Search resume

Search found 2,021 resumes industry Medical / Healthcare x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Resume title Experience year Salary Location Lastest update
Nhân viên
| Current level: Experienced | Age: 25
1 years Negotiable Ho Chi Minh 4 month ago
Team Leader/Supervisor
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 33
10 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
5 month ago
nhân viên
Degree: Intermediate | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 33
2 years Negotiable Ho Chi Minh over 6 years ago
Nhân Viên Y Tế/ Chăm Sóc Sức Khỏe
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 43
10 years 7,0 - 8,0 tr.VND Ho Chi Minh over 6 years ago
Brand marketing manager , marketing manager
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 34
5 years Negotiable Ho Chi Minh over 6 years ago
quản lý bán hàng, giám sát.
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 31
4 years 8,0 - 12,0 tr.VND Ho Chi Minh
DakLak
over 6 years ago
en Customer Service
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 32
2 years Negotiable Ho Chi Minh over 6 years ago
en 8.2 HR senior
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 38
9 years Negotiable Ho Chi Minh over 6 years ago
Kế Toán Tổng Hợp
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 32
4 years Negotiable Ho Chi Minh
Long An
over 7 years ago
Trình dược viên
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 31
2 years 5,0 - 7,0 tr.VND Ho Chi Minh over 7 years ago
Nhân viên dược
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 28
No experience 3,0 - 5,0 tr.VND Ho Chi Minh
Da Nang
Quang Ngai
over 7 years ago
Kỹ thuật viên xét nghiệm
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 39
No experience 3,0 - 5,0 tr.VND Ho Chi Minh over 7 years ago
Nhân viên y tế - y sỹ
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 28
No experience 3,0 - 5,0 tr.VND Ha Noi over 7 years ago
Nhân viên y tế
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 28
No experience 3,0 - 5,0 tr.VND Ha Noi over 7 years ago
Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh.
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 30
2 years Negotiable Ha Noi
Ho Chi Minh
Da Nang
Nghe An
Thanh Hoa
over 7 years ago
Trình dược viên
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 34
5 years Negotiable Ha Noi over 7 years ago
Dược sỹ
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 35
5 years over 7,1 tr.VND Ha Noi over 7 years ago
Nhân viên chuyên ngành dược
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 32
3 years 5,0 - 7,0 tr.VND Ho Chi Minh over 7 years ago
Nhân viên bán thuốc tại nhà thuốc
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 28
1 years 3,0 - 5,0 tr.VND Ho Chi Minh over 7 years ago
Thủ kho,trợ lý trưởng kho,giám sát chất lượng thành phẩm,nhân viên kho GSDP...
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 36
No experience Negotiable Ho Chi Minh over 7 years ago
Điều dưỡng viên
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 30
2 years 3,0 - 5,0 tr.VND Ho Chi Minh over 7 years ago
Điều dưỡng viên
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 28
No experience Negotiable Ho Chi Minh over 7 years ago
Kỹ thuật viên xét nghiệm
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 29
No experience Negotiable Ho Chi Minh over 7 years ago
Điều dưỡng viên
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 30
1 years 3,0 - 5,0 tr.VND Nghe An over 7 years ago
Nhân viên bán thuốc và trình dược viên
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 29
No experience 3,0 - 5,0 tr.VND Ho Chi Minh over 7 years ago
Nhân viên bán thuốc
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 27
No experience 3,0 - 5,0 tr.VND Ha Noi over 7 years ago
Kỹ thuật viên y dược
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 32
No experience Negotiable Ha Noi
Hai Phong
Bac Giang
Bac Ninh
Ha Nam
Hai Duong
Hung Yen
Thai Binh
over 7 years ago
Nhân viên y tế
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 28
No experience Negotiable Ha Noi over 7 years ago
Trình dược viên
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 27
No experience 5,0 - 7,0 tr.VND Thanh Hoa over 7 years ago
Điều dưỡng đa khoa, y tá, nhân viên y tế
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 28
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Ba Ria-VT
Dong Nai
over 7 years ago
Y sỹ y học cổ truyền
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 29
1 years 3,0 - 5,0 tr.VND Thai Binh over 7 years ago
Bác sỹ siêu âm
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 45
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
over 7 years ago
Nhân viên bán thuốc
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 28
No experience Negotiable Ha Noi over 7 years ago
Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 30
No experience 5,0 - 7,0 tr.VND Ha Noi
Ho Chi Minh
Binh Duong
Ba Ria-VT
T. Thien Hue
Dong Nai
Ha Tinh
Nghe An
over 7 years ago
Trưởng phòng kinh doanh/ASM Miền Bắc
Degree: Intermediate | Current level: Manager | Age: 34
5 years Negotiable Ha Noi
over 7 years ago
Dược sĩ Cao Đẳng
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 28
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
over 7 years ago
Điều dương đa khoa
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 34
1 years 3,0 - 5,0 tr.VND Ho Chi Minh over 7 years ago
Trình dược viên
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 28
No experience 5,0 - 7,0 tr.VND Gia Lai over 7 years ago
Kỹ sư điện tử y sinh - Thiết bị y tế
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 33
2 years Negotiable Ha Noi over 7 years ago
Nhân viên bán thuốc tây
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 28
No experience 3,0 - 5,0 tr.VND Ho Chi Minh over 7 years ago
Nhân viên y tế kiêm lễ tân
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 29
1 years 3,0 - 5,0 tr.VND Bac Ninh over 7 years ago
Giám đốc kinh doanh
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 34
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Mekong Delta
over 7 years ago
Điều dưỡng viên
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 29
2 years 5,0 - 7,0 tr.VND Ha Noi
Ho Chi Minh
Binh Duong
over 7 years ago
Nhân viên y tế công ty
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 30
3 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
over 7 years ago
Dược sĩ
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 31
2 years 3,0 - 5,0 tr.VND Ho Chi Minh over 7 years ago
3.7 Quản lý TDV OTC/ ETC
Degree: Intermediate | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 34
5 years Negotiable Ha Noi over 7 years ago
Kỹ sư thiết bị y tế
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 29
No experience 5,0 - 7,0 tr.VND Ho Chi Minh over 7 years ago
Quản lý trình dược viên
Degree: Bachelor | Current level: Student / Internship | Age: 35
No experience over 7,1 tr.VND Ho Chi Minh over 7 years ago
Nhân viên điều dưỡng
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 29
1 years Negotiable Ha Noi over 7 years ago
Bác sỹ chuyên khoa da liễu
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 32
No experience Negotiable Ha Noi over 7 years ago
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10