Tìm hồ sơ

Tìm thấy 34,353 hồ sơ ngành nghề Tài chính / Đầu tư x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Trợ lý tài chính
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 3 tuần qua
4.2 Kế Toán Tổng Hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 40
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 2 tháng qua
Finance manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 35
14 năm 2,500 - 3,000 USD Hà Nội
Bắc Giang
4 tháng qua
en Financial Analyst
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
4 năm 27,0 - 30,0 tr.VND Hồ Chí Minh 5 tháng qua
Nhân viên - Chuyên viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
9 năm 10,0 - 12,0 tr.VND Hồ Chí Minh 5 tháng qua
Nhân Viên Kế Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm 7,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh 6 tháng qua
Giám đốc tài chính/Kế toán trưởng
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 41
19 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 7 tháng qua
en Head of Finance and Accounting
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
10 năm 2,200 - 30,000 USD Hồ Chí Minh 10 tháng qua
4.2 Finance/Accounting Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 45
20 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 2 năm qua
Internal audit / Finance Analyst / Management Accountant
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 31
8 năm 18,000 - 2,500 USD Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 2 năm qua
Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 42
17 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Kế toán tổng hợp/ Kế toán trưởng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
12 năm trên 650 USD Hà Nội
Nam Định
Ninh Bình
hơn 2 năm qua
Finance Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 43
15 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Long An
hơn 2 năm qua
Kế toán tổng hợp
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
5 năm trên 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
3.2 Chuyên viên điều phối dự án
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
10 năm trên 2,000,000 USD Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
4.4 Thư ký/ Sales admin/ Phân tích số liệu
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
5 năm trên 10,000,000 USD Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Chuyên viên thu hồi nợ qua điện thoại, Nhân viên Thẩm định tín dụng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
5 năm trên 9,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Chuyên viên tư vấn và thu hồi nợ ngân hàng / tổ chức tín dụng
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
9 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Trưởng phòng tài chính
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 41
15 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 3 năm qua
4.9 Chief Financial Officer (CFO)/ Finance Manager/ Chief Accountant
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 42
15 năm 2,300 - 2,800 USD Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 3 năm qua
Kế toán thuế
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
6 năm trên 6,5 tr.VND Bà Rịa - Vũng Tàu hơn 3 năm qua
5.0 Kế toán trưởng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 45
19 năm trên 18,0 tr.VND Bình Dương
Hồ Chí Minh
Long An
hơn 3 năm qua
Chuyên viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 3
13 năm trên 600 USD Đà Nẵng
Hồ Chí Minh
hơn 3 năm qua
3.2 Kế Toán Viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân viên ngân hàng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
8 năm trên 500 USD Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Chuyên viên giám sát chất lượng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
6 năm 15,0 - 17,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
4.3 Kế Toán tổng Hợp
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
6 năm 12,0 - 14,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 3 năm qua
Nhân viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm 7,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân Viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm 300 - 500 USD Hồ Chí Minh
Nước Ngoài
hơn 3 năm qua
Nhân viên kế toán
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Marketing Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
10 năm trên 20,0 tr.VND Hà Nội
Hồ Chí Minh
Khánh Hòa
hơn 3 năm qua
Executive accountant
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân viên kinh doanh
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Khánh Hòa
hơn 3 năm qua
Nhân Viên Kế Toán, Nhân Viên Kho
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
5 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Kế Toán Viên
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
3 năm 7,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân viên kế toán/ Trợ lý kiểm toán viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
3 năm 7,0 - 9,0 tr.VND Hà Nội
Thanh Hóa
hơn 3 năm qua
Nhân Viên hành chính văn phòng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
General Accountant/Accounting Supervisor
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
6 năm 800 - 1,000 USD Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân Viên Kế Toán
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
5 năm 6,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân viên hành chính, nhân viên CSKH, giao dịch viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm trên 6,0 tr.VND Bình Dương hơn 3 năm qua
Customer Service Leader/Assistant to Director
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
5 năm trên 1,200 USD Hà Nội hơn 4 năm qua
Tùy vào doanh nghiệp tuyển chọn
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 41
7 năm trên 7,0 tr.VND Bình Thuận hơn 4 năm qua
Database Administrator - Oracle Database, MySQL Database, MongoDB
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đà Nẵng
hơn 4 năm qua
Financial Analyst
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
4.7 Quản lý Kinh doanh, Quản lý Điều hành
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
7 năm Thương lượng Bắc Giang
Bắc Ninh
KV Bắc Trung Bộ
hơn 4 năm qua
Giám đốc chi nhánh
| Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 55
32 năm 1,500 - 3,000 USD Cần Thơ hơn 4 năm qua
Purchasing Manager/ International Finance Department
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Giám đốc tài chính/ kế toán trưởng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 48
20 năm trên 1,200,000 USD Hà Nội hơn 4 năm qua
GIÁM SÁT VÙNG/ TRƯỞNG DỰ ÁN/ GIÁM ĐỐC.
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 29
5 năm 15,0 - 20,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Định
Đà Nẵng
hơn 4 năm qua
Trưởng nhóm- chuyên viên
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Dak Lak
Lâm Đồng
hơn 4 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10