Tìm hồ sơ

Tìm thấy 665 hồ sơ ky su dien tu dong hoa x tại Hà Nội x , Nghệ An x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first | Relevant resume first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Kỹ sư điện tự động hoá
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Nam Định
Hải Phòng
Hà Nội
hơn 6 năm qua
Kỹ sư điện tự động hoá
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 42
4 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
Kỹ sư điện tự động hoá
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hải Phòng
Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 6 năm qua
Kỹ sư điện tự động hóa
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
Chưa có kinh nghiệm 2,0 - 5,0 tr.VND Thái Nguyên
Vĩnh Phúc
Hà Nội
hơn 6 năm qua
Kỹ sư Điện Tự Động Hoá
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 39
1 năm 2,0 - 3,0 tr.VND Bắc Ninh
Bắc Giang
Hà Nội
hơn 6 năm qua
Kỹ sư điện tự động hoá
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 39
2 năm Thương lượng Hà Tây
Hà Nội
hơn 6 năm qua
Kỹ Sư Điện Tự Động Hóa
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 34
3 năm 5,0 - 8,0 tr.VND Hà Nội
Hà Nam
Ninh Bình
hơn 6 năm qua
Kỹ Sư Điện Tự Động Hóa
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Hải Dương
Hưng Yên
Thái Bình
Khác
hơn 6 năm qua
Kỹ Sư Điện Tự Động Hóa
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm 4,0 - 5,0 tr.VND Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
Hải Phòng
Thanh Hóa
hơn 6 năm qua
Kỹ sư điện tự động hóa
| Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Hải Phòng
Bắc Ninh
Hà Nam
Hải Dương
Hưng Yên
Quảng Ninh
Kinshasa
hơn 6 năm qua
Kỹ Sư Điện Tự Động Hóa / Nhân Viên Kỹ Thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
1 năm 5,0 - 8,0 tr.VND Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
Thái Nguyên
hơn 6 năm qua
Kỹ Sư Điện Tự Động Hóa Điên Công Nghiệp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
1 năm 4,0 - 5,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kỹ Thuật, Kỹ Sư Điện Tự Động Hóa
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
1 năm 5,0 - 8,0 tr.VND Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
Hải Dương
hơn 6 năm qua
Kỹ Sư Điện Tự Động Hóa Sản Xuất Xí Nghiệp Công Nghiệp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 32
1 năm 4,0 - 5,0 tr.VND Hà Nội
Hải Phòng
Hưng Yên
Lào Cai
Nam Định
hơn 6 năm qua
Kỹ sư Điện Tự động Hoá-Cung cấp điện
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 39
2 năm Thương lượng Hải Dương
Hải Phòng
Hà Nội
hơn 6 năm qua
Kỹ Sư Điện- Tự Động Hóa
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm Thương lượng Hà Nội
Nghệ An
hơn 4 năm qua
Kỹ sư điện tử tự động hóa
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 39
9 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 5 năm qua
Kỹ sư điện - tự động hóa
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm trên 7,000,000 USD Hà Nội hơn 6 năm qua
Kỹ sư điện, tự động hóa
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 34
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Lâm Đồng
Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 6 năm qua
Kỹ Sư Điện - Tự Động Hoá
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 7,0 tr.VND Hà Nội
Bắc Ninh
Thái Nguyên
hơn 6 năm qua
Kỹ Sư Điện - Tự Động Hóa
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 7,0 tr.VND Gia Lai
Hà Nội
hơn 6 năm qua
Kỹ sư Điện - Tự Động Hóa
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 36
5 năm Thương lượng Hà Nội
Hải Phòng
Hải Dương
hơn 6 năm qua
Ky Su Dien - Tu Dong Hoa
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
5 năm 800 - 1,200 USD Hà Nội
Hải Dương
hơn 6 năm qua
en 3.4 Kỹ sư điện và tự động hóa
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
3 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Bắc Ninh
hơn 6 năm qua
Kỹ sư điện - Tự động hóa
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Hưng Yên
hơn 6 năm qua
Kỹ sư Điện - Tự động hóa
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Bắc Ninh
Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 6 năm qua
Kỹ sư điện - tự động hóa
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
3 năm Thương lượng Hà Nội
hơn 6 năm qua
Kỹ sư điện - Tự động hóa
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
Kỹ Sư Điện - Tự Động Hóa
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 35
3 năm Thương lượng Hà Nội
Nam Định
Thái Nguyên
hơn 6 năm qua
Kỹ Sư Điện - Tự Động Hóa
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 35
2 năm 5,0 - 8,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Kỹ Sư Điện - Tự Động Hóa
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
Kỹ sư điện - tự động hóa
| Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 7,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Kỹ sư điện - tự động hóa
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
4 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
Lạng Sơn
Thái Nguyên
hơn 6 năm qua
Kỹ sư điện ,tự động hóa
| Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 5,0 tr.VND Hà Nội
Hải Phòng
Bắc Giang
Bắc Ninh
Hải Dương
Hưng Yên
hơn 6 năm qua
Kỹ sư điện - tự động hóa
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
1 năm Thương lượng Hà Nội
Hải Dương
Thanh Hóa
Vĩnh Phúc
hơn 6 năm qua
Kỹ sư điện - tự động hoá
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 7,0 tr.VND Hà Nội
Phú Thọ
Vĩnh Phúc
hơn 6 năm qua
Kỹ sư điện, Kỹ sư tự động hoá
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
6 năm Thương lượng Hải Dương
Lào Cai
Hà Nội
hơn 6 năm qua
Kỹ sư Điện - Tự Động Hóa - Nhân Viên Kỹ Thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Hưng Yên
hơn 6 năm qua
Kỹ sư điện - Tự động hóa công nghiệp
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
2 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Hà Nội
Bắc Ninh
Thái Bình
hơn 6 năm qua
Kỹ sư Điện tử - Tự động hóa
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
2 năm Thương lượng Hà Nội
Hà Tây
Thanh Hóa
hơn 5 năm qua
Kỹ Sư Điện Tử - Tự Động Hóa
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 35
Chưa có kinh nghiệm 7,0 - 10,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Kỹ sư Dien tu - Tu dong hoa
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 43
7 năm Thương lượng Hưng Yên
Bắc Ninh
Hà Nội
hơn 6 năm qua
Kỹ sư Điện Tử - Tự Động Hóa
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
2 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
KV Bắc Trung Bộ
hơn 6 năm qua
Kỹ Sư Điện Tử - Tự Động Hóa
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 33
2 năm 5,0 - 8,0 tr.VND Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
Hải Phòng
Hưng Yên
hơn 6 năm qua
Kỹ Sư Điện Tử / Tự Động Hóa
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
hơn 6 năm qua
Kỹ sư điện- Tự động hóa- Nhân viên kỹ thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Hưng Yên
hơn 6 năm qua
Mới tốt nghiệp / kỹ sư điện tử - kỹ sư tự động hóa
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Hải Phòng
Bắc Ninh
hơn 6 năm qua
Kỹ sư Điều khiển và Tự động hóa
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Hải Phòng
Hưng Yên
Thái Bình
hơn 5 năm qua
Kỹ sư điện tử -tự động hóa
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 40
5 năm Thương lượng Hà Nội
Vĩnh Phúc
Bắc Ninh
hơn 6 năm qua
Kỹ Sư Điều Khiển Và Tự Động Hóa
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 35
4 năm 5,0 - 8,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10