Tìm hồ sơ

Tìm thấy 72 hồ sơ quan ly nganh hang x tại Hà Nội x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first | Relevant resume first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
4.1 Quản lý ngành hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
7 năm trên 15,0 tr.VND Hà Nội hơn 3 năm qua
Quản Lý Ngân hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 41
8 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
Quản lý ngành hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
3 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
en 4.8 Quản Lý Ngành Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 33
4 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
Quản Lý Ngân Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 40
8 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
Đơn Xin Việc Quản Lý Nghành Hàng
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm 3,0 - 4,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
en 7.1 Giám Sát, Quản Lý nghành hàng tiêu dùng nhanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 41
11 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Cần Thơ
hơn 6 năm qua
Quản lý; Quản lý Ngành Hàng, Nhân viên xuất nhập khẩu.
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 35
4 năm 7,0 - 9,0 tr.VND Hà Nội
Hồ Chí Minh
Nam Định
hơn 6 năm qua
3.2 Quản Lý Nghành Hàng, Siêu Thị, Quản Lý Sản Xuất
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 37
5 năm 5,0 - 8,0 tr.VND Hà Nội
Ninh Bình
Thanh Hóa
hơn 6 năm qua
Quản lý bán hàng ngành dược
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
6.8 Quản lý điều hành doanh nghiệp
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 44
15 năm Thương lượng Hà Nội
Vĩnh Phúc
Bắc Ninh
hơn 6 năm qua
Quản lý nhà hàng chuyên nghiệp
| Tuổi: 42
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
3.5 Quản Lý Nhà Hàng Chuyên Nghiệp
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 41
11 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
Quản Lý Kinh Doanh Ngành Hàng Thực Phẩm
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
5 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Quản lý ngành Tài chính - Ngân hàng
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 38
6 năm 25,0 - 30,0 tr.VND Hà Nội
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
hơn 6 năm qua
Kế toán trưởng/Giám đốc tài chính công ty chứng khoán/ Công ty quản lý quỹ/ Ngân hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 39
Chưa có kinh nghiệm 15,0 - 20,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 6 năm qua
3.1 Quan hệ đối ngoại/ Quản lý bán hàng/ Biên phiên dịch
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
hơn 6 năm qua
Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự, Nhân Viên Quản Lý, Nhân Viên Ngân Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
3 năm 4,0 - 5,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Chuyên Viên Đối Ngoại , Quản Lý Điều Hành
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
4 năm 15,0 - 30,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Quản lý bán hàng - ASM, Trưởng phó ngành hàng, Quản lý chuỗi cửa hàng, Cửa hàng trưởng...
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 40
10 năm 12,0 - 15,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
3.5 Trợ lý dự án, tài chính / Quản lý hành chính / Ngoại giao
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
3 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
Kế toán ngân hàng, quản lý tài chính
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 39
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
3.5 Trợ Lý Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hà Nội
Thanh Hóa
Bắc Ninh
hơn 6 năm qua
5.2 Quản Lý Nhà Hàng Nhiều Năm Kinh Nghiệm
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 43
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Hà Nội
Hải Phòng
hơn 6 năm qua
Tìm Việc Kinh Doanh, Quản Lý Kinh Doanh Ngành Hàng Vlxd Trang Trí Nội, Ngoại Thất
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
5 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
Quản lý, kiểm soát tài chính, ngân hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
4 năm 10,0 - 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 6 năm qua
4.5 Trợ lý, quan hệ khách hàng, đối ngoại
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
