Search resume

Search found 3,189 resumes industry Biotechnology x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Resume title Experience year Salary Location Lastest update
nhân viên
| Current level: Experienced | Age: 23
No experience Negotiable Ho Chi Minh 10 month ago
laboratory technician, biotechnology staff, sale staff, R&D staff
| Current level: Experienced | Age: 27
No experience 300 - 500 USD Ho Chi Minh
Ha Noi
Thanh Hoa
11 month ago
Dược sĩ đại học
| Current level: Experienced | Age: 27
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 2 years ago
Kỹ Sư Công Nghệ Sinh Học
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 25
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Da Nang
over 2 years ago
Nhân viên
| Current level: Experienced | Age: 24
1 years Negotiable Binh Duong over 2 years ago
Nhân Viên Công Nghệ Sinh Học
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 24
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Lam Dong
over 2 years ago
Kỹ Thuật Viên Phòng Thí Nghiệm
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 25
1 years Negotiable Binh Duong over 2 years ago
Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Qa / Qc
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 25
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 2 years ago
Nhân Viên Quản Lí Chất Lương
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 24
1 years Negotiable Ha Nam
Nam Dinh
over 2 years ago
Kỹ Sư Hóa Phân Tích
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 24
1 years Negotiable Ha Noi over 2 years ago
Trình Dược Viên
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 23
1 years Negotiable Bac Can over 2 years ago
Dược Sỹ
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 23
1 years Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
Kỹ Sư Hóa - Qc Nghiên Cứu
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 29
4 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 2 years ago
Trình Dược Viên
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 30
1 years Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
Dược Sĩ
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 25
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Can Tho
over 2 years ago
Kỹ Sư Hóa Học
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 27
1 years Negotiable Binh Duong over 2 years ago
Nhân Viên Bán Thuốc
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 23
1 years Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
Nhân Viên Công Nghệ Sinh Học
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 25
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Long An
over 2 years ago
Nhân Viên Kỹ Thuật Nuôi Cấy Mô
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 24
1 years Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
Nhân Viên Dược
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 23
1 years Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
Kỹ Sư Công Nghệ Hóa Học
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 24
1 years Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
Nhân Viên Công Thức
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 3
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Can Tho
Vinh Long
over 2 years ago
Trình Dược Viên
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 25
1 years Negotiable Can Tho
Dong Thap
Hau Giang
over 2 years ago
Kỹ Sư Hóa
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 27
1 years Negotiable Ha Noi over 2 years ago
Dược Sĩ
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 25
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
over 2 years ago
Kỹ Sư Công Nghệ Thực Phẩm
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 28
1 years Negotiable Ben Tre over 2 years ago
Nhân Viên Phòng Lab
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 29
4 years Negotiable Binh Duong
Binh Phuoc
Dong Nai
over 2 years ago
Nhân Viên Hóa Nghiệm, Nv Sản Xuất / Nv Qa-Qc
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 25
1 years Negotiable Da Nang
Quang Nam
Quang Ngai
over 2 years ago
Trình Dược Viên
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 27
1 years Negotiable Thai Binh over 2 years ago
Nhân Viên R&d, Qa / Qc
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 24
1 years Negotiable Ha Noi
Bac Ninh
over 2 years ago
Dược Sỹ
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 26
2 years Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
Kỹ Sư Hóa
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 25
1 years Negotiable Ha Noi
Bac Ninh
Ha Nam
over 2 years ago
Nhân Viên Qa / Qc / Quản Lý Chất Lượng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 28
1 years Negotiable Ha Noi over 2 years ago
Nhân Viên Thẩm Định Chất Lượng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 24
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Binh Phuoc
over 2 years ago
Nhân Viên Phòng Lab
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 25
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
DakLak
over 2 years ago
Nhân Viên Sản Xuất Dược
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 24
1 years Negotiable Ha Noi over 2 years ago
Trình Dược Viên Kênh Bệnh Viện
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 26
1 years Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
Nhân Viên Sinh Học
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 30
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 2 years ago
Nhân Viên Phòng Lab, Nhân Viên Qc
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 26
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Binh Duong
over 2 years ago
Nhân Viên Kĩ Thuật Hóa
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 24
1 years Negotiable Ha Noi
Bac Ninh
Hung Yen
over 2 years ago
Kỹ Sư Công Nghệ Sinh Học Y Dược
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 24
1 years Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
Nhân Viên Qa / Qc
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 25
5 years Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
Kỹ Sư Công Nghệ Sinh Học
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 24
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Ben Tre
Binh Duong
over 2 years ago
Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 24
1 years Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
Nhân Viên Hoá Nghiệm
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 23
1 years Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
Chemical Engineer
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 2
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Binh Duong
over 2 years ago
Trình Dược Viên
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 28
5 years Negotiable Binh Phuoc
DakLak
Dak Nông
over 2 years ago
Kỹ Sư Công Nghệ Sinh Học
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 26
1 years Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
Nhân Viên Kỹ Thuật Y Tế
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 28
1 years Negotiable Ha Noi over 2 years ago
Trình Dược Viên Etc
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 33
5 years Negotiable Binh Dinh
Da Nang
Quang Ngai
over 2 years ago
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10