Tìm hồ sơ

Tìm thấy 4,342 hồ sơ ngành nghề Du lịch x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Nhân viên đào tạo - tuyển dụng
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 7 tháng qua
4.0 Giám Đốc Nhân Sự/Trưởng Phòng Hành Chánh Nhân Sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 52
20 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 2 năm qua
Giám đốc chi nhánh
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 32
4 năm trên 500 USD Hà Nội hơn 3 năm qua
Personal Assistant
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
6 năm trên 1,500 USD Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Quản lý điều hành/Chuyên viên đào tạo/trưởng phòng kinh doanh/ trưởng phòng mark
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 26
4 năm trên 1,000 USD Hà Nội
Hải Phòng
Quảng Ninh
hơn 3 năm qua
Tổng giám đốc điều hành
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Tổng giám đốc | Tuổi: 46
19 năm trên 1,800 USD Đà Nẵng
Quảng Nam
Thừa Thiên- Huế
hơn 3 năm qua
3.3 Trưởng bộ phận - Trưởng Phòng Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
6 năm trên 700 USD Khánh Hòa hơn 3 năm qua
4.1 Trưởng phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
12 năm trên 10,0 tr.VND Cần Thơ hơn 3 năm qua
Quản lý Điều Hành Bếp
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 39
7 năm trên 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
4.5 Giám đốc kinh doanh/ Trưởng phòng kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
12 năm trên 1,000 USD Hồ Chí Minh
Khánh Hòa
Lâm Đồng
hơn 3 năm qua
Kế toán thanh toán và tài sản
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
5 năm trên 7,0 tr.VND Đà Nẵng hơn 3 năm qua
GENERAL ACCOUNTANT
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
5 năm 500 - 650 USD Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
hơn 3 năm qua
Quản lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
9 năm Thương lượng Hà Nội hơn 3 năm qua
Admin / Personnel Specialist / Project Assistant
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
8 năm Thương lượng Đà Nẵng hơn 3 năm qua
Hành chính/ Thư ký/ Trợ lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
9 năm trên 15,000,000 USD Đà Nẵng hơn 3 năm qua
Senior Copywriter/Content Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 37
12 năm trên 1,000 USD Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Kế toán tổng hơp, kế toán viên, Sales admin
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
10 năm trên 350 USD Hà Nội hơn 3 năm qua
6.2 Trưởng phòng Bán hàng - Marketing
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 43
17 năm trên 1,500 USD Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
marketing
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
3 năm 1,500 - 2,500 USD Hà Nội hơn 4 năm qua
Thực tập Sinh Digital Marketing
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Sales Executive
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
ADMIN/ASSISTANT/RECEPTIONIST/HR
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên
4 năm 7,0 - 7,5 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân viên Hành chính
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Hà Nội
Thái Nguyên
hơn 4 năm qua
tourism staff
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 41
15 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân sự/nhân viên văn phòng
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
5 năm trên 300 USD Hà Nội
Toàn quốc
hơn 4 năm qua
Nhân viên văn phòng
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
3 năm 4,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Sommelier/Assistant Restaurant Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 31
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân viên kinh doanh
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân viên sale tour tiếng Pháp/điều hành tour tiếng Pháp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
4 năm trên 400 USD Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân viên Truyền thông - Du lịch
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
6 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Hành chính văn phòng, trợ lý kiêm phiên dịch, hướng dẫn viên du lịch
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
1 năm Thương lượng Đà Nẵng
Quảng Nam
hơn 4 năm qua
Kỹ thuật viên (thực phẩm)
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
4 năm trên 700 USD Bình Dương
Đồng Nai
Hồ Chí Minh
hơn 4 năm qua
NHÂN VIÊN MARKETING
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân viên phiên dịch
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
3 năm Thương lượng Đà Nẵng
Quảng Trị
Thừa Thiên- Huế
hơn 4 năm qua
Hành chính văn phòng, chăm sóc khách hàng, du lịch...
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Thư kí công trường
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm trên 6,0 tr.VND Cần Thơ
Dak Lak
Hồ Chí Minh
hơn 4 năm qua
Giáo viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Thừa Thiên- Huế
hơn 4 năm qua
Hướng dẫn viên du lịch
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Hành chính văn phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm Thương lượng Hà Nội
Phú Thọ
Tuyên Quang
hơn 4 năm qua
Quản lý bán hàng bán lẻ + quản lý cửa hàng thời trang
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 27
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân viên kinh doanh, Quản lý nhân sự, Quản lý sản xuất, PR-Marketing, Điều hành và quản lý dự án
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Hải Dương
Hưng Yên
hơn 4 năm qua
Biên/Phiên dịch tiếng Pháp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Quảng Ninh
hơn 4 năm qua
Trợ lý /Giáo viên/PG
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm Thương lượng Hà Nội
Thái Bình
hơn 4 năm qua
Tro ly cua hang truong
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Tour Operator , Sale Tour
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
7 năm Thương lượng Đà Nẵng hơn 4 năm qua
Biên Phiên Dịch, Giáo Viên Tiếng Anh, Hướng Dẫn Viên Du Lịch
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đà Nẵng
hơn 4 năm qua
Nhân viên văn phòng, Nhân viên biên phiên dịch, Sales Admin
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân viên hành chính, kinh doanh, du lịch, chăm sóc khách hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm Thương lượng Quảng Ninh hơn 4 năm qua
Nhân viên kinh doanh, nhân viên tổ chức sự kiện, quản lý nhân sự, trợ lý, thư ký
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hà Nội
Bà Rịa - Vũng Tàu
Hải Phòng
hơn 4 năm qua
Sales, Sales manager, Director assistant
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Khánh Hòa
hơn 4 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10