Tìm hồ sơ

Tìm thấy 16,020 hồ sơ nhan vien ky thuat x tại Hồ Chí Minh x , Hà Nội x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first | Relevant resume first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Nhân Viên Kỹ Thuật Viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhân viên kỹ thuật viên
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
hơn 6 năm qua
Nhân viên ky thuat vien
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 42
4 năm 3,0 - 4,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kỹ Thuật Viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm 4,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kỹ Thuật Viên
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 4,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kỹ Thuật Viên
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm 4,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kỹ Thuật Y Tế
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Kỹ Thuật Viên , Nhân Viên Kỹ Thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kỹ Thuật Viên, It
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 33
3 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kỹ Thuật Viễn Thông
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kỹ Thuật Vi Tính
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
2 năm trên 3,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kỹ Thuật Vi Tính
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 7,0 tr.VND
Hồ Chí Minh
Long An
Tiền Giang
hơn 6 năm qua
Nhân viên kỷ thuật viễn thông
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
1 năm Thương lượng Lâm Đồng
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
nhân viên kỹ thuật viễn thông
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhan vien ky thuat vien thong
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
1 năm Thương lượng Cà Mau
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kỹ Thuật Vi Tính
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 39
3 năm 1,0 - 3,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhan vien ky thuat vien thong
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân viên kỹ thuật viễn thông
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 5,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kỹ Thuật Viễn Thông
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm 4,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kỹ Thuật Viên Xét Nghiệm
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm 4,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Khánh Hòa
hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kỹ Thuật Viên Xét Nghiệm
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
1 năm 3,0 - 4,0 tr.VND Hà Nội
Hải Dương
Thanh Hóa
hơn 6 năm qua
Nhan Vien Kỹ Thuật Vi Tính - It
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
2 năm 3,0 - 4,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kỷ Thuật Viên Tin Học
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kỹ Thuật Viễn Thông
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 8,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kỹ Thuật Viễn Thông
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kỹ Thuật Viễn Thông
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Long An
hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kỹ Thuật Viên Máy Tính
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm 2,0 - 3,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kỹ Thuật Vi Tính
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
1 năm 5,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kỹ Thuật Viễn Thông
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
3 năm 5,0 - 8,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kỷ Thuật Vi Tính
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
5 năm 3,0 - 4,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kỹ Thuật Viễn Thông
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
2 năm 5,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
en Nhan Vien Ky Thuat Vi Tinh
Bằng cấp: Khác | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kỹ Thuật Vi Tính
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
3 năm 4,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Đồng Tháp
hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kỹ Thuật Viễn Thông
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 36
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân viên kỹ thuật viễn thông
| Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân viên kỹ thuật viên máy tính
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân viên kỹ thuật viễn thông
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
hơn 6 năm qua
en Technical staff - Nhân viên kỹ thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kỹ Thuật Thiết Bị Y Tế
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Cà Mau
Cần Thơ
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kỹ Thuật thiết bị y tế
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
3 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân viên kỹ thuật Thiết Bị Y Tế
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kỹ Thuật Thiết Bị Y Tế
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 33
3 năm 8,0 - 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kỹ Thuật, Mobile Tester
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhân viên kỹ thuật
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
Nhân viên kỹ thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 42
17 năm trên 8,0 tr.VND Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân viên kỹ thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
4 năm trên 10,0 tr.VND Hà Nội
Thái Nguyên
hơn 4 năm qua
Nhân viên kỹ thuật
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 40
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
nhân viên kỹ thuật
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kỹ Thuật
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
5 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kỹ Thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10