Tìm hồ sơ

Tìm thấy 13,541 hồ sơ ngành nghề Quản lý điều hành x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Giám đốc
| Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: -48
20 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
1 tuần qua
Plant Manager
| Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 65
41 năm 2,000 - 4,000 USD Hồ Chí Minh
Hà Nội
Toàn quốc
4 tuần qua
Construction Project Manager
| Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 51
27 năm 35,0 - 50,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
1 tháng qua
any
| Cấp bậc hiện tại: Tổng giám đốc | Tuổi: 65
41 năm 3,000 - 5,000 USD Hồ Chí Minh
Hà Nội
Đồng Nai
2 tháng qua
Trưởng Phòng Đào tạo- phát triển
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 31
10 năm 23,0 - 35,0 tr.VND Hồ Chí Minh 2 tháng qua
Giám Đốc kinh doanh vùng( RSM)
| Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 43
15 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Cần Thơ
Đồng Nai
4 tháng qua
Trợ lý Giám đốc
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 4 tháng qua
Director
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 38
15 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 5 tháng qua
Engineering Manager/ Business Development manager/ Aftersales Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 42
15 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 6 tháng qua
Trưởng Phòng
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 34
11 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
6 tháng qua
Supervisor/Assistant Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 27
4 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Hưng Yên
7 tháng qua
Giám Sát
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 31
9 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 9 tháng qua
Sales B2B/ Legal Excutive
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Hà Nội
Nước Ngoài
9 tháng qua
4.0 Giám Đốc Nhân Sự/Trưởng Phòng Hành Chánh Nhân Sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 51
20 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 2 năm qua
QA Manager or Operations Manager
| Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 37
13 năm Thương lượng Hải Phòng hơn 2 năm qua
Giám Đốc điều hành
| Cấp bậc hiện tại: Tổng giám đốc | Tuổi: 49
15 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Manager
| Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 32
5 năm 1,200 - 2,000 USD Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
5.3 RETAIL MANAGER/ GIÁM ĐỐC TTTM/ GIAM ĐỐC SIÊU THỊ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 50
15 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Cần Thơ
Tiền Giang
hơn 2 năm qua
4.8 Hospitality Management
| Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 37
18 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
CIO, Chief Information Officer, CTO, Chief Technology Officer, IT Director
| Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 59
30 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Hà Nội
Bình Dương
hơn 2 năm qua
Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 41
17 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
QUẢN ĐỐC SẢN XUẤT
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
10 năm trên 800 USD Đà Nẵng
Quảng Nam
Quảng Ngãi
hơn 2 năm qua
Quản Lý Vùng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
12 năm trên 1,500 USD Hà Nội
KV Bắc Trung Bộ
Toàn quốc
hơn 2 năm qua
Trưởng, phó phòng kinh doanh, Quản lý, giám sát, nhân viên kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
14 năm Thương lượng Hà Nội
Hà Tây
Hòa Bình
hơn 2 năm qua
3.6 Project Management/Executive Management/Business Development
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 40
16 năm trên 3,500 USD Bình Dương
Hồ Chí Minh
Long An
hơn 2 năm qua
Trưởng phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 40
14 năm trên 1,000 USD An Giang
Cần Thơ
Hồ Chí Minh
hơn 2 năm qua
Quản lý
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
3 năm trên 12,0 tr.VND Đồng Nai hơn 2 năm qua
Quản lý Kinh doanh Vùng/ Quản lý kinh doanh Khu vực
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 27
3 năm trên 22,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
ADMIN & HR,PRODUCTION OR MARKETING MANAGER, ASSISTANT FOR DIRECTOR
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 43
12 năm trên 1,000 USD Bình Dương
Đồng Nai
Hồ Chí Minh
hơn 3 năm qua
4.0 COO
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Phó Chủ tịch | Tuổi: 40
15 năm Thương lượng Hà Nội
Đà Nẵng
Hồ Chí Minh
Toàn quốc
hơn 3 năm qua
Quản lý , trưởng bộ phận
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
3 năm trên 400 USD Hà Nội
Bắc Ninh
Hưng Yên
hơn 3 năm qua
4.1 Quản lý ngành hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
7 năm trên 15,0 tr.VND Hà Nội hơn 3 năm qua
Kỹ sư cơ khí, quản lý sản xuất
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
7 năm trên 12,0 tr.VND Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 3 năm qua
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
6 năm trên 20,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
4.3 Giám sát bán hàng, giám sát kinh doanh, Sales Supervisor, SS, ASM
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
9 năm trên 17,0 tr.VND Thanh Hóa hơn 3 năm qua
3.7 Giám đốc, giám đốc chi nhánh, giám đốc vùng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 45
19 năm trên 1,000 USD Hà Nội
Hải Phòng
Hồ Chí Minh
hơn 3 năm qua
Nhân viên Văn Phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 25
3 năm trên 8,0 tr.VND Hà Nội
Tuyên Quang
Vĩnh Phúc
hơn 3 năm qua
Warehouse Manager, Warehouse Supervisor
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 40
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Long An
hơn 3 năm qua
3.5 Quản lý kho
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
7 năm trên 20,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
4.9 Chief Financial Officer (CFO)/ Finance Manager/ Chief Accountant
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 41
15 năm 2,300 - 2,800 USD Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 3 năm qua
4.5 Regional Sales Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 38
17 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Khánh Hòa
hơn 3 năm qua
Quản lý Điều Hành Bếp
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
7 năm trên 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Production
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
9 năm Thương lượng Bình Dương
Hồ Chí Minh
Long An
hơn 3 năm qua
4.0 Giám đốc
| Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 43
15 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 3 năm qua
4.5 Giám đốc kinh doanh/ Trưởng phòng kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
12 năm trên 1,000 USD Hồ Chí Minh
Khánh Hòa
Lâm Đồng
hơn 3 năm qua
Quản lý điều hành, kiểm định chất lượng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
3 năm Thương lượng Hải Dương
Hải Phòng
Hưng Yên
hơn 3 năm qua
3.2 Customer Service Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 43
20 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
QUẢN LÝ/ TRỢ LÝ/ NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
9 năm trên 500 USD Hồ Chí Minh
Long An
hơn 3 năm qua
3.4 Kho
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
3 năm trên 7,0 tr.VND Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 3 năm qua
Quản lý
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
7 năm trên 650 USD Hà Nội
Bắc Ninh
KV Bắc Trung Bộ
hơn 3 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10