Tìm hồ sơ

Tìm thấy 2,701 hồ sơ ngành nghề Luật / Pháp lý x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 3 tháng qua
HR Manager
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
9 năm 14,0 - 17,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
5 tháng qua
xử lý nợ-Quản lý nợ và khai thác tài sản
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 8 tháng qua
Chuyên viên Quy hoạch
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
1 năm under 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh 10 tháng qua
Sales B2B/ Legal Excutive
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Hà Nội
Nước Ngoài
11 tháng qua
pháp lý
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
hơn 2 năm qua
NHÂN VIÊN
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
3 năm trên 6,0 tr.VND Hà Nội hơn 2 năm qua
Nhân viên Pháp lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
1 năm trên 8,000,000 USD Bình Dương
Đồng Nai
Hồ Chí Minh
hơn 3 năm qua
Trưởng phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 41
14 năm trên 1,000 USD An Giang
Cần Thơ
Hồ Chí Minh
hơn 3 năm qua
Nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân viên hành chính
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
7 năm trên 350 USD Hải Phòng hơn 3 năm qua
Nhân sự
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
hơn 3 năm qua
Nhân viên pháp lý
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm 4,000,000 - 5,000,000 USD Hà Nội hơn 3 năm qua
Nhân viên Công bố chất lượng – Vệ sinh an toàn thực phẩm
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm trên 350 USD Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Cộng tác viên, thực tập sinh
| Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 24
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân viên pháp lý - Chuyên viên pháp chế
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
Chưa có kinh nghiệm 6,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Cần Thơ
Sóc Trăng
hơn 4 năm qua
Chuyên viên pháp lý
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Luật sư
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
6.8 Kế Toán Trưởng, nhân sự
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 37
12 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
Nhân viên pháp lý
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Nhân Sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Pháp Lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Pháp Lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Chuyên Viên Pháp Chế / Nhân Viên Hành Chính
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
5 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân Viên Pháp Lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Luật / Pháp Lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân Viên Pháp Lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Luật / Pháp Lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 4
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Chuyên Viên Pháp Chế
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Hành Chính Pháp Lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Chuyên Viên Tư Vấn Luật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân Viên Pha Chế
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Legal experts / specialists HR department / lawyer.
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 36
6 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Hành Chính - Pháp Lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Văn Phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Pháp Chế
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm Thương lượng Hà Nội
Lạng Sơn
Thái Nguyên
hơn 4 năm qua
Trợ Lý Bộ Phận Nhân Sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Pháp Chế
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Pháp Lý / Hành Chính - Nhân Sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 5
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Hành Chính Pháp Lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân Viên Pháp Lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hà Nội
Thái Bình
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Pháp Lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 5
2 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Thực Tập Ngành Luật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 25
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Chuyên Viên Pháp Lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
Chuyên viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm 250 - 350 USD Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Chuyên Viên Pháp Lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân viên chính thức
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Tư Vấn Luật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Pháp Chế
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
hơn 4 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10