Tìm hồ sơ

Tìm thấy 34,352 hồ sơ ngành nghề Tài chính / Đầu tư x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
en Financial Analyst
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
4 năm 27 - 30 tr.VND Hồ Chí Minh 2 tuần qua
Nhân viên - Chuyên viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
9 năm 10 - 12 tr.VND Hồ Chí Minh 2 tuần qua
Nhân Viên Kế Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm 7 - 10 tr.VND Hồ Chí Minh 1 tháng qua
Giám đốc tài chính/Kế toán trưởng
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 40
19 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 2 tháng qua
en Head of Finance and Accounting
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
10 năm 2,200 - 3000 USD Hồ Chí Minh 5 tháng qua
4.2 Finance/Accounting Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 44
20 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 2 năm qua
Internal audit / Finance Analyst / Management Accountant
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 30
8 năm 1800 - 2,500 USD Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 2 năm qua
Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 41
17 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Kế toán tổng hợp/ Kế toán trưởng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
12 năm trên 650 USD Hà Nội
Nam Định
Ninh Bình
hơn 2 năm qua
Finance Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 42
15 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Long An
hơn 2 năm qua
Kế toán tổng hợp
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
5 năm trên 8 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
3.2 Chuyên viên điều phối dự án
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
10 năm trên 20000 USD Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
4.4 Thư ký/ Sales admin/ Phân tích số liệu
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
5 năm trên 100000 USD Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Chuyên viên thu hồi nợ qua điện thoại, Nhân viên Thẩm định tín dụng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
5 năm trên 9 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Chuyên viên tư vấn và thu hồi nợ ngân hàng / tổ chức tín dụng
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
9 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Trưởng phòng tài chính
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 40
15 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 3 năm qua
4.9 Chief Financial Officer (CFO)/ Finance Manager/ Chief Accountant
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 41
15 năm 2,300 - 2,800 USD Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 3 năm qua
Kế toán thuế
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
6 năm trên 6,5 tr.VND Bà Rịa - Vũng Tàu hơn 3 năm qua
5.0 Kế toán trưởng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 44
19 năm trên 18 tr.VND Bình Dương
Hồ Chí Minh
Long An
hơn 3 năm qua
Chuyên viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 2
13 năm trên 600 USD Đà Nẵng
Hồ Chí Minh
hơn 3 năm qua
3.2 Kế Toán Viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân viên ngân hàng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
8 năm trên 500 USD Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Chuyên viên giám sát chất lượng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
6 năm 15 - 17 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
4.3 Kế Toán tổng Hợp
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
6 năm 12 - 14 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 3 năm qua
Nhân viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm 7 - 8 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân Viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm 300 - 500 USD Hồ Chí Minh
Nước Ngoài
hơn 3 năm qua
Nhân viên kế toán
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 24
Chưa có kinh nghiệm 5 - 7 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Marketing Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
10 năm trên 20 tr.VND Hà Nội
Hồ Chí Minh
Khánh Hòa
hơn 3 năm qua
Executive accountant
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân viên kinh doanh
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Khánh Hòa
hơn 3 năm qua
Nhân Viên Kế Toán, Nhân Viên Kho
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
5 năm 5 - 7 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Kế Toán Viên
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
3 năm 7 - 8 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân viên kế toán/ Trợ lý kiểm toán viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
3 năm 7 - 9 tr.VND Hà Nội
Thanh Hóa
hơn 3 năm qua
Nhân Viên hành chính văn phòng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
General Accountant/Accounting Supervisor
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
6 năm 800 - 100 USD Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân Viên Kế Toán
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
5 năm 6 - 8 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân viên hành chính, nhân viên CSKH, giao dịch viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm trên 6 tr.VND Bình Dương hơn 3 năm qua
Customer Service Leader/Assistant to Director
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
5 năm trên 1,200 USD Hà Nội hơn 3 năm qua
Tùy vào doanh nghiệp tuyển chọn
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 40
7 năm trên 7 tr.VND Bình Thuận hơn 3 năm qua
Database Administrator - Oracle Database, MySQL Database, MongoDB
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đà Nẵng
hơn 3 năm qua
Financial Analyst
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
4.7 Quản lý Kinh doanh, Quản lý Điều hành
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
7 năm Thương lượng Bắc Giang
Bắc Ninh
KV Bắc Trung Bộ
hơn 3 năm qua
Giám đốc chi nhánh
| Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 54
32 năm 1,500 - 300 USD Cần Thơ hơn 3 năm qua
Purchasing Manager/ International Finance Department
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Giám đốc tài chính/ kế toán trưởng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 47
20 năm trên 1,20000 USD Hà Nội hơn 3 năm qua
GIÁM SÁT VÙNG/ TRƯỞNG DỰ ÁN/ GIÁM ĐỐC.
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 28
5 năm 15 - 20 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Định
Đà Nẵng
hơn 3 năm qua
Trưởng nhóm- chuyên viên
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Dak Lak
Lâm Đồng
hơn 3 năm qua
4.2 Kế Toán Tổng Hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 39
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân viên kinh doanh; Trợ lý kinh doanh
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Lâm Đồng hơn 3 năm qua
Chuyên viên
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 36
3 năm 10 - 15 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10