Tìm hồ sơ

Tìm thấy 15,836 hồ sơ ngành nghề Xây dựng x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Kỹ sư xây dựng, Civil Engineer
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
12 năm 10,0 - 20,0 tr.VND Đà Nẵng
Quảng Nam
Quảng Ngãi
2 tuần qua
Planning, Project Controls, Risk, Claims
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 51
25 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Hà Nội
2 tháng qua
Nhân viên dự toán
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 24
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 2 tháng qua
Construction Project Manager
| Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 52
27 năm 35,0 - 50,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
2 tháng qua
Kế toán, Trợ lý, Thư ký
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 41
12 năm 7,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh 5 tháng qua
Admin/ Secretary
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
5 năm 13,0 - 18,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Nước Ngoài
5 tháng qua
Civil
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 35
12 năm 2,000 - 3,000 USD Hồ Chí Minh 5 tháng qua
trưởng nhóm phiên dịch
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 47
20 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 7 tháng qua
Interpreter & Translator / Administrative Personnel / Personnel recruitment / Assistant/ Trainer
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 27
4 năm 600 - 700 USD Hà Nội 10 tháng qua
en 4.6 MEP Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 37
11 năm 2,000 - 2,500 USD Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đà Nẵng
hơn 2 năm qua
Quản lý, tổ chức thi công, giám sát công trình trang trí nội ngoại thất
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
12 năm Thương lượng Hà Nội hơn 2 năm qua
3.1 Trưởng nhóm
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 40
15 năm trên 1,5 tr.VND Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 2 năm qua
Giám sát
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 27
2 năm 10,0 - 14,0 tr.VND Hà Nội hơn 2 năm qua
Senior Architect
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
7 năm 900 - 1,200 USD Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
3.2 Giám sát, tổ chức thi công xây dựng
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
3.6 Project Management/Executive Management/Business Development
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 41
16 năm trên 3,500 USD Bình Dương
Hồ Chí Minh
Long An
hơn 3 năm qua
NHÂN VIÊN CHÍNH THỨC
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
7 năm trên 1,500 USD Bình Dương
Đồng Nai
Hồ Chí Minh
hơn 3 năm qua
Kỹ Sư Giám Sát Xây Dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
6 năm trên 12,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Sales Admin, Telesales, Thư ký, Trợ lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
6 năm trên 7,000,000 USD Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
3.8 Trưởng phòng Quản Lý Thiết Kế
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
11 năm trên 950 USD Hà Nội
Hồ Chí Minh
hơn 3 năm qua
Thẩm định, quản lý dự án
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 44
15 năm trên 600 USD Hà Nội
Quảng Ninh
Thái Nguyên
hơn 3 năm qua
Chỉ huy trưởng cầu đường, tư vấn giám sát
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
10 năm trên 800 USD Bình Dương
Đồng Nai
Hồ Chí Minh
hơn 3 năm qua
Kỹ sư giám sát, thi công
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 40
17 năm trên 10,0 tr.VND Đà Nẵng hơn 3 năm qua
4.7 Nhân viên Quản lý dự án / Trưởng nhóm giám sát
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 44
10 năm trên 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Long An
hơn 3 năm qua
3.2 Lead Engineer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 39
13 năm trên 1,500 USD Hà Nội
Hà Nam
Hưng Yên
hơn 3 năm qua
Quản lý/chuyên viên thu mua, cung ứng, vật tư - Lĩnh vực cầu đường, xây dựng nhà
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
10 năm trên 800 USD Hà Nội hơn 3 năm qua
Trưởng/Phó phòng (nhóm). Giám sát thi công và hoàn thiện công trình.
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 41
14 năm trên 15,0 tr.VND Bình Định hơn 3 năm qua
Kỹ sư cầu đường
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
12 năm trên 20,0 tr.VND Hà Nội hơn 3 năm qua
Nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 36
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Technical management or Project management
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 31
5 năm 1,400 - 2,000 USD Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
3.2 Trưởng nhóm
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
9 năm trên 650 USD Hà Nội hơn 3 năm qua
Kế toán
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
8 năm Thương lượng Đà Nẵng hơn 3 năm qua
Kỹ sư xây dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 28
3 năm trên 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Khánh Hòa
Ninh Thuận
hơn 3 năm qua
Nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm 7,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 3 năm qua
Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó, Cán bộ TVGS
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 47
16 năm trên 600 USD Hà Nội
Phú Thọ
Vĩnh Phúc
hơn 3 năm qua
Giám đốc Pháp lý dự án BĐS
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 49
20 năm trên 60,000,000 USD Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Site Engineer
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Phó phòng kế toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
10 năm trên 15,0 tr.VND Hà Nội hơn 3 năm qua
Nhân viên kỹ thuật thi công xây dưng cầu đường tại hiện trường
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Kỹ sư Giám sát Xây dựng
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 27
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Đồng Nai
hơn 3 năm qua
Kỹ thuật thi công, cán bộ hồ sơ thanh quyết toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
4 năm Thương lượng Toàn quốc hơn 3 năm qua
Kỹ Thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
6 năm trên 8,0 tr.VND Hà Nội
Thanh Hóa
KV Bắc Trung Bộ
hơn 3 năm qua
Design
| Cấp bậc hiện tại: Phó Giám đốc | Tuổi: 48
20 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 3 năm qua
Trưởng bộ phận xây dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
9 năm trên 1,700 USD Hà Nội hơn 3 năm qua
KỸ SƯ XÂY DỰNG
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Director Assistant
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
7 năm trên 1,000 USD Hà Nội
Bắc Ninh
Hưng Yên
hơn 3 năm qua
Kiến trúc sư
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 39
10 năm trên 20,000,000 USD Hà Nội hơn 3 năm qua
Kỹ sư thiết kế kết cấu, kỹ sư giám sát thi công
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
2 năm trên 9,0 tr.VND Hà Nội hơn 3 năm qua
Ky su kinh te xay dung
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 42
15 năm 1,000 - 1,500 USD Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10