Search resume

Search found 1,771 resumes industry Maintenance x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Resume title Experience year Salary Location Lastest update
Bảo trì viên
| Current level: Experienced | Age: 23
3 years Negotiable Dong Nai 4 month ago
Quản lý
| Current level: Manager | Age: 50
27 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Long An
11 month ago
Giám sát - Quản lý
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 42
17 years 22,0 - 26,0 tr.VND Ho Chi Minh
Dong Nai
Nationwide
over 2 years ago
Nhân viên vận hành máy
| Current level: Experienced | Age: 29
2 years 7,0 - 10,0 tr.VND Dong Nai over 3 years ago
Technical Auditor Electric and Electrical
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 40
16 years 1,200 - 1,500 USD Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
Other
over 3 years ago
Giám Đốc
| Current level: Director | Age: 36
10 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Long An
over 3 years ago
Team Leader/Supervisor
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 35
10 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 3 years ago
en 8.2 Automation Electrical Engineer / Service Engineer / Electrical Supervisor/Instrument Engineer, Specialist, Inspector
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 34
5 years Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Da Nang
over 8 years ago
Nhân viên Kỹ thuật
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 33
3 years 5,0 - 7,0 tr.VND Ho Chi Minh over 8 years ago
en Project Engineer
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 34
4 years 1,000 - 1,500 USD Ho Chi Minh over 8 years ago
Bảo trì điện hoặc nhân viên kỹ thuật sản xuất, thi công.
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 29
No experience 5,0 - 6,0 tr.VND Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 8 years ago
IT support, IT Phần Cứng / Mạng, Nhân Viên Kinh Doanh, Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 32
3 years 7,0 - 1,0 tr.VND Ho Chi Minh over 8 years ago
Kỷ Sư Điện
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 35
2 years 7,0 - 10,0 tr.VND Ho Chi Minh
Binh Duong
over 8 years ago
Tổ trưởng bảo trì, Kỹ sư cơ khí, kỹ thuật bảo trì
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 38
6 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 8 years ago
KỸ SƯ CƠ KHÍ
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 39
7 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 9 years ago
en Kỹ Sư Cơ Khí
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 43
4 years Negotiable Dong Nai over 9 years ago
en 3.3 Nhân Viên Vận Hành Và Bảo Trì Hệ Thống Utility
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 43
10 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Ba Ria-VT
over 9 years ago
en Trưởng Nhóm / Giám Sát
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 38
7 years Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Binh Duong
over 9 years ago
Nhân viên cố vấn dịch vụ
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 33
No experience Negotiable Ho Chi Minh over 9 years ago
Nhân viên quản lý sản xuất
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 33
No experience 5,0 - 7,0 tr.VND Ho Chi Minh
Binh Duong
Long An
over 9 years ago
Kỹ sư công nghệ ô tô
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 31
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Ba Ria-VT
Dong Nai
over 9 years ago
Nhân viên kinh doanh ô tô
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 44
5 years 5,0 - 7,0 tr.VND Ho Chi Minh over 9 years ago
Kỷ thuật viên quản lý chất lượng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 35
3 years 5,0 - 7,0 tr.VND Ha Noi
Ha Tinh
Thanh Hoa
South Central Coast
over 9 years ago
Nhân viên QA/QC
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 31
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 9 years ago
Kỹ sư cơ khí động lực
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 36
1 years Negotiable Ha Noi
Hai Duong
over 9 years ago
Cố vấn dịch vụ
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 36
3 years over 7,1 tr.VND Ha Noi over 9 years ago
Nhân viên sửa chữa máy gầm
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 31
2 years 3,0 - 5,0 tr.VND Ha Noi
Vinh Phuc
over 9 years ago
Nhân viên thiết kế cơ khí 3D,2D
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 30
1 years 3,0 - 5,0 tr.VND Ho Chi Minh over 9 years ago
Kĩ thuật viên ô tô
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 31
1 years 3,0 - 5,0 tr.VND Ho Chi Minh over 9 years ago
Nhân viên quản lý sản xuất
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 35
3 years Negotiable Bac Ninh over 9 years ago
Lái xe ô tô từ 4 đến 9 chỗ
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 40
2 years 3,0 - 5,0 tr.VND Ho Chi Minh over 9 years ago
Sửa chữa xe
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 31
No experience Negotiable Ha Noi over 9 years ago
Nhân viên ngành Ô tô - Xe máy
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 37
5 years over 7,1 tr.VND Ho Chi Minh over 9 years ago
Nhân viên kĩ thuật cơ khí ô tô
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 31
No experience 3,0 - 5,0 tr.VND Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 9 years ago
Quản lý sản xuất
Degree: Bachelor | Current level: Student / Internship | Age: 35
3 years over 7,1 tr.VND Ha Noi
Bac Giang
Bac Ninh
Hai Duong
Thai Nguyen
over 9 years ago
Nhân viên kỹ thuật, dịch vụ ôtô
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 37
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 9 years ago
Kỹ sư cơ khí động lực
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 33
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Overseas
Binh Duong
Ba Ria-VT
Ben Tre
Binh Phuoc
Dong Nai
Nationwide
over 9 years ago
Phòng kỹ thuật, lap, kcs
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 36
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 9 years ago
Kỹ sư môi trường-xử lý chất thải
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 30
No experience 3,0 - 5,0 tr.VND Ho Chi Minh over 9 years ago
QA/QC/KCS/ Nhân viên phòng Lab
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 34
1 years 3,0 - 5,0 tr.VND Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
Long An
over 9 years ago
Quản lý sản xuất
Degree: Bachelor | Current level: Student / Internship | Age: 44
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 9 years ago
Kỹ sư ô tô
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 33
2 years 3,0 - 5,0 tr.VND Ha Noi
Thanh Hoa
over 9 years ago
Kỹ sư ô tô
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 40
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
Quang Binh
Nationwide
Mekong Delta
over 9 years ago
Tài xế- Lái xe
Degree: General Universal | Current level: Experienced | Age: 41
3 years Negotiable Ho Chi Minh over 9 years ago
Kỹ sư cơ khí ô tô
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 36
2 years 5,0 - 7,0 tr.VND Ho Chi Minh
Binh Duong
over 9 years ago
Nhân viên kỹ thuật
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 31
No experience Negotiable Ha Noi over 9 years ago
Nhân viên lắp ráp ôtô
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 31
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Binh Thuan
over 9 years ago
Nhân viên kỹ thuật ô tô
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 34
2 years Negotiable Ha Noi over 9 years ago
Thợ chế gương gập, điện nội thất
Degree: Others | Current level: Experienced | Age: 36
5 years over 7,1 tr.VND Ha Noi over 9 years ago
Nhân viên kĩ thuật
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 32
2 years 3,0 - 5,0 tr.VND Ha Noi over 9 years ago
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10