Tìm hồ sơ

Tìm thấy 31,321 hồ sơ ngành nghề Nhân sự x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
HRM
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 36
13 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
6 ngày qua
Kế toán viên, nhân viên văn phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
7 năm 11 - 15 tr.VND Hồ Chí Minh 6 ngày qua
Nhân viên Nhân sự Tiền lương
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
8 năm Thương lượng Đồng Nai 1 tuần qua
Hành chính nhân sự
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 1 tuần qua
Trưởng Phòng Nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 32
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 2 tuần qua
HR Manager
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
9 năm 14 - 17 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
1 tháng qua
HR Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 36
9 năm Thương lượng Đồng Nai 1 tháng qua
HR Executive
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 1 tháng qua
HR Admin
| Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 23
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 3 tháng qua
Chuyên viên Nhân sự, Chuyên viên Đào tạo & Phát triển
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
4 năm 15 - 20 tr.VND Hồ Chí Minh 3 tháng qua
Intern
| Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 21
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 5 tháng qua
Nhân viên
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
5 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
6 tháng qua
Chuyên Viên Hành Chánh Nhân Sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 41
17 năm 10 - 12 tr.VND Hồ Chí Minh 8 tháng qua
4.0 Giám Đốc Nhân Sự/Trưởng Phòng Hành Chánh Nhân Sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 51
20 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
10 tháng qua
Giám sát / Trưởng nhóm
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 10 tháng qua
Nhân Viên Hành Chính, Văn Phòng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
2 năm 5 - 8 tr.VND Hồ Chí Minh 11 tháng qua
NHÂN VIÊN NHÂN SỰ
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 23
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Human Resources
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
3 năm 14 - 17 tr.VND Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Đồng Nai
hơn 2 năm qua
nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 24
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 2 năm qua
Nhân viên Nhân Sự
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Office manager/HR Department/Operation
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
5 năm 800 - 100 USD Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
nhân viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
5 năm 10 - 12 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
7.1 Trưởng phòng Nhân sự, Giám đốc Nhân sự
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 51
12 năm 15 - 20 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
HR officer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
12 năm trên 100 USD Bình Dương hơn 2 năm qua
Trưởng phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 40
14 năm trên 100 USD An Giang
Cần Thơ
Hồ Chí Minh
hơn 2 năm qua
Payroll
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 39
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
QA/QC
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
1 năm trên 300 USD Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Chuyên viên tài chính kế hoạch dự án
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
13 năm trên 12 tr.VND Hà Nội hơn 2 năm qua
Nhân viên hành chánh nhân sự
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
5 năm trên 15 tr.VND Hồ Chí Minh
Bến Tre
hơn 2 năm qua
Hành chính nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 40
15 năm trên 9 tr.VND Hà Nội hơn 2 năm qua
C&B Officer
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
3.9 C&B/ HR/ Assistant HR Manager
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 2 năm qua
Nhân viên, trưởng nhóm
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
5 năm trên 100000 USD Hà Nội
Thái Nguyên
hơn 2 năm qua
Nhân viên văn phòng
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
Chưa có kinh nghiệm 5 - 7 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Nhân viên HCNS
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
5 năm 7 - 9 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Nhân viên Văn Phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 25
3 năm trên 8 tr.VND Hà Nội
Tuyên Quang
Vĩnh Phúc
hơn 2 năm qua
Nhân viên hành chính
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
7 năm trên 350 USD Hải Phòng hơn 2 năm qua
Trưởng phòng Hành Chính Nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
13 năm Thương lượng Hà Nội hơn 3 năm qua
HR STAFF
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 24
Chưa có kinh nghiệm 300 - 400 USD Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
11 năm trên 620 USD Hải Dương hơn 3 năm qua
3.5 Trưởng nhóm hoặc Trưởng Phó Phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
8 năm Thương lượng Bình Dương
Hồ Chí Minh
hơn 3 năm qua
Ctác Môi trường
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 59
20 năm trên 500 USD Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 3 năm qua
Admin Supervisor Chinese
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
9 năm 15 - 18 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 3 năm qua
Nhân viên văn phòng
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
1 năm trên 5 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
4.1 HRM - HRD
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 35
12 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân viên hành chính mua hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
2 năm Thương lượng Đà Nẵng hơn 3 năm qua
Chuyên viên/Giam sát
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Trợ lý kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
4 năm trên 5,50000 USD Đà Nẵng hơn 3 năm qua
3.5 Nhân viên nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
7 năm trên 400 USD Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân viên hành chính - nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10