Tìm hồ sơ

Tìm thấy 1,075 hồ sơ ngành nghề Chứng khoán x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Nhân viên tư vấn tài chính
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 28
3 năm Thương lượng Ninh Thuận 2 tuần qua
Giam DOc
| Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 51
2 năm Thương lượng Bến Tre 3 tháng qua
Nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân viên kế tóan
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Luật sư hợp tác, Luật sư cho doanh nghiệp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 40
12 năm Thương lượng Bình Dương
Hồ Chí Minh
Đồng Bằng Sông Cửu Long
hơn 4 năm qua
Chuyên viên tài chinh, Chuyên viên Thẩm định
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
5 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Kinh Tế- Đầu tư- Tài CHính
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Dak Lak
Gia Lai
Kon Tum
hơn 4 năm qua
Nhân viên kinh doanh, Tài chính dự án.
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hà Nội
Vĩnh Phúc
hơn 4 năm qua
Trưởng Phòng Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 39
9 năm Thương lượng Đà Nẵng hơn 4 năm qua
Nhân viên Hành chính, nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
8 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Chuyên viên Nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
7 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Tài chính, ngân hàng , tư vấn thuế
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Dak Lak
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
CỬA HÀNG TRƯỞNG
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Chuyên viên môi giới chứng khoán, chuyên viên phân tích, tư vấnđầutư
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm 300 - 400 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Trưởng bộ phận Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 40
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Kế toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
3 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Nhân viên kho
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Hà Tây
hơn 5 năm qua
Nhân viên Marketing
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
4 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Tài chính/chứng khoán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
4 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Nhân viên kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
4 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Chuyên viên tài chính
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
3.9 Trưởng phòng kinh doanh hoặc Marketing
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 43
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Nhân viên tư vấn tài chính
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm trên 5,0 tr.VND Hà Nội hơn 5 năm qua
Trưởng Phòng Chăm Sóc Khách Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
3 năm Thương lượng Hà Nội
Hải Dương
Hải Phòng
hơn 5 năm qua
5.3 Tư Vấn Đầu Tư Tài Chính Doanh Nghiệp; Ngân Hàng Đầu Tư; Nghiệp Vụ & Dịch Vụ Chứng Khoán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
9 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
hơn 5 năm qua
Phó phòng kế toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
8 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Kế Toán/ Kiểm Toán/ Tài Chính/ Ngân Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Tiền Giang
hơn 5 năm qua
Giám sát bán hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Tài chính ngân hàng, kế toán văn phòng, thư kí, trợ lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Kinh doanh, thuong mai, hanh chinh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
5 năm Thương lượng Đà Nẵng
Quảng Nam
hơn 5 năm qua
Quản trị hệ thống
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
3.2 Tín dụng, quan hệ khách hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
2 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Kế toán trưởng - Kế toán Tổng Hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
6 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 5 năm qua
Chuyên viên tín dụng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân viên lĩnh vực tài chính ngân hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm trên 4,0 tr.VND Hà Nội
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
NHÂN VIÊN TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Gia Lai
Kon Tum
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Thu Mua
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 29
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 5 năm qua
Nhân viên văn phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
6 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
en 5.2 Financial Analysist
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 43
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Cần Thơ
hơn 5 năm qua
Chuyên viên kinh doanh bất động sản
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
6 năm trên 30,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
hơn 5 năm qua
Nhân viên kế toán, kế toán thuế
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm trên 7,0 tr.VND Hà Nội hơn 5 năm qua
Nhân viên kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
7 năm trên 6,0 tr.VND Hà Nội hơn 5 năm qua
Nhân viên môi giới chứng khoán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
hơn 5 năm qua
Kiểm soát nội bộ, Kiểm soát tài chính, Kế toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 45
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Kế toán tổng hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Kinh doanh, hành chính văn phòng, nhân viên NGO
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
6 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Nhân sự - Tuyển dụng - Đào tạo - Quản lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Đà Nẵng hơn 5 năm qua
Quản lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 43
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Khánh Hòa
hơn 5 năm qua
Kế toán tổng hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
3 năm trên 6,0 tr.VND Nghệ An hơn 5 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10