Tìm hồ sơ

Tìm thấy 2,115 hồ sơ nhan vien kinh doanh x tại An Giang x , Cần Thơ x , Vĩnh Long x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first | Relevant resume first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Nhân Viên Kinh Doanh - Sale - Bán Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm 4,0 - 5,0 tr.VND An Giang
Bạc Liêu
Cà Mau
Cần Thơ
Vĩnh Long
hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh, Sale
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 4,0 tr.VND Hồ Chí Minh
An Giang
Cần Thơ
hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm trên 3,0 tr.VND Cần Thơ hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh/ Giám Sát
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 33
3 năm 5,0 - 8,0 tr.VND An Giang
Cần Thơ
Hậu Giang
Kiên Giang
Vĩnh Long
hơn 6 năm qua
Giám Sát, Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm 4,0 - 5,0 tr.VND An Giang
Cần Thơ
Đồng Tháp
Khác
hơn 6 năm qua
Giam Sat; Nhân Vien Kinh Doanh
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 4,0 tr.VND Cần Thơ hơn 6 năm qua
Nhân viên kinh doanh/ Giám sát
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
5 năm Thương lượng Cần Thơ hơn 6 năm qua
NHÂN VIÊN KINH DOANH
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm 4,0 - 5,0 tr.VND An Giang hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Cần Thơ
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 30
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Cần Thơ
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
2 năm Thương lượng Cần Thơ hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
5 năm Thương lượng An Giang
Cần Thơ
Vĩnh Long
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
2 năm Thương lượng Cần Thơ hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 11
5 năm Thương lượng Cần Thơ
Sóc Trăng
Trà Vinh
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Cần Thơ hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng An Giang hơn 4 năm qua
Nhân viên kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm Thương lượng Bến Tre
Trà Vinh
Vĩnh Long
hơn 5 năm qua
Nhân viên kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 50
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Vĩnh Long hơn 5 năm qua
Nhân viên kinh doanh
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
5 năm trên 6,0 tr.VND An Giang
Đồng Nai
Đồng Tháp
hơn 5 năm qua
Nhân viên kinh doanh
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm trên 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bến Tre
Vĩnh Long
hơn 5 năm qua
Nhân viên kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Cần Thơ hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 50
1 năm Thương lượng Cần Thơ hơn 6 năm qua
3.6 Nhân viên kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
5 năm Thương lượng Cần Thơ
Sóc Trăng
Hậu Giang
hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Cần Thơ
Sóc Trăng
hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 5,0 tr.VND An Giang hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 43
Chưa có kinh nghiệm 10,0 - 12,0 tr.VND Cần Thơ hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 7,0 tr.VND Bạc Liêu
Cà Mau
Cần Thơ
Sóc Trăng
hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 5,0 tr.VND Cần Thơ hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 7,0 tr.VND An Giang hơn 6 năm qua
Nhân viên kinh doanh
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm trên 4,0 tr.VND Bạc Liêu
Cà Mau
Cần Thơ
hơn 6 năm qua
Nhân viên kinh doanh
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm trên 8,0 tr.VND Vĩnh Long hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm 3,0 - 5,0 tr.VND Cần Thơ
Hậu Giang
Kiên Giang
hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm 5,0 - 7,0 tr.VND An Giang
Cần Thơ
hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm 3,0 - 5,0 tr.VND An Giang hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 7,0 tr.VND An Giang hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm trên 3,0 tr.VND Cần Thơ
Vĩnh Long
hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm 3,0 - 5,0 tr.VND Vĩnh Long hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 7,0 tr.VND Cần Thơ hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 7,0 tr.VND An Giang hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 5,0 tr.VND An Giang hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 7,0 tr.VND Vĩnh Long hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 5,0 tr.VND Cần Thơ hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Cần Thơ hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 7,0 tr.VND Cần Thơ hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
Chưa có kinh nghiệm trên 3,0 tr.VND An Giang hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm 10,0 - 12,0 tr.VND An Giang hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
1 năm 3,0 - 5,0 tr.VND Cần Thơ hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 5,0 tr.VND Cần Thơ hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
3 năm 3,0 - 5,0 tr.VND An Giang hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Cần Thơ
Đồng Tháp
Tiền Giang
hơn 6 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10