Tìm hồ sơ

Tìm thấy 702 hồ sơ ngành nghề Hàng không x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Customer Service Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 39
13 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Booker
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
6 năm Thương lượng Đà Nẵng hơn 3 năm qua
Sales Executive
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân viên Truyền thông - Du lịch
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
6 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Giáo viên tiếng Anh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Đà Nẵng
hơn 4 năm qua
nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 25
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Công nghệ thông tin phần mềm
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
5 năm Thương lượng Nghệ An hơn 4 năm qua
Trưởng Phòng Tổ Chức-Nhân Sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 46
7 năm trên 700 USD Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân viên Hành chính-Nhân sự
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hà Nội
Hải Dương
Hải Phòng
hơn 4 năm qua
Kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 43
11 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
3 năm trên 350 USD Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân viên Hành chính Nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 4 năm qua
Kỹ sư Kinh tế xây dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
4 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Hành chính văn phòng, Thư ký
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
4 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 4 năm qua
Admin kinh doanh, Kế toán công nợ, Kế toán bán hàng, Kế toán thanh toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Khánh Hòa
hơn 4 năm qua
en Hotel/restaurant/travel/office
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Công việc phù hợp trong giờ hành chính
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
en Sản Xuất - Hành Chính văn Phòng - Lập Trình
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
Chưa có kinh nghiệm trên 100 USD Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 4 năm qua
3.6 Năng động, môi trường làm việc tốt
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Bắc Ninh
hơn 4 năm qua
Nhân viên kế toán tổng hợp/ Kế toán công nợ/ Kế toán Thuế/ CV Kế toán nội bộ/ Trợ lý kiểm toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm trên 10 tr.VND Hà Nội hơn 4 năm qua
3.3 Quản lý kỹ Thuật - Kỹ sư giám sát thi công
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh/ Marketing
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân viên kinh doanh, kỹ sư dầu khí,kỹ sư ứng dụng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Giáo dục, tài chính, ngân hàng, thủ quỹ, viễn thông, trợ lý, thư ký....
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 4 năm qua
Hành chánh văn phòng
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Hành Chính Văn Phòng
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm trên 5 tr.VND Hà Nội hơn 4 năm qua
en Nhân viên xuất nhập khẩu, Nhân viên điều vận, sân bay
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
2 năm trên 7 tr.VND Hà Nội hơn 4 năm qua
en 3.2 Marketing
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Đà Nẵng hơn 4 năm qua
Giao nhận Vận tải, Logistics, Xuất nhập khẩu
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 40
12 năm trên 700 USD Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân viên du lịch - book vé máy bay
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
en QUẢN LÝ/NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
7 năm trên 15 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
en Import Export Staff
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân viên điều độ, khai thác bay
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm 10 - 12 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
3.2 Kế Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 4 năm qua
Ngân hàng
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
en 3.6 Hành Chính Văn Phòng, Thư Kí, Trợ Lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
hơn 4 năm qua
4.2 Giám sát kinh doanh, cửa hàng trưởn, saleadmin,nhân viên kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
hơn 4 năm qua
3.2 Kế toán, Hành Chính Văn phòng, Văn Thư, Trợ Giảng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Hành chính văn phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
5 năm Thương lượng Hà Nam hơn 4 năm qua
en Tài chinh Ngân hàng, Chứng khoán, Hàng không, NGOs
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm trên 400 USD Hà Nội hơn 4 năm qua
QUẢN LÝ,NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG,TÍN DỤNG HOẶC PHÁT TRIỂN KINH DOANH KINH TẾ VÀ DU LỊCH DỊCH VỤ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Đà Nẵng
Quảng Nam
hơn 4 năm qua
en Nhân viên Văn phòng, Nhân viên Marketing - Kinh doanh, Trợ lý, ...
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Điều Hành Tour
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm trên 6 tr.VND Hà Nội
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
hơn 4 năm qua
en 5.8 Maintenance Engineer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 40
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
hơn 4 năm qua
4.7 Hành chính văn phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 41
Chưa có kinh nghiệm trên 550 USD Hà Nội hơn 4 năm qua
en Inbound Sales Executive/ Customer Service Staff/ Assistant
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
2 năm trên 300 USD Hà Nội hơn 4 năm qua
3.3 Giám Đốc Điều Hành
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 37
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
hơn 4 năm qua
Nhân viên thu mua
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
9 năm Thương lượng Hải Phòng hơn 4 năm qua
Nhân Viên Phòng Vé Máy Bay, Hành Chính
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 39
8 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10