Tìm hồ sơ

Tìm thấy 7,188 hồ sơ ngành nghề Bất động sản x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Nhân viên - Chuyên viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
9 năm 10 - 12 tr.VND Hồ Chí Minh 1 tuần qua
Kế toán, Trợ lý, Thư ký
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 40
12 năm 7 - 10 tr.VND Hồ Chí Minh 2 tuần qua
Construction Project Manager
| Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 51
27 năm 35 - 50 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
2 tuần qua
Giám đốc tài chính/Kế toán trưởng
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 40
19 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 1 tháng qua
Chuyên viên Quy hoạch
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
1 năm under 15 tr.VND Hồ Chí Minh 5 tháng qua
Giám Đốc điều hành
| Cấp bậc hiện tại: Tổng giám đốc | Tuổi: 49
15 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 11 tháng qua
Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 41
17 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
3.2 Chuyên viên điều phối dự án
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
10 năm trên 20000 USD Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Senior Architect
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
7 năm 900 - 1,200 USD Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Chief Accountant/ Finance Manager/ Finance Controller
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 36
13 năm 1,800 - 200 USD Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Hỗ trợ KD/ Điều phối thống kê/ Kế toán viên/ Giao dịch viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Thẩm định, quản lý dự án
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 43
15 năm trên 600 USD Hà Nội
Quảng Ninh
Thái Nguyên
hơn 2 năm qua
4.1 Trưởng phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
12 năm trên 10 tr.VND Cần Thơ hơn 2 năm qua
Giám đốc kinh doanh bất động sản
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 43
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
4.7 Nhân viên Quản lý dự án / Trưởng nhóm giám sát
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 43
10 năm trên 15 tr.VND Hồ Chí Minh
Long An
hơn 3 năm qua
Quản lý/chuyên viên thu mua, cung ứng, vật tư - Lĩnh vực cầu đường, xây dựng nhà
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
10 năm trên 800 USD Hà Nội hơn 3 năm qua
Trưởng/Phó phòng (nhóm). Giám sát thi công và hoàn thiện công trình.
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 40
14 năm trên 15 tr.VND Bình Định hơn 3 năm qua
Marketing Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 32
7 năm 100 - 200 USD Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
QUẢN LÝ/ TRỢ LÝ/ NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
9 năm trên 500 USD Hồ Chí Minh
Long An
hơn 3 năm qua
Giám đốc Pháp lý dự án BĐS
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 48
20 năm trên 600000 USD Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Sales
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 24
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Trợ lý, Nhân viên Hành chính
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 3 năm qua
Ky su kinh te xay dung
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 41
15 năm 100 - 1,500 USD Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Engineer ( Infrastructure : Traffic - Rain + Waste Water - Leveling systems)
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 3 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
4 năm 10 - 20 tr.VND Hà Nội hơn 3 năm qua
Chánh Văn phòng/Thư ký HĐQT/Thư ký Ban TGĐ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
10 năm trên 100 USD Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Kỹ sư quản lý dự án, tư vấn giám sát, thiết kế
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
7 năm trên 550 USD Hà Nội
Bắc Ninh
Thanh Hóa
hơn 3 năm qua
Quản lý
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 51
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
GIÁM SÁT VÙNG/ TRƯỞNG DỰ ÁN/ GIÁM ĐỐC.
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 28
5 năm 15 - 20 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Định
Đà Nẵng
hơn 3 năm qua
Customer Service/Assistant Property Manager
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
6 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
tourism staff
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 40
15 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Kinh doanh bất động sản
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 31
6 năm Thương lượng Hà Nội hơn 3 năm qua
Trưởng phó phòng/trưởng bộ phận thẩm định tài sản
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 3
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Kỹ Sư Quản Lý Dự Án Xây Dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 34
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 3
2 năm Thương lượng Dak Lak hơn 3 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản Khu Vực Miền Bắc
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 28
2 năm Thương lượng Hải Phòng hơn 3 năm qua
Chuyên Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Đà Nẵng hơn 3 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Đà Nẵng hơn 3 năm qua
Nhân Viên Xây Dựng Cơ Sở Dữ Liệu
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Chuyên Viên Tư Vấn, Nhân Viên Kinh Doanh.
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 3
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Quản Lý Cửa Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 36
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Business Development, Investment Analyst, Finance
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Đà Nẵng
hơn 3 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
5 năm Thương lượng Đà Nẵng hơn 3 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 4
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
3 năm Thương lượng Hà Nội hơn 3 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 3 năm qua
Nhân Viên Part Time
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10