Tìm hồ sơ

Tìm thấy 7,860 hồ sơ ngành nghề Bưu chính viễn thông x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh 8 tháng qua
Nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm Thương lượng Điện Biên hơn 2 năm qua
3.5 Trưởng nhóm/trưởng phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
11 năm trên 15,0 tr.VND Hà Nội hơn 2 năm qua
Nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 28
2 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 36
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
nhân viên lái xe
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm Thương lượng Bình Dương hơn 3 năm qua
Nhân Viên Kỹ Thuật / Nhân Viên Lắp Ráp Bảo Trì Máy - Hỗ Trợ Vận Hành Máy
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Kỹ thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
5 năm trên 9,0 tr.VND Hà Nội
Hà Nam
Hưng Yên
hơn 3 năm qua
Project Manager/R&D/ Lecturer
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 38
12 năm Thương lượng Hà Nội hơn 3 năm qua
kỹ thuật viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Giám sát bán hàng
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 29
3 năm Thương lượng Quảng Ninh hơn 3 năm qua
business development manager, sales manager, carrier relations manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 33
7 năm 1,300 - 2,000 USD Hà Nội hơn 4 năm qua
Giám đốc, phó giám đốc,giám sát khu vực,quản lý điêu hành
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 38
8 năm trên 1,200 USD Hà Tĩnh
Nghệ An
hơn 4 năm qua
IT SOFTWARE
| Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 25
Chưa có kinh nghiệm 250 - 350 USD Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Giám đốc kinh doanh, Giám đốc khu vực, Trưởng Phòng kinh doanh, Sale Manager,National Sale Manager, Area Sale Manager
| Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 35
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
4.4 Sales Manager/Director
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 38
11 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
Thiet Ke Do Hoa, Tin Hoc Quan Li
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
110 năm 4,0 - 5,0 tr.VND An Giang
Đồng Tháp
hơn 4 năm qua
Nhân viên thẩm định
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
4 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kỹ Thuật
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
5 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Marketing Analyst
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kỹ Thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên It
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 5
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 4 năm qua
Phó Phòng Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 37
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân viên văn phòng, Điện thoại viên chăm sóc khách hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
8 năm trên 6,0 tr.VND Hải Phòng hơn 4 năm qua
Nhân Viên It
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Tử Viễn Thông
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Cần Thơ
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kỹ Thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm Thương lượng Hà Nam
Nam Định
hơn 4 năm qua
Kỹ Sư Viễn Thông
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kỹ Thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 4 năm qua
Electronic And Telecommunication
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Đà Nẵng
Quảng Nam
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kỹ Thuật Viễn Thông
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
1 năm Thương lượng Đà Nẵng hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kỹ Thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Thiết Kế Mạng Viễn Thông (Netx - Cad)
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 50
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên It
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 26
5 năm Thương lượng Bà Rịa - Vũng Tàu hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kỹ Thuật Điện, Điện Tử
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 50
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Kỹ Sư Điện Tử Viễn Thông
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Đà Nẵng hơn 4 năm qua
Nhân Viên It Phần Cứng / Mạng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Giang
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Chính Thức
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Kiên Giang hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kỹ Thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 50
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 50
5 năm Thương lượng Đà Nẵng hơn 4 năm qua
Kỹ Thuật Viên Triển Khai Khối Doanh Nghiệp
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 50
5 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân Viên It
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 50
2 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kỹ Thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Hưng Yên
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Văn Phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Tiền Giang
hơn 4 năm qua
Nhân viên kĩ thuật viễn thông
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
5 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhan vien IT- Nhan vien KT
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
5 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Tây Ninh
hơn 4 năm qua
Kế Toán - Nhân Viên Văn Phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân viêc hành chánh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10