Search resume

Search found 2,161 resumes industry Biotechnology x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Resume title Experience year Salary Location Lastest update
Công nghệ Sinh học liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất nhà máy
| Current level: Entry Level | Age: 23
No experience 7,0 - 8,0 tr.VND Ho Chi Minh 6 month ago
Nhân viên, Kỹ thuật viên phòng thí nghiẹm
| Current level: Experienced | Age: 23
No experience 7,0 - 9,0 tr.VND Ho Chi Minh over 2 years ago
QA/ QC/ R&D
| Current level: Entry Level | Age: 32
4 years Negotiable Ho Chi Minh
Can Tho
over 2 years ago
Quản lý
| Current level: Manager | Age: 30
6 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
over 2 years ago
Nhân Viên Văn Phòng Tiếng Trung/ Biên Phiên Dịch Tiếng Trung
| Current level: Experienced | Age: 32
4 years 12,0 - 15,0 tr.VND Ho Chi Minh over 3 years ago
Nhân viên kiểm nghiệm vi sinh
| Current level: Experienced | Age: 25
No experience Negotiable Ho Chi Minh over 3 years ago
Kỹ sư QC/R&D
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 28
2 years 9,0 - 11,0 tr.VND Ho Chi Minh
Binh Duong
over 3 years ago
Quality engineer/Quality control
| Current level: Entry Level | Age: 31
6 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 3 years ago
Nhân viên
| Current level: Experienced | Age: 28
1 years Negotiable Ho Chi Minh over 4 years ago
Kiểm nghiệm vi sinh, QC
| Current level: Experienced | Age: 27
1 years 7,0 - 10,0 tr.VND Can Tho
Mekong Delta
over 4 years ago
Agriculture, Sustainability
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 30
2 years Negotiable Ho Chi Minh
Central Highlands
Dong Nai
over 4 years ago
Nhân Viên R&D, QA, QC, Kiểm Nghiệm Vi Sinh, Kiểm Nghiệm Hóa Sinh
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 33
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 6 years ago
Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 35
2 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Binh Phuoc
over 9 years ago
en 3.2 Researcher
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 37
5 years over 500 USD Ho Chi Minh
Ha Noi
Da Nang
over 9 years ago
en Laboratory technician
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 36
5 years Negotiable Ha Noi
Thanh Hoa
Bac Ninh
over 10 years ago
Nhân Viên R&D
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 32
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 10 years ago
Nhân viên
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 34
No experience Negotiable Ho Chi Minh over 10 years ago
leader dây chuyền sản xuất thực phẩm,đồ uống
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 37
2 years 10,0 - 12,0 tr.VND Binh Duong
Dong Nai
Ho Chi Minh
over 10 years ago
nhan vien
Degree: Postgraduate | Current level: Experienced | Age: 38
1 years 3,0 - 6,0 tr.VND Binh Duong
Dong Nai
Ho Chi Minh
over 10 years ago
Trưởng phòng, Giám đốc Điều hành
Degree: Postgraduate | Current level: Manager | Age: 40
6 years 5,0 - 20,0 tr.VND Binh Duong
Ho Chi Minh
over 10 years ago
nhân viên, tổ trưởng, trưởng ca
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 35
1 years Negotiable Bac Ninh
Bac Giang
Ha Noi
over 10 years ago
kỷ sư công nghệ sinh học, nhân viên phòng lab, QA, QC, quản trị viên tập sự...
