Tìm hồ sơ

Tìm thấy 48,863 hồ sơ ngành nghề Bán hàng / Kinh doanh x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Nhân viên văn phòng / Chăm sóc Khách hàng/ Nhân viên nhập dữ liệu
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 2 tháng qua
Nhân viên Marketing/Sales
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 3 tháng qua
Sales, Marketing, Assistant, Customer Service
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 4 tháng qua
Sales Admin Supervisor
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
10 năm 20,0 - 25,0 tr.VND Hồ Chí Minh 4 tháng qua
Sales team leader
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
10 năm Thương lượng Lâm Đồng 5 tháng qua
GIÁM SÁT KINH DOANH/THU MUA
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Bình Phước
5 tháng qua
Nhân viên văn phòng, kho vân
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 28
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Long An
5 tháng qua
Quản lý kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
6 năm 15,0 - 20,0 tr.VND Hà Nội 5 tháng qua
Giám Đốc kinh doanh vùng( RSM)
| Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 44
15 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Cần Thơ
Đồng Nai
6 tháng qua
sales, banking
| Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 23
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 6 tháng qua
Sales Regional Manager
| Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 47
19 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 7 tháng qua
Trợ lý; Giám Sát; Quản Lý
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 7 tháng qua
Nhân Viên Fulltime
Bằng cấp: Sau tiến sỹ | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm 8,0 - 12,0 tr.VND Hà Nội
Hải Phòng
7 tháng qua
nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 25
2 năm 7,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh 7 tháng qua
BUSINESS DEVELOPMENT OFFICER
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
4 năm trên 700 USD Hồ Chí Minh 7 tháng qua
Engineering Manager/ Business Development manager/ Aftersales Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 43
15 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 8 tháng qua
Chuyên Viên, Nhân Viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm 8,0 - 10,0 tr.VND Long An
Tiền Giang
8 tháng qua
Giám Đốc Tài Chính
| Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 43
10 năm 35,0 - 50,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
8 tháng qua
Nhân viên kinh doanh
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 22
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 8 tháng qua
Nhân Viên Kinh Doanh
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 27
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 8 tháng qua
Quản Lý Khu Vực
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 27
5 năm 20,0 - 30,0 tr.VND Hà Nội 11 tháng qua
Marketing Executive, Sale Executive
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
2 năm 650 - 750 USD Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
NV Kinh Doanh - Giám sát Kinh Doanh
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: -48
15 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
KV Đông Nam Bộ
hơn 2 năm qua
SALES EXCUTIVE OFFICER
| Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm 8,0 - 9,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Part time
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 22
Chưa có kinh nghiệm 2,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Phục vụ
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 20
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
8 năm Thương lượng Hưng Yên hơn 2 năm qua
Nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 24
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Phú Thọ hơn 2 năm qua
5.3 RETAIL MANAGER/ GIÁM ĐỐC TTTM/ GIAM ĐỐC SIÊU THỊ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 51
15 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Cần Thơ
Tiền Giang
hơn 2 năm qua
3.2 Business Develop Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 43
15 năm 30,0 - 50,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Hà Nội
Đà Nẵng
hơn 2 năm qua
Giám đốc bán hàng Miền Hồ Chí Minh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 37
6 năm trên 1,500 USD An Giang
Hồ Chí Minh
Đồng Bằng Sông Cửu Long
hơn 2 năm qua
Quản lý / Trưởng nhóm kinh doanh/ Trợ lý kinh doanh/ Giám sát kinh doanh/ Market
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
3.5 Trưởng nhóm/trưởng phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
11 năm trên 15,0 tr.VND Hà Nội hơn 2 năm qua
Quản Lý Vùng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 39
12 năm trên 1,500 USD Hà Nội
KV Bắc Trung Bộ
Toàn quốc
hơn 2 năm qua
Trưởng, phó phòng kinh doanh, Quản lý, giám sát, nhân viên kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 39
14 năm Thương lượng Hà Nội
Hà Tây
Hòa Bình
hơn 3 năm qua
Giám sát/giám đốc vùng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 32
5 năm trên 14,000,000 USD Đà Nẵng hơn 3 năm qua
Giám đốc chi nhánh
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 32
4 năm trên 500 USD Hà Nội hơn 3 năm qua
Quản lý điều hành/Chuyên viên đào tạo/trưởng phòng kinh doanh/ trưởng phòng mark
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 26
4 năm trên 1,000 USD Hà Nội
Hải Phòng
Quảng Ninh
hơn 3 năm qua
Nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 28
2 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
3.3 Trưởng bộ phận - Trưởng Phòng Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
6 năm trên 700 USD Khánh Hòa hơn 3 năm qua
4.4 Thư ký/ Sales admin/ Phân tích số liệu
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
5 năm trên 10,000,000 USD Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
3.3 marketing online,digital marketing,kinh doanh online,sales online
| Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 30
2 năm 7,5 - 11,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
4.9 Nhân viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
3 năm trên 7,000,000 USD Long An
Tiền Giang
hơn 3 năm qua
Quản lý Kinh doanh Vùng/ Quản lý kinh doanh Khu vực
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 28
3 năm trên 22,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
ADMIN & HR,PRODUCTION OR MARKETING MANAGER, ASSISTANT FOR DIRECTOR
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 44
12 năm trên 1,000 USD Bình Dương
Đồng Nai
Hồ Chí Minh
hơn 3 năm qua
Chuyên viên tư vấn và thu hồi nợ ngân hàng / tổ chức tín dụng
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
9 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Quản lý , trưởng bộ phận
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
3 năm trên 400 USD Hà Nội
Bắc Ninh
Hưng Yên
hơn 3 năm qua
4.1 Quản lý ngành hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
7 năm trên 15,0 tr.VND Hà Nội hơn 3 năm qua
4.3 Kho vận, điều phối, kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 42
17 năm trên 500 USD Nghệ An hơn 3 năm qua
Tùy theo nhà tuyển dụng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
6 năm trên 6,0 tr.VND Đà Nẵng hơn 3 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10