Tìm hồ sơ

Tìm thấy 16,414 hồ sơ ngành nghề Mới tốt nghiệp / Thực tập x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Thực tập sinh
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 22
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
4 tháng qua
nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 23
Chưa có kinh nghiệm 6,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh 5 tháng qua
sales, banking
| Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 23
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 6 tháng qua
Nhân Viên Fulltime
Bằng cấp: Sau tiến sỹ | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm 8,0 - 12,0 tr.VND Hà Nội
Hải Phòng
7 tháng qua
Part time
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 22
Chưa có kinh nghiệm 2,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Kỹ sư Cơ Điện Tử
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Thực tập sinh
| Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 24
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân viên thủ kho
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Dak Lak
hơn 3 năm qua
laboratory technician, biotechnology staff, sale staff, R&D staff
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm 300 - 500 USD Hồ Chí Minh
Hà Nội
Thanh Hóa
hơn 3 năm qua
Nhân viên kế toán
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân viên kế toán
| Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân viên - Chuyên viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân viên thiết kế nội thất
| Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Khánh Hòa hơn 3 năm qua
nhân viên marketing, nhân viên hành chính kiêm một phần kế toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
5 năm Thương lượng Hà Nội hơn 3 năm qua
art designer
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Thực tập Nhân sự/ Tuyển dụng/ Truyền thông nội bộ
| Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 25
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
Nhân viên , thực tập sinh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
QA/Tester, Hành chính văn phòng, nhân viên xử lý dữ liệu
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Nhân Sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Thực Tập Xuất Nhập Khẩu
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
5 năm Thương lượng Tây Ninh hơn 4 năm qua
Kỹ Sư Cơ Khí
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
hơn 4 năm qua
Thực Tập Sinh Kế Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 25
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Văn Phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Bình Dương hơn 4 năm qua
Nhân Viên Văn Phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hải Phòng hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Kỹ Thuật Viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kcs
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Hà Nam
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Phòng Thí Nghiệm, Qa / Qc
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kỹ Thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Part Time
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Thực Tập Sinh Nhân Sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 25
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đà Nẵng
hơn 4 năm qua
Nhân Viên An Lao Động
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
1 năm Thương lượng Đà Nẵng
Thừa Thiên- Huế
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân Viên Hành Chính
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
Kế Toán Viên
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Thực Tập Viên Testers
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân Viên Part-Time
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Thực Tập Sinh Tổ Chức Sự Kiện
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 5
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên It
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
1 năm Thương lượng Thanh Hóa hơn 4 năm qua
Nhân Viên Văn Phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 5
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Thiết Kế Đa Truyền Thông Media
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Quản Trị Viên Tập Sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Lễ Tân
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Admin - Hr
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Thực Tập Chuyên Viên Xuất Nhập Khẩu
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Kỹ Sư Công Nghệ Sinh Học
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bến Tre
Bình Dương
hơn 4 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10