING
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân viên Marketing
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
Chưa có kinh nghiệm 6 - 8 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
marketing online
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Content Marketing
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
5 năm 450 - 500 USD Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân Viên Marketing
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm 5 - 7 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Marketing Manager/Senior Marketing Officer
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 30
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân viên Thiết kế đồ họa
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
5 năm 5 - 10 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10