6 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
hơn 6 năm qua
Nhan Vien Ban Hang, Thu Ngan, Quan Ly
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm 4,0 - 5,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
en 5.4 kinh doanh, tài chính ngân hàng, quản lý dự án, điều hành
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
4.4 Quản Lý Vùng (ASM) Ngành Hàng Nội Thất Và Két Bạc
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 44
14 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
hơn 6 năm qua
en 6.3 Nhà quản lý cao cấp trong lĩnh vực ngân hàng - tài chính – đầu tư
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 36
8 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
Kinh Nghiệm 1 Năm Quản Lý Cửa Hàng Vàng Bạc, Bán Hàng Tại Fpt Shop
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm 4,0 - 5,0 tr.VND Hà Nội
Thái Bình
hơn 6 năm qua
Chuyên viên Ngân hàng, Quản lý cấp trung, Điều hành,
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
5 năm 8,0 - 10,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Tài chính - Ngân hàng, Quản lý điều hành, CSKH
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm Thương lượng Hà Nội
Hải Dương
hơn 6 năm qua
Biên Phiên Dịch Tiếng Trung, Quản Lý Kho Vận, Nghiệp Vụ Logisgics, Khai Báo Hải Quan, Quản Lý Nhân Sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 43
Chưa có kinh nghiệm 8,0 - 15,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
3.8 Giám Đốc Nhà Máy, Quản Lý Sản Xuất, Nghiên Cứu Phát Triển Sản Phẩm, Quản Lý Điều Hành
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Tổng giám đốc | Tuổi: 41
Chưa có kinh nghiệm 750 - 1,500 USD Hà Nội
Hà Nam
Hưng Yên
hơn 6 năm qua
Kế Toán - Tài Chính- Quản Lý Nhân Sự Và Hành Chính Trong Doanh Nghiệp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Hà Nội
Bình Dương
Cần Thơ
Đồng Nai
hơn 6 năm qua
3.2 Nhân Viên Kế Toán, Tài Chính - Ngân Hàng, Nhân Viên Quản Lý Hợp Đồng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 4,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
4.2 Chuyên viên PR - đối ngoại hoặc thư ký, quản lý hành chính
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
7 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân viên pháp chế, hoặc các việc liên quan đến pháp lý, nhân viên tài chính, ngân hàng, đầu tư. Quản lý dự án
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Nghệ An
hơn 6 năm qua
Nhà Quản Lý, Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Chuyên Nghiệp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm 5,0 - 8,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
en Quản lý sản xuất, Kế toán kho (2 năm kinh nghiệm tại công ty Hàn Quốc)
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Hưng Yên
hơn 6 năm qua
Chuyên viên quan hệ khách hàng / Trợ lý marketing / Nhân viên ngân hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 37
6 năm 9,0 - 15,0 tr.VND Hà Nội
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
Quản lý, giám sát bán hàng. Nhân viên tín dụng ngân hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 40
4 năm Thương lượng Hải Dương
Hải Phòng
Hà Nội
hơn 6 năm qua
Nhân viên tài chinh - ngân hàng, Nhân viên văn phòng, quản lý kho,
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm 3,0 - 5,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân Viên Thiết Kế, Giảng Dạy Ngành Hạ Tầng Kỹ Thuật Hoặc Quản Lý Đô Thị Tại Hà Nội
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 37
5 năm 8,0 - 15,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Quản Lý Kinh Doanh, Nhân Viên Kinh Doanh Dự Án, Giám Sát Ngành Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Hải Phòng
Nam Định
Toàn quốc
hơn 6 năm qua
3.3 Vật tư- cung vận, Xuất nhập khẩu, Hành chính- Nhân sự, Dự án, Giáo dục, Ngân hàng, Văn phòng đại diện, Quản lý điều hành.
| Tuổi: 43
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
Cử Nhân Ngoại Thương 6 Năm Kinh Nghiệm Quản Lý Xuất Nhập Khẩu, Mua Hàng Trong Công Ty Của Nhật Bản
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 39
Chưa có kinh nghiệm 750 - 1,500 USD Hà Nội
Bắc Ninh
Hải Dương
Hải Phòng
Khác
hơn 6 năm qua
Quản lý cửa hàng trưởng, giám sát kinh doanh, trưởng ngành hàng siêu thị.
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
4 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
  1. 1
  2. 2