Tìm hồ sơ

Tìm thấy 5,864 hồ sơ ky thuat x tại Hà Nội x , Hải Phòng x , Nam Định x , Thái Bình x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first | Relevant resume first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
en Kỹ Sư Kỹ Thuật/ Technical Engineer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm Thương lượng Hà Nội
Hải Phòng
Bắc Ninh
hơn 6 năm qua
Kỹ Thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
6 năm trên 8,0 tr.VND Hà Nội
Thanh Hóa
KV Bắc Trung Bộ
hơn 4 năm qua
Kỹ thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
5 năm trên 9,0 tr.VND Hà Nội
Hà Nam
Hưng Yên
hơn 4 năm qua
Kỹ Thuật
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
7 năm Thương lượng Hà Nội
Thái Nguyên
hơn 5 năm qua
Kỹ thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Vĩnh Phúc
hơn 5 năm qua
Kỹ thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
4 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Kỹ thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Kỹ thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
3 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Kỹ thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 41
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Vĩnh Phúc
hơn 5 năm qua
Kỹ thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
kỹ thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
Kỹ Thuât
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 43
10 năm 4,0 - 6,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Ky thuat
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
4 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
KY THUAT
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 35
Chưa có kinh nghiệm 2,0 - 4,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Kỹ thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 40
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
hơn 6 năm qua
Kỹ thuật
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 7,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Ky thuat
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 39
7 năm Thương lượng Hải Phòng
Thái Bình
Hải Dương
hơn 6 năm qua
kỹ thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
2 năm Thương lượng Hà Nội
Vĩnh Phúc
KV Bắc Trung Bộ
hơn 6 năm qua
Kỹ Thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 36
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
Kỹ Thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 39
2 năm Thương lượng Hà Nội
Hải Phòng
Nam Định
Thái Bình
hơn 6 năm qua
Kỹ Thuật
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 33
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 8,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Kỹ Thuật
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 7
1 năm 3,0 - 4,0 tr.VND Hà Nội
Đà Nẵng
Gia Lai
Hà Tĩnh
Nghệ An
hơn 6 năm qua
Kỹ Thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
2 năm 4,0 - 5,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Kỹ Thuật
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm 5,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Hà Nội
Bình Dương
Hưng Yên
Nghệ An
hơn 6 năm qua
Kỹ Thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 34
Chưa có kinh nghiệm 1,0 - 2,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Kỹ thuật
| Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 7,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Kỹ Thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 38
5 năm 5,0 - 8,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Ky Thuat
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên
2 năm 5,0 - 8,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Kỹ thuật
| Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 7,0 tr.VND Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
Hải Dương
Hưng Yên
Thái Nguyên
hơn 6 năm qua
Kỹ thuật
| Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
Kỹ thuật
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
2 năm Thương lượng Hà Nội
Hòa Bình
hơn 6 năm qua
Kỹ thuật
| Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Hải Phòng
hơn 6 năm qua
Kỹ thuật
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
5 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Hà Nội
Hải Dương
Hưng Yên
Toàn quốc
hơn 6 năm qua
Kỹ Thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
1 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 6 năm qua
Kỹ Thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
5 năm 8,0 - 15,0 tr.VND Hà Nội
Hà Tây
Hải Dương
hơn 6 năm qua
Kỹ Thuật Viên Kỹ Thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
Kỹ Sư Hỗ Trợ Kỹ Thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm 4,0 - 5,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Kỹ Thuật Viên , Nhân Viên Kỹ Thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 6 năm qua
Bán hàng kỹ thuật - Kỹ thuật viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
3 năm 7,0 - 10,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Kỹ thuật viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
3 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân viên kỹ thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 42
17 năm trên 8,0 tr.VND Hà Nội hơn 4 năm qua
Quản lý kỹ thuật
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
6 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân viên kỹ thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
4 năm trên 10,0 tr.VND Hà Nội
Thái Nguyên
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kỹ Thuật
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
5 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kỹ Thuật
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
4 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kỹ Thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
2 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kỹ Thuật
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kỹ Thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 39
5 năm Thương lượng Hải Phòng hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kỹ Thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm Thương lượng Hà Nam
Nam Định
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kỹ Thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 4 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10