Tìm hồ sơ

Tìm thấy 3,280 hồ sơ ngành nghề Quảng cáo / Đối ngoại x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Trợ lý Giám đốc
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 6 tháng qua
Digital Marketing
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 23
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 6 tháng qua
Digital Marketing
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 23
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Nước Ngoài
6 tháng qua
Marketing Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 36
8 năm trên 2,500 USD Hồ Chí Minh 11 tháng qua
media manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 47
18 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Marketing Executive, Sale Executive
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
2 năm 650 - 750 USD Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
PR & Communications/Content
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
9 năm 18,0 - 30,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Marketing Executive/Supervisor
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
2 năm 10,0 - 12,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Personal Assistant
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
6 năm trên 1,500 USD Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Marketing, specialized in Branding
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 26
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân viên mua hàng nước ngoài
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
7 năm trên 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
PR Executive
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
content writer
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
ART director
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 42
14 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Assistant Brand Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
3 năm 500 - 700 USD Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Marketing/ Brand executive
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
3 năm 14,0 - 18,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân Viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm 300 - 500 USD Hồ Chí Minh
Nước Ngoài
hơn 3 năm qua
Director Assistant
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
7 năm trên 1,000 USD Hà Nội
Bắc Ninh
Hưng Yên
hơn 3 năm qua
Marketing Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
10 năm trên 20,0 tr.VND Hà Nội
Hồ Chí Minh
Khánh Hòa
hơn 3 năm qua
Senior Copywriter/Content Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 37
12 năm trên 1,000 USD Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
ABM - Assistant Brand Manager
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Assitant Brand Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
4 năm 650 - 800 USD Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Marketing, PR
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
3 năm 1,0 - 14,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
3.6 NHÂN VIÊN MARKETING
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
3 năm trên 8,5 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân viên Thiết kế đồ họa
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
5 năm 5,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân Viên Thiết Kế
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
4 năm 9,0 - 20,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 3 năm qua
Nhân Viên Marketing
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Sale Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 31
4 năm 8,000 - 10,000 USD Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 3 năm qua
Chuyên viên Marketing
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
8 năm 18,0 - 20,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Marcom/Marketing/PR
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 33
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Markeitng/ Pr executive
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Xuất nhập khẩu/ làm dự án
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 43
5 năm trên 7,0 tr.VND Hà Nội hơn 4 năm qua
Translator | Writer | Reader
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Marketing, Logistics, Communication, Sales, Customer service, Account management
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm 350 - 450 USD Hồ Chí Minh
Bình Dương
Nước Ngoài
hơn 4 năm qua
Social Media Marketer
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Giám Sát Dự Án Marketing
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
4 năm trên 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Quảng Ngãi
Nước Ngoài
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Pr - Marketing
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 4
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Giám Đốc Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 36
5 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Hưng Yên
hơn 4 năm qua
Nhân viên văn phòng
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm Thương lượng Long An hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Marketing Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Pr- Tổ Chức Sự Kiện
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Marketing
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 40
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Public Relation - Marketing Executive
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh - Marketing
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Trợ Lý Văn Phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 42
5 năm Thương lượng Toàn quốc hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
5 năm Thương lượng Bình Dương hơn 4 năm qua
Trưởng Bộ Phận Quản Lý Chất Lượng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 5
5 năm Thương lượng Đồng Nai hơn 4 năm qua
Trợ Lý Kinh Doanh / Trợ Lý Giám Đốc / Cố Vấn Khách Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
hơn 4 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10