Tìm hồ sơ

Tìm thấy 1,074 hồ sơ ngành nghề Chứng khoán x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
en Accountant & Finance
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm 300 - 400 USD Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
3.5 Kế Toán Tổng Hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Chuyên viên Tài chính Đầu tư
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
6 năm 20,0 - 30,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
en General accountant, Finance assistant, Internal audit assistant, Internal control
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
7 năm 900 - 1,500 USD Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 6 năm qua
Chuyên viên phân tích tài chính
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Khánh Hòa
hơn 6 năm qua
Cán bộ quản lý ngân hàng
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 46
11 năm 30,0 - 50,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
hơn 6 năm qua
Nhân viên Kế toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm 6,0 - 8,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
en Financial Excutive, Corporate Advisor, Audit Associate
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
en Financial investment- accounting
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Chuyên viên Kế toán/ Tài chính
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
hơn 6 năm qua
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm 8,0 - 10,0 tr.VND Quảng Nam
Đà Nẵng
hơn 6 năm qua
Chuyên viên Nhân Sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Chuyên viên kế toán
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
3 năm 300 - 400 USD Tây Ninh
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
en Kiểm Toán Viên
| Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 6 năm qua
Chuyen vien tai chinh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 6 năm qua
en Auditor/Financial Analyst/Banking Officer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm 12,0 - 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
en Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Tài chính doanh nghiệp.
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 28
1 năm 4,0 - 6,0 tr.VND Hà Nội
Hải Phòng
hơn 6 năm qua
en 4.6 Assistant Finance manager, Internal audit, Senior accountant
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
NHÂN VIÊN TƯ VẤN TÍN DỤNG
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm 6,0 - 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Long An
Bình Dương
hơn 6 năm qua
en Nhân viên Tài chính - Ngân hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm 4,0 - 5,5 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Chuyên viên
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
3 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
kế toán viên, nhân viên tài chính
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm 4,0 - 7,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
en 5.3 Project Manager , Maintenance Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
6 năm 900 - 1,200 USD Hà Nội
Hải Phòng
Thái Bình
hơn 6 năm qua
Chuyên viên Tín Dụng, Chuyên viên Quản Lý Rủi Ro, chuyên viên xử lý nợ xấu, trưởng bộ phận tín dụng....
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
en HUMAN RESOURCE
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 27
1 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Kế toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
1 năm Thương lượng Bình Dương
Đồng Nai
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
chuyên viên tư vấn đầu tư, môi giới
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 40
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhân viên phân tích tài chính
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Định
hơn 6 năm qua
en Accountant / Finance
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm 7,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 6 năm qua
Chuyên viên Phân tích, nghiên cứu, đầu tư Kinh tế- Tài chính
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
4 năm 8,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
en Finance Officer
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhân viên phân tích dữ liệu
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Dak Lak
Bình Dương
hơn 6 năm qua
Nhân Viên Ngân Hàng / Nhân Viên Bảo Hiểm
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm 5,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kế Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 47
10 năm Thương lượng Bình Dương
Đồng Nai
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
Nhân viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 39
10 năm 3,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Kế toán Tổng hợp, Trợ lý Tài chính.
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Thuận
hơn 6 năm qua
Phó Giám Đốc Tài Chính
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 39
10 năm 2,000 - 3,000 USD Hà Nội
Hồ Chí Minh
Hải Phòng
hơn 6 năm qua
Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
en Financial staff
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
1 năm Thương lượng Phú Thọ
Hà Nội
hơn 6 năm qua
en Banking Administrator/Financial Analyst/Investment Banker
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Khánh Hòa
hơn 6 năm qua
Kế toán tổng hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 36
7 năm 500 - 700 USD Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Chuyên viên Nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 36
7 năm under 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Investment Analyst
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
7 năm 500 - 700 USD Hồ Chí Minh
Long An
hơn 6 năm qua
6.4 Giám Đốc Kinh Doanh
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 48
20 năm 30,0 - 50,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Kế toán tổng hợp, Kế toán giá thành, Kế toán trưởng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Long An
hơn 6 năm qua
3.4 Nhân Viên Phân Tích Tài Chính
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
en 3.8 Giám đốc tài chính
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 38
9 năm 30,0 - 50,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Đồng Bằng Sông Cửu Long
hơn 6 năm qua
chuyên viên tín dụng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
hơn 6 năm qua
en Financial Analyst/Investment Banking Associate/Credit Underwriting Officer
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
2 năm 10,0 - 12,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
  1. 7
  2. 8
  3. 9
  4. 10
  5. 11
  6. 12
  7. 13
  8. 14
  9. 15
  10. 16