Tìm hồ sơ

Tìm thấy 2,743 hồ sơ ngành nghề Công nghệ thực phẩm / Dinh dưỡng x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 22
Chưa có kinh nghiệm 6 - 8 tr.VND Hồ Chí Minh 1 tuần qua
Nhân viên Nghiên cứu và phát triển sản phẩm
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 22
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 3 tuần qua
R&D, QA, QC, KCS, phân tích thực phẩm, Chuyên viên dinh dưỡng
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 22
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 1 tháng qua
Nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 21
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 1 tháng qua
Nhân viên QC
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Đồng Nai 2 tháng qua
thực tập sinh
| Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 20
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 3 tháng qua
Cộng Tác Viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 22
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 7 tháng qua
Thực tập sinh
| Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 20
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 7 tháng qua
R&D Director
| Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 39
15 năm Thương lượng Bình Dương 9 tháng qua
QA/QC, R&D, tư vấn
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 23
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Bình Định
10 tháng qua
nhân viên kiểm tra chất lượng/ giám sát dây chuyền sản xuất
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 21
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 11 tháng qua
Nhân viên QA/QC, R&D, Lab
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 23
Chưa có kinh nghiệm 6 - 8 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
11 tháng qua
3.5 Trưởng Phòng Kế Hoạch
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 37
10 năm 20 - 22 tr.VND Bình Dương hơn 2 năm qua
Finance Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 42
15 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Long An
hơn 2 năm qua
Food Industrial Engineer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
7 năm 12 - 16 tr.VND Hà Nội hơn 2 năm qua
Quản lý chất lượng; nhân viên;
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 32
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
An Giang
Bình Dương
hơn 2 năm qua
chuyên viên R&D
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 3 năm qua
4.1 Máy và Qúa trình thiết bị công nghệ hóa học - Thực phẩm
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm 7 - 10 tr.VND Hồ Chí Minh
Dak Lak
Đồng Nai
hơn 3 năm qua
5.0 Nhân viên QC, QA, chuyên viên Kiểm soát chất lượng
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
2 năm 6 - 10 tr.VND Hà Nội
Hà Nam
hơn 3 năm qua
nhân viên Quản lí chất lượng hoặc nhân viên R&D
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 24
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Giám Sát Bán Hàng
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
4 năm 14 - 20 tr.VND Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Lâm Đồng
hơn 3 năm qua
Nhân viên R&D / QA
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 3 năm qua
Nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
1 năm Thương lượng Bình Dương hơn 3 năm qua
Nhân viên QA, QC, KCS
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
Chưa có kinh nghiệm 5 - 7 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Trưởng Nhóm /Giám sát
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
8 năm Thương lượng An Giang
Cần Thơ
Vĩnh Long
hơn 3 năm qua
Nhân viên Quản lý chất lượng
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 25
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 3 năm qua
Nhân viên QA& QC, Nhân viên Phòng thí nghiệm, Chuyênviêndinhdưỡng,
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Định
Bình Dương
hơn 3 năm qua
Thu mua
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 44
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân Viên QA/QC/Quản lý đơn hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
Chưa có kinh nghiệm 3 - 5 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân viên ngành thực phẩm
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Bình Định
hơn 3 năm qua
Trợ lý kinh doanh - Sale Admin - Hành chính Văn Phòng
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
nhân viên phòng đảm bảo chất lượng/ kcs/ qa
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm 3 - 5 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Long An
hơn 4 năm qua
Nhân viên kế hoạch, QA, Thực phẩm, kinh doanh
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
6 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 4 năm qua
QA/QC/ISO/R&D Specialist
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
1 năm 500 - 700 USD Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân viên Kế hoạch sản xuất, kế hoạch nguyên liệu
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
5 năm Thương lượng Bà Rịa - Vũng Tàu hơn 4 năm qua
Nhân viên QC/ Thống kê
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
5 năm Thương lượng Bình Dương hơn 4 năm qua
TECHNICAL ENGINEER; CHEMICAL ENGINEER; R&D; QA, QC, APPLICATION ENGINEER, SALE ENGINEER...
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Long An
hơn 4 năm qua
Nhân viên kế toán
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm 3 - 5 tr.VND Đà Nẵng hơn 4 năm qua
nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Quản lý sản xuất : ERP, thống kê - phân tích dử liệu
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
NHÂN VIÊN QC, ISO, KCS
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
Nhân viên KCS, QA, QC, giám sát sản xuất ngành thực phẩm
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Bình Phước
hơn 4 năm qua
Quản lý/Giám sát sản xuất
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
Food R&D hoặc Food R&D Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 41
14 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
en 4.2 Laboratory Technician, QC Staff
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Cần Thơ
hơn 4 năm qua
Trợ lý kinh doanh
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Thừa Thiên- Huế
hơn 4 năm qua
Nhân viên R&D
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 28
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
3.3 Nhân Viên QA / QC
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Gia Lai
hơn 4 năm qua
Nhân viên QA/QC
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10