Tìm hồ sơ

Tìm thấy 3,760 hồ sơ ngành nghề Dược phẩm x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
manager / director
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 49
19 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
4 tuần qua
Sales Admin Manager, Operation Manager, Business Development Assistant, Sales Assistant Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 35
11 năm 1,500 - 1,800 USD Hồ Chí Minh 10 tháng qua
Nhân viên hành chánh văn phòng
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
3.5 Trưởng Phòng Kế Hoạch
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 37
10 năm 20,0 - 22,0 tr.VND Bình Dương hơn 2 năm qua
Trình dược viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 23
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Design
| Cấp bậc hiện tại: Phó Giám đốc | Tuổi: 47
20 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 3 năm qua
Kế toán trưởng, kế toán tổng hợp
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
5 năm 9,0 - 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Kế toán tổng hợp, Kế toán trưởng
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
5 năm 9,0 - 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Dược sĩ đại học
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
Kế toán trưởng
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 44
12 năm 15,0 - 20,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Lâm Đồng
hơn 4 năm qua
Nhân viên ngành thực phẩm
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Bình Định
hơn 4 năm qua
Supply Planner
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
Nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 32
7 năm 8,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân viên Digital Marketing
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm 12,0 - 14,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Manager/ Director
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 33
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Tim viec
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
8 năm 7,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Thuận
Đồng Tháp
hơn 4 năm qua
Giám Sát Bán Hàng
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Marketing
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 44
13 năm trên 1 USD Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
nhân viên
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Trưởng nhóm Sale admin/Thư ký kinh doanh
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
quản lý bán hàng, giám sát.
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 29
4 năm 8,0 - 12,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Dak Lak
hơn 4 năm qua
Trình dược viên
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Trưởng Phòng Kinh Doanh hoặc Marketing
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 33
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
en 7.2 Quản lý bán hàng FMCG
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 41
17 năm 40,0 - 50,0 tr.VND Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân Viên Y Tế / Nhân Viên Telesales / Chăm Sóc Khách Hàng
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm 3,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
hơn 4 năm qua
3.3 Giám Đốc Kinh Doanh/Giám Đốc Marketing/Giám Đốc Chi Nhánh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 37
6 năm 1,000 - 2,000 USD Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
en Personal Assistant
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
4 năm 600 - 700 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Pharmaceutical representative, Regulatory Officer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 5 năm qua
en Lab Testing Staff
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
3 năm Thương lượng Bình Dương hơn 5 năm qua
Trưởng nhóm / Giám sát
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 44
18 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 5 năm qua
en Analyst, inspection in food, pharmaceutical lab
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Sales Admin
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
7 năm 400 - 600 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Sales & Marketing Administrator / Assistant / Office Administrator
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
13 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Marketing / Brand
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en 3.8 Supply Chain Officer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Cán bộ QC, QA, R&D trong các nhà máy hóa chất, thực phẩm.
| Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Định
Đồng Nai
hơn 5 năm qua
Demand Planning / Supply Chain Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 47
12 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 5 năm qua
en HR Manager
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 40
10 năm 2,000 - 4,000 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en 4.7 HR Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 37
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Import and Export staff
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 49
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 5 năm qua
en 3.3 Quản Lý Bán Hàng Khu Vực (Miền Tây/ Miền Bắc)
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 36
8 năm Thương lượng Hà Nội
Cần Thơ
hơn 5 năm qua
en Product Specialist
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 49
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Nghệ An
Đà Nẵng
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
6.1 Nhân Viên Bán Thuốc Tây
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
1 năm 3,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
MARKETING
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
5 năm 8,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
3.3 Sale admin
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm 7,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en 8.2 Chief Accountant, Financial Manager
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 43
15 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Trình Dược Viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
6 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân viên hỗ trợ kinh doanh (Sale Admin)
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 49
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10