Tìm hồ sơ

Tìm thấy 104 hồ sơ giam sat x tại Nghệ An x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first | Relevant resume first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Giám sát
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
3 năm Thương lượng Nghệ An hơn 4 năm qua
Giám sát
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 37
8 năm 8,0 - 15,0 tr.VND Nghệ An hơn 6 năm qua
Giám Sát Bán Hàng
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
5 năm Thương lượng Hà Tĩnh
Nghệ An
hơn 4 năm qua
3.7 Giám sát xây dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Hà Tĩnh
Nghệ An
hơn 4 năm qua
Giám Sát Bán Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Nam Định
Nghệ An
Ninh Bình
Thái Bình
Thanh Hóa
hơn 4 năm qua
Giám sát bán hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Nghệ An
hơn 5 năm qua
Giám Sát Công trình
| Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm trên 7,0 tr.VND Nghệ An hơn 5 năm qua
Kỹ sư giám sát
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
Chưa có kinh nghiệm trên 400 USD Nghệ An hơn 5 năm qua
Trưởng nhóm giám sát
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Bắc Ninh
Nghệ An
Toàn quốc
hơn 5 năm qua
Giám Sát Bán Hàng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
1 năm 7,0 - 10,0 tr.VND Nghệ An hơn 5 năm qua
Giám Sát Công Trình
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 7,0 tr.VND Nghệ An
Nghệ An
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Giám sát bán hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
4 năm 8,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Nghệ An
Bình Dương
hơn 5 năm qua
giám sát công trình
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Nghệ An
Bà Rịa - Vũng Tàu
hơn 5 năm qua
3.5 Giám Sát Bán Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 42
8 năm Thương lượng Nghệ An
Hà Tĩnh
Khác
hơn 5 năm qua
en Trưởng Nhóm / Giám Sát
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
3 năm Thương lượng Nghệ An
Hà Tĩnh
Đà Nẵng
hơn 5 năm qua
Giám sát bán hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
4 năm trên 7,1 tr.VND Nghệ An hơn 6 năm qua
Giám sát công trình
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
4 năm Thương lượng Hà Tĩnh
Nghệ An
hơn 6 năm qua
Giam Sat Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
3 năm Thương lượng Hà Nội
Hà Tĩnh
Nghệ An
hơn 6 năm qua
Giám Sát Bán Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đà Nẵng
Khánh Hòa
Nghệ An
hơn 6 năm qua
Giám Sát Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 40
Chưa có kinh nghiệm 8,0 - 15,0 tr.VND Hà Tĩnh
Nghệ An
Thanh Hóa
hơn 6 năm qua
Giám Sát Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
4 năm 4,0 - 5,0 tr.VND Hà Nội
Hà Nam
Nghệ An
Ninh Bình
Thanh Hóa
hơn 6 năm qua
Giám Sát Kinh Doanh
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
3 năm 5,0 - 8,0 tr.VND Nghệ An hơn 6 năm qua
Giám Sát Cơ Điện
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Hà Nội
Đà Nẵng
Nghệ An
hơn 6 năm qua
Giám Sát Bán Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
2 năm 4,0 - 5,0 tr.VND Nghệ An hơn 6 năm qua
Giám Sát Bán Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 41
5 năm Thương lượng Nghệ An
Hà Tĩnh
hơn 6 năm qua
Quan lý / giám sát
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 43
8 năm Thương lượng Nghệ An hơn 6 năm qua
GIÁM SÁT BÁN HÀNG
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
2 năm Thương lượng Nghệ An hơn 6 năm qua
Giám sát bán hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
3 năm Thương lượng Nghệ An
Hà Tĩnh
KV Bắc Trung Bộ
hơn 6 năm qua
Giám Sát Công Trình
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
3 năm Thương lượng Hà Nội
Nghệ An
hơn 6 năm qua
Giám Sát Bán Hàng / Giám Sát Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 42
9 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Nghệ An
hơn 6 năm qua
to truong hoac giam sat
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 44
8 năm 2,0 - 3,0 tr.VND Nghệ An hơn 5 năm qua
Quản lý hoặc Giám sát
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 32
4 năm Thương lượng Nghệ An
Đà Nẵng
hơn 6 năm qua
Ứng viên Giám Sát bán hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
3 năm Thương lượng Nghệ An hơn 4 năm qua
Giám sát - Trưởng nhóm - sản xuất
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
10 năm Thương lượng Hà Tĩnh
Nghệ An
Thanh Hóa
hơn 4 năm qua
Trưởng Nhóm / Giám Sát Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
2 năm 7,0 - 10,0 tr.VND Hà Tĩnh
Nghệ An
hơn 5 năm qua
Giám Sát Kiểm Soát Thi Công
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
Chưa có kinh nghiệm 12,0 - 15,0 tr.VND Nghệ An
Vĩnh Phúc
Nghệ An
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Giám sát nhân sự / HR manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Nghệ An
Đồng Nai
hơn 5 năm qua
5.2 Giám Sát Kinh Doanh Kênh GT
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 40
10 năm Thương lượng Hà Nội
Nghệ An
Hà Tĩnh
hơn 5 năm qua
Kinh Doanh, Giám Sát Bán Hàng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
Chưa có kinh nghiệm 8,0 - 15,0 tr.VND Hà Nội
Nghệ An
hơn 6 năm qua
Nhân Viên Giám Sát Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
1 năm 5,0 - 8,0 tr.VND Đà Nẵng
Nghệ An
hơn 6 năm qua
Giám Sát Bán Hàng , Cửa Hàng Trưởng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm 1,0 - 2,0 tr.VND Hà Nội
Nghệ An
hơn 6 năm qua
Ứng Tuyển Giám Sát Bán Hàng
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
3 năm Thương lượng Nghệ An hơn 6 năm qua
Kỹ sư giám sát xây dựng
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
3 năm Thương lượng Hà Nội
Hà Tĩnh
Nghệ An
Kinshasa
hơn 6 năm qua
Kỹ Thuật/ Giám Sát Xây Dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 33
1 năm 6,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Nghệ An
Bình Dương
hơn 6 năm qua
GIÁM SÁT THI CÔNG ..vv
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
4 năm Thương lượng Nghệ An
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
Giám Sát Bán Hàng, Nhân Viên Bán Hàng, Giám Sát Công Trình Xây Dựng
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 41
Chưa có kinh nghiệm 8,0 - 15,0 tr.VND Nghệ An hơn 6 năm qua
Trưởng phòng kinh doanh, giám sát khu vực
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
8 năm Thương lượng Hà Tĩnh
Nghệ An
Thanh Hóa
hơn 4 năm qua
5.4 Quản lý, giám sát lĩnh vực Chăn nuôi - Thú y
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 35
4 năm Thương lượng Nghệ An
Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 5 năm qua
3.7 GIÁM SÁT PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC BÁN HÀNG
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
3 năm Thương lượng Hà Nội
Thanh Hóa
Nghệ An
hơn 5 năm qua
Kỹ thuật công trình/ Giám sát viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
3 năm Thương lượng KV Bắc Trung Bộ
Nghệ An
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3