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 34
1 years Negotiable Can Tho
Hau Giang
Mekong Delta
over 10 years ago
Giảng dạy phổ thông - Tư vấn Sinh học
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: -45
10 years over 5,0 tr.VND Khanh Hoa
T. Thien Hue
Ho Chi Minh
over 10 years ago
Nhân viên tư vấn và chăm sóc sức khỏe
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 35
No experience Negotiable Ha Noi over 10 years ago
Kỹ thuật viên công nghệ sinh học
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 36
2 years Negotiable Ho Chi Minh
Ben Tre
over 10 years ago
Nhân viên QC, QA, quản lý ISO
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 35
2 years Negotiable Dong Nai
Binh Duong
Dak Nông
over 10 years ago
Thực phẩm & đồ uống
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 34
1 years Negotiable Binh Duong over 10 years ago
Lao động phổ thông
Degree: General Universal | Current level: Entry Level | Age: 37
No experience Negotiable Bac Giang over 10 years ago
nhân viên kỹ sư
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 38
3 years 7,0 - 9,0 tr.VND Mekong Delta
Binh Duong
Ho Chi Minh
over 10 years ago
Thu Y
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 34
1 years Negotiable Ba Ria-VT
Dong Nai
Ho Chi Minh
over 10 years ago
Nhân viên
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 33
No experience Negotiable Mekong Delta
Long An
Dong Nai
over 10 years ago
nhân viên chính thức
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 34
1 years 4,0 - 7,0 tr.VND Ho Chi Minh over 10 years ago
nhân viên kcs, phân tích thực phẩm, qc, r&d, nuôi cấy mô thực vật
Degree: Bachelor | Current level: Entry Level | Age: 34
No experience Negotiable Southeast
Long An
Ho Chi Minh
over 10 years ago
Nhân viên
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 40
3 years Negotiable Dong Nai
Ho Chi Minh
over 10 years ago
nhân viên phòng thí nghiệm, KCS, QA/QC, kiểm nghiệm
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 34
No experience Negotiable Binh Duong
Tien Giang
Ho Chi Minh
over 10 years ago
Kỹ sư Công Nghệ Sinh Học
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 35
No experience Negotiable Binh Duong
Dong Nai
Ho Chi Minh
over 10 years ago
phòng nghiên cứu hoặc trợ lý giám đốc
Degree: Postgraduate | Current level: Experienced | Age: 37
2 years Negotiable Dong Nai
Quang Tri
Ho Chi Minh
over 10 years ago
nhân viên chất lượng
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 40
5 years 5,0 - 7,0 tr.VND Binh Duong
Ho Chi Minh
over 10 years ago
ki sư chính thức
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 34
No experience Negotiable Binh Duong
Dong Nai
over 10 years ago
nhân viên tư vấn môi trường , nhân viên phòng thí nghiệm, nhân viên văn phòng...
Degree: Bachelor | Current level: Entry Level | Age: 34
No experience Negotiable Ho Chi Minh over 10 years ago
Nhân viên
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 35
No experience Negotiable Nationwide
Mekong Delta
Dong Thap
over 10 years ago
Nhân viên
Degree: Bachelor | Current level: Entry Level | Age: 34
No experience Negotiable Hau Giang
Kien Giang
Can Tho
over 10 years ago
Quality Control /Quality Assurance/Research & Development/KCS
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 36
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 10 years ago
Nhân Viên Kinh Doanh
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 40
5 years Negotiable Binh Duong
Dong Nai
Ho Chi Minh
over 10 years ago
nhân viên kĩ thuật
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 34
No experience Negotiable Binh Duong
Dong Nai
Ho Chi Minh
over 10 years ago
Nhân viên Phòng thí nghiệm
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 34
1 years Negotiable Binh Duong
Quang Ngai
Ho Chi Minh
over 10 years ago
nhân viên KCS,QC
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 35
No experience Negotiable Binh Duong
DakLak
Ho Chi Minh
over 10 years ago
Nhân viên, kỹ sư kinh doanh, sản xuất
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 38
1 years Negotiable Ho Chi Minh over 10 years ago
nhân viên kiểm nghiệm, xét nghiệm, trợ lý nha khoa
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 41
6 years 6,0 - 10,0 tr.VND Binh Duong
Ho Chi Minh
over 10 years ago
Nhân viên phòng lab, QA,QC,KCS
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 35
1 years Negotiable Ben Tre
Tien Giang
Ho Chi Minh
over 10 years ago
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10