Tìm hồ sơ

Tìm thấy 10,138 hồ sơ ngành nghề Quản lý chất lượng (QA/QC) x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Nhân viên kiểm soát/quản lý chất lượng
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 22
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 1 tuần qua
manager / director
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 49
19 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
3 tuần qua
Plant Manager
| Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 65
41 năm 2,000 - 4,000 USD Hồ Chí Minh
Hà Nội
Toàn quốc
4 tuần qua
any
| Cấp bậc hiện tại: Tổng giám đốc | Tuổi: 65
41 năm 3,000 - 5,000 USD Hồ Chí Minh
Hà Nội
Đồng Nai
2 tháng qua
Thực tập sinh
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 21
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
3 tháng qua
Nhân viên QC
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 22
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 3 tháng qua
nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 22
Chưa có kinh nghiệm 6,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh 4 tháng qua
Kỹ sư bảo trì
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
3 năm 350 - 450 USD Hải Phòng 4 tháng qua
Nhân viên Nghiên cứu và phát triển sản phẩm
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 22
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 4 tháng qua
TEAM LEADER FURNITURE
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
15 năm 15,0 - 17,0 tr.VND Bình Dương
Đồng Nai
4 tháng qua
R&D, QA, QC, KCS, phân tích thực phẩm, Chuyên viên dinh dưỡng
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 22
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 4 tháng qua
Electrical Engineer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
14 năm 1,200 - 1,500 USD Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
Khác
6 tháng qua
kế hoạch sản xuất
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm 7,0 - 7,5 tr.VND Hồ Chí Minh 9 tháng qua
Internal Auditor
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
9 năm 15,0 - 18,0 tr.VND Hồ Chí Minh 9 tháng qua
Nhân viên
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
5 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
10 tháng qua
Cộng Tác Viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 22
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 11 tháng qua
Supply Chain Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 41
18 năm 3,000 - 4,000 USD Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
QA Manager or Operations Manager
| Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 37
13 năm Thương lượng Hải Phòng hơn 2 năm qua
QA/QC, R&D, tư vấn
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 23
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Bình Định
hơn 2 năm qua
Nhân viên QA/QC, R&D, Lab
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 23
Chưa có kinh nghiệm 6,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 2 năm qua
Thực tập sinh
| Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 21
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Chuyên viên ISO
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
2 năm trên 12,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
NHÂN VIÊN CHÍNH THỨC
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
7 năm trên 1,500 USD Bình Dương
Đồng Nai
Hồ Chí Minh
hơn 2 năm qua
Food Industrial Engineer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
7 năm 12,0 - 16,0 tr.VND Hà Nội hơn 3 năm qua
Quản lý , trưởng bộ phận
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
3 năm trên 400 USD Hà Nội
Bắc Ninh
Hưng Yên
hơn 3 năm qua
Quản lý chất lượng; nhân viên;
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 32
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
An Giang
Bình Dương
hơn 3 năm qua
Nhan vien
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 3 năm qua
QA/QC, Nhân viên phòng thí nghiệm, Nhân viên Iso...
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 24
Chưa có kinh nghiệm trên 300 USD Bình Dương
Đồng Nai
Hồ Chí Minh
hơn 3 năm qua
Nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 24
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 3 năm qua
R&D, QA/QC - hóa chất, polymer
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 24
Chưa có kinh nghiệm 7,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
chuyên viên R&D
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 3 năm qua
Technical management or Project management
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 30
5 năm 1,400 - 2,000 USD Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Ctác Môi trường
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 59
20 năm trên 500 USD Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 3 năm qua
Quản lý điều hành, kiểm định chất lượng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
3 năm Thương lượng Hải Dương
Hải Phòng
Hưng Yên
hơn 3 năm qua
5.0 Nhân viên QC, QA, chuyên viên Kiểm soát chất lượng
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
2 năm 6,0 - 10,0 tr.VND Hà Nội
Hà Nam
hơn 3 năm qua
Giám đốc sản xuất
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 39
15 năm trên 1,000 USD Hà Nội
Bắc Ninh
Hưng Yên
hơn 3 năm qua
Chuyên viên giám sát chất lượng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
6 năm 15,0 - 17,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân viên quản lý chất lượng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN-QUẢN LÍ SẢN XUẤT - QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 40
8 năm trên 1,500 USD Bắc Giang
Bắc Ninh
Thái Nguyên
hơn 3 năm qua
Nhân viên chính thức
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 25
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 45
20 năm trên 7,0 tr.VND Hà Nội hơn 3 năm qua
nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
3 năm 4,5 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Quản lý kỹ thuật
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
6 năm Thương lượng Hà Nội hơn 3 năm qua
Trưởng nhóm Kiểm soát nội bộ
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
5 năm 12,0 - 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Khánh Hòa
hơn 3 năm qua
5.4 QA/QC Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 35
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 3 năm qua
Nhân viên R&D / QA
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 3 năm qua
Dược sĩ đại học
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
Trưởng phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 46
15 năm trên 1,200 USD Hà Nội
Bắc Ninh
Hưng Yên
hơn 4 năm qua
Kỹ Sư Công Nghệ Sinh Học
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đà Nẵng
hơn 4 năm qua
Kỹ Sư Điện - Điện Tử
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10