Tìm hồ sơ

Tìm thấy 4,523 hồ sơ ngành nghề CNTT - Phần cứng / Mạng x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Data Management
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 1 tuần qua
Thực tập sinh
| Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 21
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 1 tháng qua
en Senior Microsoft/VMware System Engineer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 36
12 năm Thương lượng Hà Nội 2 tháng qua
Informatics Technology (IT)
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 47
20 năm 1,000 - 2,000 USD Hồ Chí Minh 3 tháng qua
thiết kế web
| Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 21
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 4 tháng qua
Chuyên viên CNTT
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
11 năm 18,0 - 25,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
6 tháng qua
Kỹ sư điện
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 26
3 năm 10,0 - 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Gia Lai
8 tháng qua
IT
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 24
1 năm 7,5 - 8,0 tr.VND Đồng Nai 8 tháng qua
Nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
5 năm 7,0 - 10,0 tr.VND Hà Nội
Hà Nam
Nam Định
10 tháng qua
Nhân vien IT
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
làm việc quản lý và cài đặt mạng
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 24
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
hơn 2 năm qua
Nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 42
12 năm 15,0 - 20,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 30
4 năm 6,0 - 10,0 tr.VND Thanh Hóa hơn 2 năm qua
Trưởng Phòng IT
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 42
10 năm Thương lượng Đà Nẵng hơn 2 năm qua
IT
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Nhân Viên Kỹ Thuật / Nhân Viên Lắp Ráp Bảo Trì Máy - Hỗ Trợ Vận Hành Máy
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân viên IT
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân Viên IT
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân viên kỹ thuật
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm 7,0 - 10,0 tr.VND Bình Dương hơn 3 năm qua
IT Administrator
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
10 năm 10,000 - 20,000 USD Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
IT Hardware/Networking, Hepldesk
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 3 năm qua
nhân viên IT
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
2 năm 6,0 - 9,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
IT Administrator; IT Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 36
10 năm trên 26,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Quản Trị hệ thống mạng
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
5 năm 9,0 - 12,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân Viên IT
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
4.0 Trưởng Phòng CNTT / Phó Phòng CNTT / Trưởng nhóm CNTT / IT Manager / Deputy IT Manager / IT Team Leader / IT Supervisor
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 36
10 năm 60,0 - 70,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Chuyên viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Trưởng Phòng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 34
3 năm 15,0 - 20,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
3.1 Nhân viên công nghệ thông tin, IT phần mềm / phần cứng
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
5 năm 10,0 - 12,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
2 năm 6,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân viên IT
Bằng cấp: Khác | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
IT Support, Network Administrator , System Administrator
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
4 năm 10,0 - 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân viên hỗ trợ kỹ thuật
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
5 năm 8,5 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân Viên IT
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
3.9 IT Quản trị mạng
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 46
15 năm trên 20,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 3 năm qua
Nhân Viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Information Technology Department
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm 6,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân viên , thực tập sinh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Database Administrator - Oracle Database, MySQL Database, MongoDB
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đà Nẵng
hơn 4 năm qua
IT Helpdesk/ Networker
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
5.6 IT, Mạng và Hệ Thống
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
Lập trình viên
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 37
7 năm 10,0 - 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
IT Officer, HelpDesk, Mainternance
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 41
10 năm 450 - 750 USD Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
IT - Quản Trị Mạng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Chuyên Viên IT
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
6 năm 550 - 700 USD Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
IT Manager, IT Operation, IT engineer
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 36
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Chính thức
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Cần Thơ hơn 4 năm qua
Kỹ Thuật viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
IT
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Bắc Ninh
Hưng Yên
Thái Nguyên
hơn 4 năm qua
IT Helpdesk / Support
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10