Tìm hồ sơ

Tìm thấy 2,105 hồ sơ ngành nghề Giải trí x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Kế toán trưởng - Chief Accountant
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 39
12 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Trưởng Nhóm hoặc Trưởng Bộ Phận
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
RECEPTIONIST-CASHIER-SALESMAN
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
2 năm 5,0 - 10,0 tr.VND Cần Thơ hơn 3 năm qua
Trưởng Phòng
| Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 34
8 năm 5,0 - 15,0 tr.VND Hà Nội hơn 3 năm qua
Marketing, PR
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
3 năm 1,0 - 14,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
nhân viên marketing, nhân viên hành chính kiêm một phần kế toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
5 năm Thương lượng Hà Nội hơn 3 năm qua
Nhân Viên Soát Vé / Giữ Quầy Đồ
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Bà Rịa - Vũng Tàu hơn 4 năm qua
Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Bà Rịa - Vũng Tàu hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Nhà Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân Viên It
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
3 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân Viên Văn Phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Pha Chế
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 24
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Cộng Tác Viên Thu Âm - Thuyết Minh
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Kỹ Thuật Viên Âm Thanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
5 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân Viên Soát Vé Rạp Chiếu Phim
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 23
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Ngành Du Lịch
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 50
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Định
Đà Nẵng
hơn 4 năm qua
Họa Sĩ Vẽ Tay - Thiệp Chúc Mừng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Bán Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
nhan vien
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Supervisor, team leader; manager.
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 28
2 năm trên 6,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Trợ lý/ thư ký/ phiên dịch
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
6 năm trên 1,500 USD Hải Phòng
Hồ Chí Minh
Nước Ngoài
hơn 4 năm qua
6.3 Quản lý & Vận hành sản phẩm game mobile, game online
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân viên Marketing
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
2 năm trên 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Kỹ sư kinh doanh
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 30
4 năm 9,0 - 20,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 4 năm qua
Thư ký/ trợ lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm 8,0 - 12,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
en Marketing Executive
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm 9,0 - 12,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
NHAN VIEN KY THUAT
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
3 năm 5,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Trưởng nhóm PR - Marketing/ Trưởng phòng PR - Marketing
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Trợ lý, Dịch vụ khách hàng
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Kế toán, Cửa hàng trường, Nhân Sự, Hành chánh
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 34
6 năm 5,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en 8.1 Admin Officer , Assistant Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en 4.7 Operation Manager
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 36
6 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân Viên Bán Thời Gian
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
4 năm 4,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Chuyên viên thiết kế đồ họa & website
Bằng cấp: Khác | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
4 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
en STAFF POSITION
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm 3,5 - 5,0 tr.VND Bình Dương
Đồng Nai
hơn 5 năm qua
en 3.3 F&B Operations Manager/ Training Manager
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 52
25 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en 5.6 IT Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 37
9 năm 1,500 - 3,000 USD Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Trợ Lý - Thư Ký Văn Phòng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en 4.8 Digital Artist // Digital Mediator
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
KV Đông Nam Bộ
KV Nam Trung Bộ
hơn 5 năm qua
Nhân Viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
4 năm 5,0 - 8,0 tr.VND Hà Nội hơn 5 năm qua
en 8.4 Outlet Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 49
16 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bà Rịa - Vũng Tàu
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Video Copywriter
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
en Digital Marketing Specialist with strong technical background
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
5 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
en Member service - Reception - Operation officer
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
1 năm 4,0 - 4,8 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân viên Kế toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm 3,5 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân viên hành chính, lễ tân, thủ quỹ, thu ngân
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Creative Producer (Trợ Lý Sản Xuất Chương Trình Truyền Hình)
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 42
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Quản lý dự án
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm 8,0 - 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
BIÊN KỊCH - BIÊN TẬP - SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH GAME SHOW - SCRIPTWRITER - SÁNG TẠO NGHỆ THUẬT
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10