Tìm hồ sơ

Tìm thấy 1,620 hồ sơ ngành nghề Chuỗi cung ứng x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Giám đốc
| Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: -47
20 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
1 tháng qua
Quản lý kho vận
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 36
9 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
3 tháng qua
Supply Chain
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 32
9 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 7 tháng qua
Intern
| Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 22
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 10 tháng qua
Supply Chain Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 42
18 năm 3,000 - 4,000 USD Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
SUPPLY CHAIN
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 2 năm qua
Purchasing
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 24
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
E-Commerce Operations Supervisor / Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 27
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Quản lý mua bán hàng, Kiếm toán, Suppy Chain
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
3.2 Kế hoạch sản xuất
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
10 năm Thương lượng Hà Nội hơn 3 năm qua
Nhân viên mua hàng
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Planing Staff
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
hơn 4 năm qua
Nhân viên xuất nhập khẩu, Chuỗi cung ứng, Bảo hiểm.
| Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Xuất nhập khẩu, nhân viên bán hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 25
1 năm trên 3,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Giám đốc kinh doanh
| Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 33
8 năm 20,0 - 25,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
trainee
| Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 25
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
3.2 Kế Toán Tổng Hợp, Kế Toán Trưởng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 37
12 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Supply Planner
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 39
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
nhân viên chính thức
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Finance Manager Assistant / Accountant / Admin
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
4 năm 12,0 - 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Nước Ngoài
hơn 4 năm qua
Purchasing Specialist
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
2 năm 400 - 500 USD Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Senior Logistics Coordinator
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
6 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Logistics, Sales, Customer Service
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm 300 - 500 USD An Giang hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 25
2 năm 5,0 - 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 48
15 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
en 3.3 Secrectary, Assistant of Director, Project Assistant
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Lean/IE manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 30
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Business Developement
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Long An
hơn 5 năm qua
en Ex-import Manager/ Purchasing Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 32
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Senior Sales Executive, Account Manager, Business Development Executive
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Banking and Finance/ Insurance/ Logistics.
| Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
hơn 5 năm qua
en Supply Chain, Assistant, Secretary, Admin, Human Resources, Finance, Marketing.
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
6 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Nước Ngoài
hơn 5 năm qua
en Sales Assistant
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm 500 - 700 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
suppier, office worker
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
3 năm Thương lượng Đồng Nai hơn 5 năm qua
Supply Chain Officer
| Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm 6,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 53
20 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Commercial Purchasing Procurement Logistics Supply Chain
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Purchasing Staff, Assistant
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Logistics specialist
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Supply Chain
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
working in professional enviroment
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 48
15 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Supply chain and Transportation, Logistics planner
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
3 năm 550 - 700 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Import Export - Supply chain (Logistics - Customer Service) Staff
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân viên Xuất Nhập khẩu, Nhân viên thu mua
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Procurement / Purchasing staff
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
6 năm 450 - 650 USD Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 5 năm qua
en Customer Service, Purchasing, Supply Chain, Import-Export Officer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
EXPORT-IMPORT STAFF
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kế Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 5,0 tr.VND Bình Dương hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kỹ Thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm trên 3,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Hà Nội
Thái Bình
hơn 5 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10